Inclusiedebat herbekijken

Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusiedebat herbekijken

Wie het politiek debat van zaterdag 27 april niet kon bijwonen, kan dit via facebook herbekijken. 

Zes politici namen deel aan het grote inclusiedebat. Dit waren Jimmy Koppen (Open Vld), Katrien Schryvers (CD&V), Jos D'haese (PVDA), Evita Willaert (Groen), Peter Persyn (N-VA) en Thijs Verbeurgt (sp.a). Jan Vanlangendonck modereerde het debat. 

Engagement voor 1 speerpunt van GRIP 

We vroegen aan elke deelnemer vooraf om een van de twaalf speerpunten van GRIP uit te kiezen waar hij of zij en zijn of haar partij zich voor engageert.

Bekijk de 12 speerpunten van GRIP voor de verkiezingen 2019.

Alle zes kregen ze in het debat twee minuten tijd om hun punt toe te lichten aan het publiek. 

Jimmy Koppen koos het thema onderwijs, Katrien Schryvers het thema toegankelijke sociale woningen, Thijs Verbeurgt het thema recht op ondersteuning, en Jos D'haese, Evita Willaert en Peter Persyn het thema optrekken van de tegemoetkomingen. 

Gesprekken over onderwijs, werk en ondersteuning 

Op drie thema's gingen we dieper in: onderwijs, werk en recht op ondersteuning en assistentie. Deze gesprekken werden telkens ingeleid door een filmpje en een live persoonlijke getuigenis. 

Elke spreker kwam aan het woord over wat de eigen partij voorstelt om inclusie op de rails te zetten op die domeinen. De getuige kreeg dan het laatste woord.  

Tot slot was er een half uur tijd voor vragen uit het publiek. 

Première

Heel tevreden en ook wel fier lanceerden we aan de start van het debat onze gloednieuwe videoclip van de inclusierap 'Vanaf nu is het wij'. Dit zette meteen de toon voor de komende twee uur. De clip geeft onze boodschap voor inclusie weer, naar politici toe, maar ook veel breder, naar de hele samenleving:

'We hadden graag een hoofdstuk afgesloten, en met jullie iets nieuws afgesproken (...)'

Bekijk de clip, lees de tekst, en help mee de clip te verspreiden! https://www.gripvzw.be/nl/artikel/315/rappen-voor-inclusie

Herbekijken

Het debat werd live opgenomen en uitgezonden via facebook. Daar kan je het nog herbekijken en beluisteren. Surf hiervoor naar volgende link: https://www.facebook.com/GRIPKomopvoorinclusie/videos/668438356941673/

Campagne voor de verkiezingen

Het grote inclusiedebat is een van de acties in de GRIP-campagne voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Op verschillende manieren proberen we de aandacht voor inclusie bij de politieke parijen te verhogen.

We willen dat in het volgende regeerakkoord staat dat er een masterplan voor inclusie komt. Dit houdt in dat de volgende regering zich unaniem met alle neuzen in dezelfde richting zet en op de verschillende beleidsdomein een inclusief beleid gaat voeren. 

Meer informatie over de politici die deel uitmaakten van het grote inclusiedebat:

https://www.s-p-a.be/mandataris/thijs-verbeurgt/

http://www.katrienschryvers.be/

https://www.peterpersyn.be/

https://www.evitawillaert.be/

https://www2.openvld.be/mensen/jimmy-koppen/

https://www.facebook.com/DHaeseJ/ 

Gerelateerde artikels

Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Open brief in de pers vandaag, ondertekend door 118 organisaties, waaronder ook GRIP. De huidige besparingen brengen een inclusieve samenleving niet dichterbij, integendeel! 21 nov 2019 / Katrijn Ruts Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? "In welke mate zal de nieuwe Vlaamse Regering de inclusie van personen met een handicap ondersteunen dan wel afremmen?" 21 okt 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord 14.15u GRIP wordt sinds deze ochtend gevraagd om een reactie te geven op de berichten in de pers dat er een aanpassing aan het M-decreet zou gebeuren. Lees ons antwoord hierop. 30 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" Persbericht GRIP 11 juni 2019 - Personen met een handicap roepen onderhandelaars op om inclusiekoers te varen 16u – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft deze middag ... 11 jun 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiepolitici aan het woord Inclusiepolitici aan het woord Op het Grote Inclusiedebat brachten de deelnemende politici een thema naar keuze voor. We maakten er zes korte filmpjes van. 23 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Visietekst inclusief beleid Visietekst inclusief beleid GRIP verwacht van de volgende regeringen een omslag naar een beleid voor inclusie. Onze visietekst hierover kan beleidsmakers hierbij ondersteunen. 16 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei GRIP, çavaria, Minderhedenforum, Vrouwenraad, furia, ella en RoSa nodigen u van harte uit in de KVS in Brussel. 03 mei 2019 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Tijd voor inclusie ! Tijd voor inclusie ! "Niet meer apart" -  "Wij horen erbij"  -  "Inclusie NU"  - "Gelijke rechten"  - "Gelijke kansen" - "Kom op voor inclusie" 12 apr 2019 / Katrijn Ruts Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen) Moderator is Jan Vanlangendonck 14 mrt 2019 / Marie Aeles Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Het memorandum van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die ze de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek. 20 feb 2019 / Seline Somers 12 eieren voor de volgende regeringen 12 eieren voor de volgende regeringen In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 21 jan 2019 / Katrijn Ruts Memorandum GRIP Memorandum GRIP Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 21 jan 2019 / Katrijn Ruts
Verberg submenu