Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen?

Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen?

Dit opiniestuk op knack.be pleit voor een beleid dat een leven in de maatschappij ten volle ondersteunt. Het kwam tot stand in samenwerking  met mensen uit het Netwerk Ondersteuningsbeleid van GRIP. 

Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen?

Lees het opiniestuk op de website van Knack of rechtstreeks hieronder:

"Met een maatschappelijke en economische relance willen we onze samenleving en economie zuurstof geven. GRIP roept op om hierbij personen met een handicap niet te vergeten en in te zetten op hun rechten als mens. Dit betekent dat we kritisch durven kijken naar de vrijheidsbeperkingen van wie in een wooninstelling leeft. En dat we eindelijk ten volle inzetten op het recht om te leven in de maatschappij. We hebben nood aan een inclusieve relance, die mensen kansen geeft om te wonen waar en met wie ze willen.

Het recht om te wonen in de maatschappij werd opgenomen in artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Niet toevallig staat in datzelfde artikel ook het recht op de ondersteuning en assistentie die daarvoor nodig is. En daar wringt toch nog altijd het schoentje. Zodra je ondersteuningsnood te groot wordt, moet je verhuizen, afhankelijk worden van mensen die je niet zelf kiest, en bovendien beslissingen over je eigen leven laten bepalen door de instelling.

Corona houdt ons op dat vlak een vergrootglas voor. We zien hoe bewoners van instellingen, jong en oud, nog meer dan anders verstoken werden van het recht om zelf te beslissen. 'Blijf in je kot' werd hen in de meest letterlijke betekenis opgelegd. Zij werden afgesloten van familie, soms zonder te begrijpen wat er gebeurde. Tot op vandaag beperken de coronamaatregelen hun vrijheden veel meer dan voor andere burgers.

Leven in een wooninstelling ging ook vóór corona gepaard met verlies van controle en eigen regie, keuzevrijheid, eigen identiteit en privacy. Kansen op sociale contacten en betekenisvolle activiteiten buiten de instelling hangen af van de mogelijkheden van de instelling. Wanneer ondersteuning collectief wordt georganiseerd - of dit nu in een grote of kleine instelling is - altijd zal het individu macht moeten afdragen aan het collectieve. In onze samenleving is persoonlijke vrijheid een belangrijke waarde. Voor personen met een handicap hoeft dit blijkbaar niet zo strikt.

Corona houdt ons ook een vergrootglas voor over mensen met een handicap die zich wel staande houden in de maatschappij. Nog meer dan anders raken zij aangewezen op hun familie. Het is wel veiliger in de gezinsbubbel en er gelden de vrijheden voor iedereen. Maar voor veel mensen met een handicap betekent in de maatschappij leven, net als vóór de coronacrisis in Vlaanderen,: "Trek je plan". Zij moeten rekenen op familie en vrijwilligers en andere ondersteuning grotendeels zelf betalen. Inclusie is wonen, leven en meedoen in de maatschappij, op gelijke voet met andere burgers, en daar dan ook de nodige ondersteuning en keuzevrijheid bij hebben.

Onze ministers van Welzijn, Wonen en Gelijke Kansen moeten deze omslag naar inclusie ten volle ondersteunen en opnemen in het plan voor maatschappelijke en economische relance. We pleiten voor een echte vernieuwing door een "inclusierelance" die de vrijheden en autonomie van de mensen met een handicap versterken.

Geef wie al jarenlang wacht op een persoonsvolgend budget voor ondersteuning eindelijk dit middel tot een gewoon leven in handen. Er zijn mensen met een handicap, zelfs jonger dan 65 jaar, die noodgedwongen in een woonzorgcentrum verblijven omdat ze zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen gaan wonen. Zorg dat gezinnen met minderjarige kinderen met een handicap eindelijk een Persoonlijke AssistentieBudget krijgen. De gemiddelde wachttijd is nog altijd vier keer langer dan voor een plaats in een internaat.

Persoonlijke assistenten zijn ook jobs, jobs, jobs, maar dan in de gezinnen. De persoon met een handicap en niet de dienst kiest wie hem of haar mag assisteren, waar, wanneer, voor welke taken en wat daarbij belangrijk is. Richt eindelijk eens de schijnwerpers op dat enorm waardevolle beroep. Neem coherente keuzes, bouw en renoveer woningen aangepast aan rolstoelgebruikers. De meest toegankelijke (huur)woonsten vind je momenteel nog vooral... bij de instelling. Doe iets aan de onbetaalbaarheid van wonen en de wooncrisis. Zorg ervoor dat personen met een handicap voldoende inkomen hebben om menswaardig te kunnen leven.

Zullen personen na corona zelf kunnen kiezen waar en met wie ze wonen en daar ook de ondersteuning voor krijgen?"

Gerelateerde artikels

Wonen VN-Verdrag "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" Woordvoerder Reinhart Niesten legt uit welk advies de Vlaamse Adviesraad NOOZO gaf aan de Vlaamse Regering. 19 okt 2023 / Katrijn Ruts Toegankelijkheid Inkomen Mensenrechten Wonen Effect wooncrisis op mensen met een handicap Effect wooncrisis op mensen met een handicap Met prof. Pascal De Decker brengen we op Sociaal.Net alarmerende cijfers, knelpunten maar ook oplossingen. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Wonen Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Razend interessant en inspirerend...over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie 16 feb 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen De Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen geeft diepe kloof aan tussen personen met en zonder handicap. 23 dec 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Veranderingen in het woonlandschap Veranderingen in het woonlandschap In dit artikel vind je informatie over wat sociale verhuurkantoren zijn en een paar reflecties van GRIP op de actualiteit. 28 jul 2022 / Katrijn Ruts Wonen Afsluiter interviewreeks wonen 2021 Afsluiter interviewreeks wonen 2021 In 2021 kon je op onze website 7 interviews lezen over het recht op wonen. Die reeks ronden we nu af met een terugblik en een laatste gesprek. 25 jan 2022 Wonen "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" Paul Pasteels vertelt waarom het zo belangrijk is om een eigen woonplek te hebben waarin hij zelf zijn leven kan leven. 08 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken. 03 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft? 25 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt? 10 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" In deze interviewreeks brengen we de knelpunten in kaart van het woonbeleid voor personen met een handicap. Dat het recht op wonen niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos. 16 sep 2021 / Lynn Formesyn Toegankelijkheid Wonen Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Waar zitten de handicaps in ons huidig woonbeleid? GRIP sprak erover met Koen Hermans. 04 mei 2021 / Lynn Formesyn Wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen GRIP-collega Ans Janssens (27) getuigt over hoe woelig de weg naar een eigen woonst verloopt, ook al vindt ze zichzelf nog behoren tot de gelukzakken. 07 apr 2021 / Lynn Formesyn Recht op wonen in 't kort Recht op wonen in 't kort Wat is het recht op wonen? Hoe is het gesteld in ons land? Hoe kan het beter? Lees erover in onze korte tekst in eenvoudigere taal! 17 jan 2021 / Katrijn Ruts Daarom steunt GRIP de Woonzaak Daarom steunt GRIP de Woonzaak Met de Woonzaak werken diverse organisaties samen om de wooncrisis te stoppen. Ook GRIP heeft zich aangesloten. 16 jan 2021 / Katrijn Ruts Mensenrechten Discriminatie huurmarkt Discriminatie huurmarkt Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?" 10 dec 2020 / Katrijn Ruts Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 31 jan 2020 / Katrijn Ruts Wonen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Iedereen heeft recht op een eigen woonplek midden in de maatschappij. Jan en Léticia, Guny, Dominiek, Geert, Thomas en Katy vertellen hun ervaring met het realiseren van hun woondroom. Inspirerende ge ... 06 mrt 2018 / Katrijn Ruts Wonen Een huis, een thuis, maar geen tehuis Een huis, een thuis, maar geen tehuis In onze nieuwste publicatie #inclusie#wonen laten we 5 mensen aan het woord. Zij vertellen hoe ze inclusief wonen waarmaken in de praktijk. 11 dec 2017 / Katrijn Ruts Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid Nog veel werk voor het woonbeleid Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe pers ... 30 apr 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu