Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen

Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen

Wat is het?

Het Netwerk Wonen van GRIP is een netwerk van ervaringsdeskundigen die samenwerken voor het recht op wonen in de maatschappij. Dit is een heel breed thema, maar ons richtsnoer is de doelstelling uit het huidige meerjarenplan van GRIP: “We komen op voor een toegankelijke en betaalbare woning voor iedere persoon met een handicap”. Onze standpuntnota inclusief woonbeleid geeft onze visie en standpunten weer.

Wat doet het?

  • Samen acties bedenken en uitwerken om het recht op wonen na te streven. Beleidsbeïnvloeding en sensibilisatie.
  • Voor 2020 focussen we op de volgende twee acties:
    • We verspreiden de voorstellen uit onze standpuntnota wonen door in gesprek te gaan met betrokken politici, leden van de administratie, middenveldorganisaties, academici, burgers.
    • We nemen deel aan belangrijke initiatieven van andere organisaties die opkomen voor het recht op betaalbaar en toegankelijk wonen. 
  • We komen een paar keer per jaar samen (avondvergaderingen op GRIP). Maar wisselen ook veel uit via mail (bijvoorbeeld bewerken van documenten, inbreng van informatie…)
  • We wisselen info uit over de politieke actualiteit die invloed heeft op het recht op wonen van personen met een handicap, en delen kennis vanuit onze eigen ervaringen.
  • We zoeken naar samenwerking met andere organisaties, academici, beleidsmakers en individuele activisten.
  • Leden van dit netwerk vertegenwoordigen 

Iets voor jou?

Je staat achter de inclusievisie en doelstellingen van GRIP.

Je wil dat er meer werk wordt gemaakt van de rechten van personen met een handicap en je draagt graag je steentje bij tot het versterken van het recht op wonen in de maatschappij voor personen met een handicap.

Kandidaat-vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakings- en verkenningsgesprek.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar Katrijn Ruts (katrijn@gripvzw.be), de stafmedewerker van GRIP die het Netwerk Wonen ondersteunt.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu