Lies: "Pas toch dat systeem aan!"

Lies:

Nog steeds ervaren personen met een handicap drempels om te werken en door te groeien in hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat ze (meer) handicapkosten zelf moeten betalen. 

Lies is master in de orthopedagiek en werkt al 10 jaar als docent aan een hogeschool in Gent. Lies werkt 45%. Ze mag maar 22.899,05 euro verdienen of er wordt aan haar integratietegemoetkoming (IT) gesleuteld. Ze moet elk jaar anderhalve maand verlof zonder wedde nemen omdat ze anders te veel verdient. Ze moet meer en meer verlof zonder wedde opnemen omdat haar anciënniteit per jaar stijgt. Ze blijft wel doorwerken tijdens deze periode van onbetaald verlof. Het verlof neemt ze enkel voor de financiële gevolgen, ze heeft er geen eigen voordeel bij, integendeel. Anderhalve maand doet zij dus onbezoldigd vrijwilligerswerk aan een hogeschool.

Rem

Ze zou in principe nog wat meer willen werken. Ze doet dit niet omdat dit problemen zou geven voor haar integratietegemoetkoming. Ze voelt zich gediscrimineerd ten opzichte van andere collega’s die niet geremd worden in hun tewerkstelling en carrière omdat ze geen handicap hebben / niet financieel afhankelijk zijn van de IT.

Niet voor haar

Dit is al jaren een frustratie voor haar. Deze zomer werden de regels over de integratietegemoetkoming aangepast. Het vrijstellingsbedrag op het inkomen uit werk van partners van mensen een integratietegemoetkoming werd opgetrokken. Lees hierover het artikel op de website van GRIP. Eerst dacht ze dat het ook voor haar misschien een oplossing zou zijn.

Toen ze navraag deed bij de federale overheid bleek dat het enkel voor samenwonenden was. Ze belde naar GRIP om de absurde situatie te signaleren en te vragen of er rond het vrijstellingsbedrag van de persoon met een handicap zelf ook nog een hervorming zou gebeuren. Met de nieuwe regelgeving voelt ze zich ook gediscrimineerd tegenover personen met een handicap die samenwonen met een partner. 

Handicapkosten vergoed krijgen

Lies heeft een integratietegemoetkoming van 557 euro per maand (categorie 3). Belangrijk voor haar is de koppeling aan het WIGW-statuut (WIGW staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen). Hierdoor heeft ze fors minder uitgaven voor therapieën, medicatie, doktersconsultaties (waarvan zij erg afhankelijk is wegens haar beperking). Zonder het WIGW-statuut worden die kosten onbetaalbaar. 

Verlies

Ze werkt dus veel maar wordt maar voor een deel van haar werk betaald. Ze wil meer werken, maar omwille van fysieke problemen en oververmoeidheid is het voor haar onmogelijk om een voltijdse betaalde job te hebben. Ze heeft veel capaciteiten maar wordt door de regelgeving van de integratietegemoetkoming verhinderd om ze ten volle te benutten. Naast een rem op haar loopbaan is dit een verlies voor de samenleving. Buiten een rem op haar inkomen nu is dit ook een rem op haar inkomen later en een verlies voor de sociale zekerheid. Ze zou veel meer kunnen bijdragen dan ze nu doet.

Absurd

Ze vindt dit zelf een absurde en onrechtvaardige situatie. Daarboven lijkt het haar ook zeer absurd dat de maatschappij zoveel geld investeert in een hoog opgeleid iemand en dat die persoon dan niet ten volle haar professionaliteit kan delen met en inzetten voor de maatschappij.

Wat vindt GRIP?

Personen met een handicap krijgen te kampen met veel drempels als zij een job zoeken of een loopbaan willen uitbouwen. Ook de regelgeving op federaal niveau zorgt nog voor drempels.

  • Het is goed dat er een integratietegemoetkoming bestaat. Die compenseert de niet-becijferbare meerkosten omwille van handicap. Het is echter niet logisch dat je ze kwijtraakt vanaf een bepaald inkomen. De kosten door handicap gaan niet weg omdat je gaat werken! Als je dus geen integratietegemoetkoming meer krijgt, moet je die handicapkosten uit je eigen inkomen betalen. Dan houd je minder over om van te leven.
  • Het is goed dat mensen met een werkende partner nu (in de meeste gevallen) een integratietegemoetkoming krijgen. We juichen deze maatregel van Zuhal Demir toe! Maar het is ook absoluut nodig dat er zo snel mogelijk een tweede aanpassing komt van de regelgeving: namelijk dat je je integratietegemoetkoming niet verliest als je gaat werken.

Mensen met een handicap moeten gelijke kansen krijgen om een volwaardige loopbaan uit te bouwen en een volwaardig inkomen op te bouwen. Dit komt een pak dichterbij wanneer zij hun handicapkosten niet zelf moeten ophoesten.

Gerelateerde artikels

vraag en antwoord: inkomen vraag en antwoord: inkomen Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen: groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Person ... 14 nov 2023 / Marie Aeles Inkomen Mensenrechten Houd mensen met een handicap uit de armoede Houd mensen met een handicap uit de armoede Internationale dag van personen met een handicap: GRIP verwacht maatregelen die de financiële situatie van mensen met een handicap verbeteren. 03 dec 2019 / Patrick Vandelanotte Inkomen Meer integratietegemoetkoming Meer integratietegemoetkoming Goed nieuws: er wordt aan de prijs van de liefde gesleuteld. Daardoor krijgen binnenkort 1391mensen eindelijk hun integratietegemoetkoming en zien 1764 mensen de hunne verhoogd. 06 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen "Ons land is rijk genoeg" "Ons land is rijk genoeg" Opiniestuk van GRIP op sociaal.net: over de prijs van de liefde, van de arbeid, van de handicap. En een oproep... 02 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Met deze sensibilisatieactie willen we de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven. 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Waarom hebben we dit filmpje gemaakt? 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi is 41 jaar en woont alleen. "Ik kan mijn woonkosten bijna niet meer betalen. Ik doe mijn verhaal omdat er iets moet veranderen. Wij verdienen dit niet.” 27 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Van een goed loon naar de armoededrempel Van een goed loon naar de armoededrempel Eefje is 40 jaar en woont met haar dochter van 9 jaar in een bescheiden huisje. Door haar ziekte belandde ze van de éne op de andere dag heel dicht bij de armoededrempel. 10 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen De prijs van Gerda's handicap De prijs van Gerda's handicap Door alle niet gedekte handicapkosten gaat al het spaargeld en de erfenis van Gerda en haar familie eraan. Hoe moet dat verder gaan? 16 mrt 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Onder moeders paraplu Onder moeders paraplu Ben is 38 jaar en woont nog bij zijn ouders. “Ik zou liever op eigen benen staan, maar dat lukt niet. Ik geraak niet aan een vaste job. Met mijn inkomensvervangende tegemoetkoming kom ik niet rond.” 26 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Handicap maakt inkomen kwetsbaar Handicap maakt inkomen kwetsbaar “We hebben niets tekort en mogen niet klagen”, zeggen Katleen en Nicolas. Toch hebben ze het duidelijk moeilijker dan hun studiegenoten van vroeger. En dat heeft te maken met de handicap van Katleen. 09 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Patrick heeft het niet breed Patrick heeft het niet breed En met hem vele andere mensen met een handicap. 14 jan 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard t ... 17 jan 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu