Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld

Open brief in de pers vandaag, ondertekend door 118 organisaties, waaronder ook GRIP. De huidige besparingen brengen een inclusieve samenleving niet dichterbij, integendeel!

Tweede alarmbel

Een tweede keer trekt een brede groep van middenveldorganisaties aan de alarmbel via een open brief in de pers.

De eerste keer was begin september dit jaar. Toen werd duidelijk dat in de regeringsonderhandelingen stevige besparingen of zelfs simpelweg de afschaffing van sommige middenveldorganisaties op tafel lagen. Lees de eerste open brief, die ook GRIP mee ondertekende. 

Nu de nieuwe Vlaamse Regering gevormd is, het regeerakkoord gepubliceerd en ook de beleidsnota's besproken worden in het Vlaams Parlement wordt de omvang van de besparingen stilaan duidelijk. Lees hierover in een tweede open brief die vandaag gepubliceerd werd in de pers. Of scrol naar onder om ze meteen te lezen.

Een aankondiging ook van de actieweek "VuurWerk" en een reactie van minister-president Jam Jambon lees je in een bijhorend artikel van De Morgen.

GRIP

GRIP ontspringt momenteel gelukkig de dans, want valt onder de gelijkekansenorganisaties. Zoals te lezen is in het artikel: "Een lichtpunt: minister voor Samenleven Bart Somers (Open Vld) wil de structurele subsidies voor gelijkekansenorganisaties op peil houden."

Er is nog heel veel werk aan een inclusieve en menselijke samenleving. Door zonder overleg plotseling tal van organisaties te verzwakken die zich hier dagelijks met hart en ziel voor inzetten, drijven we eerder verder weg van dit streefdoel.  

Open Brief: ‘Als de regering een warm Vlaanderen wil, dan schroeft ze haar desastreuze plannen terug’

Deze open brief aan de Vlaamse regering van Jan Jambon werd ondertekend door 118 middenveldorganisaties.

Pats! Binnen zes weken al. Dan moeten 130 sociaal-culturele organisaties 6 procent van hun geplande werking schrappen. Dat geldt ook voor jeugdverblijfcentra, voor de bovenlokale werkingen met kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokale jeugdhuizen en de bovenbouwers van de jeugdsector zoals de Kinderrechtencoalitie, Bataljong, de Vlaamse Jeugdraad en de Ambrassade. 93 jeugdorganisaties moeten 3 procent schrappen. SAM, het steunpunt voor opbouwwerk, straathoekwerk, schuldbemiddeling en algemeen welzijnswerk, verliest maar liefst 27 procent. De verenigingen van etnisch-culturele minderheden worden geviseerd in hun huidige werking. Duolegaten voor goede doelen worden afgeschaft. Het beleid tornt aan het verenigingsleven in de plaats van het uit te bouwen. Zo verliest het hart van de samenleving, het sociale weefsel, zijn zuurstof.

Dat gaat gepaard met een algemene besparing van 6 procent op de kunstensector, die het ook nog eens met 60 procent minder projectmiddelen moet doen. De VRT verliest 44 miljoen middelen en daarmee 250 mensen. Ook fondsen voor onafhankelijke journalistiek verdwijnen. Het openbaar vervoer zoals De Lijn kreunt onder het gebrek aan investeringen. De zorg kampt met lange, aangroeiende wachtlijsten. De klimaatambitie is navrant klein. Die beleidskeuzes maken van Vlaanderen een kille, harde samenleving.

‘Iedereen moet besparen’, is het mantra. Maar dat klopt niet helemaal. Het beleid investeert in enkele paradepaardjes en in de privé-stichting van Fernand Huts. De 34,5 miljoen euro subsidie – uit het klimaatfonds (!) – voor een paar grote vervuilers in de (petro)chemie en het staal worden bijna verdrievoudigd. Dat is geen karikatuur. De cijfers staan allemaal zwart op wit in regeringsdocumenten. Ze verarmen de samenleving. Intussen laat men middelen liggen door te weigeren zware vormen van fiscale ontwijking aan te pakken en weigert ons politieke bedrijf zelf te besparen.

In deze context wijzen wij de opgesomde besparingen af. Immers, de essentie is: in wat voor samenleving willen we leven? Hoe willen we die inrichten? Laten we winst voorgaan op waarde of omgekeerd?

Het middenveld gaat over mensen die elkaar in netwerken vinden en zich daar, grotendeels vrijwillig, inzetten voor wat waardevol is. Mensen met een handicap bijspringen, drempels voor participatie aangeven, verkeerssituaties en openbaar vervoer verbeteren, ijveren voor schonere lucht, mensen bijstaan die moeilijk de weg vinden in onze complexe samenleving, mensen een stem geven... Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt. Onze verenigingen zorgen rechtstreeks en onrechtstreeks voor het welzijn en het welbevinden van de mensen in Vlaanderen. De meerwaarde ervan is onberekenbaar én onbetaalbaar. De brede social profit was de voorbije decennia bovendien goed voor een bovengemiddelde groei van de economische toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de impact op de rest van de economie.

Natuurlijk is er boosheid, ontgoocheling en frustratie. Bij professionals en vrijwilligers. Natuurlijk willen wij ons niet uit elkaar laten spelen voor enkele kruimels. Als de regering echt wil investeren in een warm Vlaanderen, dan schroeft ze haar desastreuze plannen voor het middenveld, de openbare dienstverlening en de cultuursector terug.

Om die overtuiging in het licht te zetten, maken wij een week lang VuurWerk. Voor een warme samenleving. In de VuurWerk-week van 2 december laten verschillende sectoren, in verbondenheid met elkaar, van zich horen en zien. In deze ‘VuurWerk-week’ houden we ook de beleidsnota’s tegen het licht en plaatsen iedereen die werkt voor ons allemaal in het voetlicht.

Ondertekend door 118 organisaties, waaronder:

Christelijke Mutualiteit, Beweging.Net, ACV, ACV Puls, Vlaams ABVV, ACOD Cultuur, ACOD VRT, 11.11.11, Liga voor Mensenrechten, Verenigde Verenigingen, De Federatie, Okra vzw, Netwerk Tegen Armoede, SAM - Steunpunt Mens en Samenleving, Samenlevingsopbouw, Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Hart Boven Hard, State of the Arts, VVC – Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw, Vlaamse Auteursvereniging, Çavaria, Nederlandstalige Vrouwenraad, Minderhedenforum, Internationaal Comité, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Liberale Vrouwen, Zij-kant, Sensoa, GRIPvzw, Furia, Ella vzw, Hand in Hand Tegen Racisme, Kif Kif, FAAB vzw, Tumult vzw, LEJO vzw, Bataljong vzw, Labo vzw, Motief vzw, Rebus, Welcome in Mechelen vzw, Progress Lawyers Network, FairFin, vzw Zijn, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, De WereldMorgen, Vormingplus Brugge, Vormingplus Oost-Brabant, Vormingplus Waas-en-Dender, Victoria Deluxe, Artforum – Urban Woorden, Masereelfonds.

Gerelateerde artikels

Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? "In welke mate zal de nieuwe Vlaamse Regering de inclusie van personen met een handicap ondersteunen dan wel afremmen?" 21 okt 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord 14.15u GRIP wordt sinds deze ochtend gevraagd om een reactie te geven op de berichten in de pers dat er een aanpassing aan het M-decreet zou gebeuren. Lees ons antwoord hierop. 30 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" Persbericht GRIP 11 juni 2019 - Personen met een handicap roepen onderhandelaars op om inclusiekoers te varen 16u – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft deze middag ... 11 jun 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiepolitici aan het woord Inclusiepolitici aan het woord Op het Grote Inclusiedebat brachten de deelnemende politici een thema naar keuze voor. We maakten er zes korte filmpjes van. 23 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Visietekst inclusief beleid Visietekst inclusief beleid GRIP verwacht van de volgende regeringen een omslag naar een beleid voor inclusie. Onze visietekst hierover kan beleidsmakers hierbij ondersteunen. 16 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei GRIP, çavaria, Minderhedenforum, Vrouwenraad, furia, ella en RoSa nodigen u van harte uit in de KVS in Brussel. 03 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusiedebat herbekijken Inclusiedebat herbekijken Wie het politiek debat van zaterdag 27 april niet kon bijwonen, kan dit via facebook herbekijken. 30 apr 2019 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Tijd voor inclusie ! Tijd voor inclusie ! "Niet meer apart" -  "Wij horen erbij"  -  "Inclusie NU"  - "Gelijke rechten"  - "Gelijke kansen" - "Kom op voor inclusie" 12 apr 2019 / Katrijn Ruts Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen) Moderator is Jan Vanlangendonck 14 mrt 2019 / Marie Aeles Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Het memorandum van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die ze de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek. 20 feb 2019 / Seline Somers 12 eieren voor de volgende regeringen 12 eieren voor de volgende regeringen In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 21 jan 2019 / Katrijn Ruts Memorandum GRIP Memorandum GRIP Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 21 jan 2019 / Katrijn Ruts
Verberg submenu