Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Werk Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zorgde voor een geschreven impressie van de avond.

Onze gespreksavond rond ondernemen met een handicap of chronische ziekte was een groot succes! Op dinsdag 13 november 2018 kwamen 41 mensen samen in Leuven voor een boeiende en inspirerende avond met een getuigenis gebracht door Ivo Van Genechten over zijn traject als ondernemer, een toelichting over het onderzoek rond ondernemen met een handicap of chronische ziekte in Vlaanderen en een interactief gesprek met Luc Demarez van Talenticap[1], Louis Warlop van UNIZO en Lien Van Rampelberg van de SERV (Sociaal Economische Raad Vlaanderen). Dit alles onder begeleiding van moderator Mieke Dumont.

[1] Talenticap is een samenwerking tussen alin vzw (een bijstandsorganisatie, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en HAZO vzw. Het is een tijdelijke samenwerking voor 2 jaar met ESF middelen. Er worden onder meer methodieken te ontwikkelt en vormingen aangeboden.

Getuigenis Ivo

Ivo Van Genechten is oprichter en zaakvoerder van Integra en Chillax. Integra was een bedrijf dat een bedrijf dat hulpmiddelen verkocht voor blinden en slechtzienden. Chillax is een diep mentaal relaxatiecentrum met exclusieve therapieën zoals floating en AlphaSphere.

Ivo vertelde over de verwerking van het verlies van zijn zicht en hoe hij de overstap maakte van een job als bediende naar het oprichten van een eigen zaak.

Lees meer over Ivo zijn verhaal in de brochure van Talenticap met getuigenissen over ondernemen met een handicap of chronische ziekte.

Onderzoek over ondernemen met een arbeidshandicap in Vlaanderen

Lien Van Rampelberg gaf toelichting bij de studie van de Stichting Innovatie en Arbeid, een onderzoeksdienst van de SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen).

Lien lichtte het onderzoeksopzet toe en gaf aan waar de voordelen en belemmeringen liggen bij ondernemerschap. Het volledige onderzoek en het advies kan je lezen op de website van de SERV.

Panelgesprek

Vervolgens vond een interessant panelgesprek plaats met Luc Demarez van Talenticap, Louis Warlop van UNIZO en Lien Van Rampelberg van de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV.

Tijden het paneldebat kwamen volgende thema’s aan bod:

  • het statuut van zelfstandigen in bijberoep voor personen met een handicap;
  • het voorstel van UNIZO om een gezondheidsbudget te introduceren waarmee zelfstandigen zelf hun ondersteuning kunnen organiseren;
  • de grote financiële onzekerheid en problemen met betrekking tot het afsluiten van een verzekering;
  • de administratieve rompslomp die een drempel vormt om als zelfstandige aan de slag te gaan;
  • de vooroordelen die nog leven over personen met een handicap of chronische ziekte die als zelfstandige aan de slag willen gaan;
  • het belang van beeldvorming zodat personen met een handicap of chronische ziekte kunnen ontdekken dat ook zij als zelfstandige aan de slag kunnen;
  • de oprichting van één centraal aanspreekpunt waar mensen met vragen terecht kunnen.

In de komende maanden zal verder aan de slag worden gegaan met het advies van de SERV en zal met alle stakeholders bekeken worden welke actiepunten concreet kunnen uitgewerkt worden.

 

Eline Bruneel
Vlaams Patiënteplatform

Gerelateerde artikels

Werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Een goede job vinden is voor iedereen een uitdaging. Als we die vinden , spreken we van een “droomjob”. Mensen men een handicap hebben dezelfde verwachting. Zij hebben ook recht op echt werk. 22 dec 2018 / Ann De Martelaer Werk Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 19 dec 2018 / Seline Somers Werk Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse ... 03 dec 2018 / Seline Somers Werk Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. 24 sep 2018 / Seline Somers Werk Dromen over echt werk Dromen over echt werk GRIP nodigt jongeren uit om hun toekomstdromen over “werk” met ons te delen. Deze dromen werken we uit in een ‘digital story’ 28 jun 2018 / Ann De Martelaer Werk "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker. 30 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk [Op weg naar] Echt werk [Op weg naar] Echt werk ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap. 28 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 09 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Mensenrechten Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt 7 mei 2018 - GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de arbeidsmarkt. 07 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen Maud werkt in het UZ Antwerpen In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 29 jan 2018 / Patrick Vandelanotte Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Actie 2017 - Echt werk Actie 2017 - Echt werk Op weg naar echt werk GRIP maakte de longread 'Op weg naar echt werk' en kwam tot de vaststelling dat mensen met een handicap het moeilijk hebben om aan 'echt werk' te geraken. Met 'echt werk' bedo ... 01 dec 2017 / Marie Aeles Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Werk Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen? Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. 26 jul 2016 Werk Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers In Vlaanderen is momenteel slechts een beperkt aantal personen met een arbeidshandicap aan het werk. De laatst beschikbare cijfers hebben het over 42,7%. Dat is een tewerkstellingskloof van ongeveer 3 ... 19 feb 2016 / Jos Wouters
Verberg submenu