Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers

Werk Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers

In Vlaanderen is momenteel slechts een beperkt aantal personen met een arbeidshandicap aan het werk. De laatst beschikbare cijfers hebben het over 42,7%. Dat is een tewerkstellingskloof van ongeveer 35% met de rest van de actieve bevolking.

Nochtans voorziet de overheid in een breed inschakelings- en tewerkstellingsinstrumentarium, en doet zij inspanningen om werkgevers via verschillende kanalen en acties te informeren, sensibiliseren en motiveren om personen met een arbeidshandicap aan te werven.

Het vertrekpunt: KU Leuven onderzocht de mogelijkheden voor meer tewerkstelling

Het KU Leuven departement architectuur voerde i.s.m. de faculteit economie & bedrijfswetenschappen een onderzoek uit. De uitgangsvraag van het onderzoeksproject was: “Kunnen we personen met een arbeidshandicap inschakelen om architecten ontwerpadvies te geven?” Het was een project met drie delen. Er werden negen gebouwen geanalyseerd door personen met een handicap i.s.m. architectuurstudenten. De meerwaarde van die samenwerking werd in kaart gebracht. Daarnaast werden er ook interviews afgenomen van personen met een arbeidshandicap. Om de rondvraag volledig te maken werden ook elf expertorganisaties geïnterviewd. In laatste instantie gebeurde er ook een marktstudie gericht naar architecten. Zouden zij bereid zijn om te betalen voor zo’n advies van personen met een handicap?

Conclusies van het onderzoek

Het onderzoek toont aan dat niet flexibele tegemoetkomingen voor personen met een beperking én angst en onwetendheid bij werkgevers één van de voornaamste oorzaken zijn van de lage werkzaamheidsgraad

Het vervolg: Eén van de resultaten van het onderzoek in een boek voor werkgevers!

Om werkgevers over de streep te trekken, één van de knelpunten die uit het onderzoek naar voor kwamen, hebben Dorien Meulenijzer (*), Ann Heylighen en Maddy Janssens, onderzoekers, het boek 'Werknemers met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers' geschreven, een gids die wegwijs maakt in het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap.

(*) Dorien Meulenijzer werkt sinds november 2015 op de dienst Diversiteit van de Stad Leuven.

Wat staat er allemaal in?

Het boek geeft praktische tips voor alle stappen binnen het aanwervings- en tewerkstellingsproces. Zo bevat het boek een voorbeeldvacature en pleiten de auteurs voor een contactpersoon binnen elke organisatie die het aanwerven en tewerkstellen van een persoon met een arbeidshandicap begeleidt.

Bovendien gaan de auteurs in dit boek ook dieper in op de interacties op de werkvloer tussen werkgever, werknemer en de collega's. Ze adviseren werkgevers om te durven vragen naar de mogelijkheden van de werknemer en werknemers om te durven verwoorden wat voor hem/haar lukt of niet. Het boek kan tevens dienen als wegwijzer voor werkgevers die extra ondersteuning zoeken door het uitgebreide overzicht van subsidies en expertorganisaties. Vanaf dan kunnen werkgevers werken aan een divers personeelsbestand in hun organisatie, waarin ook werknemers met een arbeidshandicap kunnen aantonen dat ze een meerwaarde zijn.

Netwerk Handicap en Arbeid binnen GRIP vzw besprak het boek

Met het netwerk handicap en arbeid binnen GRIP vzw, met acht personen, lazen wij dit boek en formuleerden onze bedenkingen.

Op dinsdag 16 februari 2016 hadden we een gesprek met twee auteurs.

Een belangrijke opmerking vanwege de auteurs was dat het boek een gevolg was van de vaststellingen tijdens het onderzoek van het departement architectuur.

De keuze van de personen met een arbeidshandicap was dus verbonden met het onderzoek. Volgens de lezersgroep was de beperking tot bepaalde soorten handicaps een negatief punt. Het ging over: motorische handicap, visuele handicap, diagnose binnen autismespectrum. Zo kregen bepaalde thema’s meer gewicht, zoals mobiliteit. Maar wel heel verklaarbaar door het uitgangspunt van het onderzoek.

Een belangrijk punt in het gesprek met de auteurs was het woordgebruik. Er was nogal wat verwarring over het gebruik van integratie tegenover inclusie. Binnen de werking van GRIP is inclusie de voorkeurterm. In het boek gaat het over integratie. Maar tijdens het gesprek bleek dat we hetzelfde bedoelen.

Inzetten van ervaringsdeskundigheid werd door allen op het gesprek als belangrijk gezien. Het onderzoek focuste zeker op dit aspect en is in die zin een goede zaak.

De auteurs spreken over “het verdwijnen van de handicap door het voorzien in aanpassingen”. Dit uitgangspunt werd door verschillende lezers in vraag gesteld. Dat zal wel kloppen voor een deel van de betrokkenen, maar kan niet algemeen worden gesteld. Aanpassingen zijn natuurlijk nodig, maar lossen niet altijd alles op. Extra ondersteuning blijft soms nodig. 

Het overzicht van de maatregelen in het boek is correct op het moment van schrijven, maar was wel snel gedateerd. Zou het niet logischer zijn om te verwijzen naar de ondersteuningsmaatregelen op internet? Zo blijven ze langer up to date. En ook het hoofdstuk over de expertorganisaties werd kritisch onthaald. Voor de lezers zit er een onevenwicht in het belang en de expertise van de verschillende voorbeelden. Het onderzoek van de auteurs had deze expertorganisaties allemaal bevraagd.

Conclusie

Het boek is een nevenproduct van een wetenschappelijk onderzoek in het departement architectuur i.s.m. de faculteit economie & bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Dit uitgangspunt bepaalt enkele beperkingen van het boek (niet alle arbeidshandicaps werden opgenomen). Het is toch een goede samenvatting geworden met tips en trics voor werkgevers.

Goede hoofdstukken zijn de aanbevelingen voor werving en selectie en de tewerkstellingsprincipes en in mindere mate de uitwerking van de visie. Toch vinden we het spijtig dat bepaalde aanbevelingen niet helemaal uitgewerkt zijn, zoals de aanpassingen bij sollicitaties.

De ondersteunende maatregelen zouden beter geen plaats krijgen in een boek omwille van snelle verandering. In het hoofdstuk over expertorganisaties  is er veel onevenwicht in belang en expertise.

Het is een lezenswaard boek, vooral voor personen die een goede inleiding willen in het thema tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.   

 

Gerelateerde artikels

Werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Een goede job vinden is voor iedereen een uitdaging. Als we die vinden , spreken we van een “droomjob”. Mensen men een handicap hebben dezelfde verwachting. Zij hebben ook recht op echt werk. 22 dec 2018 / Ann De Martelaer Werk Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 19 dec 2018 / Seline Somers Werk Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse ... 03 dec 2018 / Seline Somers Werk Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zor ... 26 nov 2018 / Seline Somers Werk Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. 24 sep 2018 / Seline Somers Werk Dromen over echt werk Dromen over echt werk GRIP nodigt jongeren uit om hun toekomstdromen over “werk” met ons te delen. Deze dromen werken we uit in een ‘digital story’ 28 jun 2018 / Ann De Martelaer Werk "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker. 30 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk [Op weg naar] Echt werk [Op weg naar] Echt werk ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap. 28 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 09 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Mensenrechten Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt 7 mei 2018 - GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de arbeidsmarkt. 07 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen Maud werkt in het UZ Antwerpen In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 29 jan 2018 / Patrick Vandelanotte Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Actie 2017 - Echt werk Actie 2017 - Echt werk Op weg naar echt werk GRIP maakte de longread 'Op weg naar echt werk' en kwam tot de vaststelling dat mensen met een handicap het moeilijk hebben om aan 'echt werk' te geraken. Met 'echt werk' bedo ... 01 dec 2017 / Marie Aeles Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Werk Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen? Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. 26 jul 2016
Verberg submenu