Visietekst inclusief beleid

Gelijke kansenbeleid Visietekst inclusief beleid

GRIP verwacht van de volgende regeringen een omslag naar een beleid voor inclusie. Onze visietekst hierover kan beleidsmakers hierbij ondersteunen.

3 stevige pijlers

Deze nota is gebaseerd op een kader met 3 pijlers die belangrijk zijn voor inclusie:

  • inclusieve structuren;
  • persoonsgebonden en domeinoverstijgende ondersteuning;
  • een juiste kijk op handicap.

Hierin krijgen ook universal design en redelijke aanpassingen een plaats.

We verkennen met deze tekst hoe men vanuit de verschillende beleidsdomeinen aan de 3 pijlers kan werken, en wie hierin verantwoordelijkheid dienen op te nemen.

We zoeken hierbij naar een helder model voor de verhouding tussen het beleidsdomein Welzijn en de verschillende andere domeinen.

Waarom deze visietekst?

Het is duidelijk dat alle beleidsdomeinen op zich maar ook samen een verantwoordelijkheid hebben in het realiseren van inclusie voor personen met een handicap en een inclusieve samenleving.

GRIP pleit dan ook voor een duidelijk engagement van onze regeringen in de regeerakkoorden, met een masterplan voor inclusie en deïnstitutionalisering als vertrekpunt, duidelijk vermeld in het Vlaamse en het federale regeerakkoord.

Twee weken voor de verkiezingen lanceren we nu een visietekst over inclusief beleid. We zullen de politieke partijen deze tekst opstuiren als verdere inspiratie om volgende regering een masterplan voor inclusie uit te werken. 

Het is immers heel belangrijk dat er van aan de start een gesprek wordt opgestart op en tussen alle beleidsniveaus betreffende de verantwoordelijkheden en bij wie ze liggen.

Er zijn duidelijke afspraken nodig, bevoegdheden moeten worden vastgelegd en samenwerken is een voorwaarde om dit alles te realiseren. GRIP wil bijdragen tot dit gesprek, in de eerste plaats dus door de (toekomstige) beleidsmakers een eigen visie aan te reiken, over een goed inclusief beleid.

Knipperlichten

Deze nota komt er ook vanuit een aantal bezorgdheden, zoals:

  • dat systemen zouden veranderen of rechten afgebouwd worden vanuit het éne beleidsdomein terwijl het andere beleidsdomein deze zaken niet opneemt;
  • dat je in de toekomst geen persoonlijke assistentie meer zou kunnen vragen of inzetten voor domeinen als werk, onderwijs, vervoer;
  • dat je in de toekomst geen persoonlijke assistentie meer zou kunnen vragen of inzetten als er diensten bestaan die voor dit soort ondersteuning gesubsidieerd worden door bijvoorbeeld onderwijs, agentschap zorg en gezondheid, werk,…;
  • dat ondersteuning aanvragen in de toekomst nog meer versnipperd wordt over verschillende domeinen en daardoor nog ingewikkelder.

Cruciale rol

Deze nota wil dan ook het recht op persoonlijke assistentie via een domeinoverstijgend ondersteuningsbudget in de verf zetten. We willen onze visie geven over de taak van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit is immers bevoegd voor het toekennen van persoonlijke ondersteuningsbudgetten Wat is het aandeel van het VAPH in de realisatie van gelijke kansen op werk, onderwijs, wonen, vrije tijd, mobiliteit, sociale relaties, enzovoort? Wat is haar verhouding ten opzichte van de andere beleidsdomeinen?

Meer aandacht nodig

Deze nota is het resultaat van de combinatie van de analyse van het VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), de analyse van Vlaamse beleidsdocumenten, de expertise en de ervaringsdeskundigheid bij staf en vrijwillige medewerkers van GRIP. Jammer genoeg hebben we (nog) geen uitgebreide studie en vergelijking van buitenlandse systemen kunnen doen. Het is ons inziens heel belangrijk dat hier wel werk van wordt gemaakt en dat de expertise over een inclusief beleid fel verhoogt.  

Gerelateerde artikels

Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Open brief in de pers vandaag, ondertekend door 118 organisaties, waaronder ook GRIP. De huidige besparingen brengen een inclusieve samenleving niet dichterbij, integendeel! 21 nov 2019 / Katrijn Ruts Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? "In welke mate zal de nieuwe Vlaamse Regering de inclusie van personen met een handicap ondersteunen dan wel afremmen?" 21 okt 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord 14.15u GRIP wordt sinds deze ochtend gevraagd om een reactie te geven op de berichten in de pers dat er een aanpassing aan het M-decreet zou gebeuren. Lees ons antwoord hierop. 30 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" Persbericht GRIP 11 juni 2019 - Personen met een handicap roepen onderhandelaars op om inclusiekoers te varen 16u – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft deze middag ... 11 jun 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiepolitici aan het woord Inclusiepolitici aan het woord Op het Grote Inclusiedebat brachten de deelnemende politici een thema naar keuze voor. We maakten er zes korte filmpjes van. 23 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei GRIP, çavaria, Minderhedenforum, Vrouwenraad, furia, ella en RoSa nodigen u van harte uit in de KVS in Brussel. 03 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusiedebat herbekijken Inclusiedebat herbekijken Wie het politiek debat van zaterdag 27 april niet kon bijwonen, kan dit via facebook herbekijken. 30 apr 2019 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Tijd voor inclusie ! Tijd voor inclusie ! "Niet meer apart" -  "Wij horen erbij"  -  "Inclusie NU"  - "Gelijke rechten"  - "Gelijke kansen" - "Kom op voor inclusie" 12 apr 2019 / Katrijn Ruts Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen) Moderator is Jan Vanlangendonck 14 mrt 2019 / Marie Aeles Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Het memorandum van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die ze de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek. 20 feb 2019 / Seline Somers 12 eieren voor de volgende regeringen 12 eieren voor de volgende regeringen In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 21 jan 2019 / Katrijn Ruts Memorandum GRIP Memorandum GRIP Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 21 jan 2019 / Katrijn Ruts
Verberg submenu