Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid'

Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid'

In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 

Wooncrisis

Er is in Vlaanderen al jarenlang een wooncrisis aan de gang. Veel mensen vinden geen betaalbare en geschikte woonst. Mensen met een handicap ondervinden nog een aantal extra moeilijkheden.

Er is een inclusief woonbeleid nodig dat voor iedereen en ook voor personen met een handicap het recht op wonen garandeert. 

In deze standpuntnota verkennen we de problematiek. We geven de voornaamste problemen aan en doen voorstellen voor politieke maatregelen om deze problemen weg te werken.

Lees de standpuntnota van GRIP 'Een inclusief woonbeleid: voor het recht op een betaalbare en geschikte woonst voor iedereen'

Drie hoofdthema's

We onderscheiden in de standpuntnota drie hoofdthema's om op te focussen: 

 1. Tekort aan betaalbare en toegankelijke woningen opvullen; 
 2. Recht op wonen onafhankelijk maken van keuzes rond ondersteuning; 
 3. Discriminatie en ongelijke behandeling tegengaan.  

Tien speerpunten

Binnen de drie hoofdthema's gaan we in op tien speerpunten:

 1. Een sterke verhoging van het aantal sociale woningen.
 2. Visie en bindende richtlijnen rond Universal Design op vlak van woningen.
 3. Toegang tot en integrale terugbetaling van woningaanpassingen.
 4. Verbreding systeem huursubsidies en huurpremies en een slimme huurprijsregulering.
 5. Geen voorwaarden voor koppeling aan bepaalde ondersteuningsbronnen om toegang te hebben tot een woning.
 6. Inclusie bij nieuwe woonformules.
 7. Praktijktesten discriminatie invoeren.
 8. Voorwaarde voor bewijs lokale binding afschaffen.
 9. Schuldsaldoverzekering: ongelijke behandeling door handicap of ziekte verminderen.
 10. Prijs van de liefde afschaffen.  

Oproep

Het gaat niet enkel over een betaalbare goede plek om te wonen. Een goede thuis is ook de basis om stappen te zetten voor participatie aan de samenleving en volwaardig burgerschap.

GRIP wijst op de noodzaak aan dringende actie. Het is al lang duidelijk waar het schoentje wringt: de nodige getuigenissen en cijfers zijn er, de analyses gemaakt, de oplossingen al lang aangereikt door tal van organisaties en experten. Het is nu kwestie van politieke wil om er prioriteit aan te geven.

Sommige aspecten zoals het verband met ondersteuning, een visie op universal design bij woningen en hun belang voor een inclusieve samenleving mogen nog meer in beeld komen. GRIP wil, vanuit een algemene visie op een inclusief woonbeleid, die specifieke handicap-aspecten meer onder de aandacht brengen.

Die aandacht stopt niet bij ‘meer middelen vrijmaken voor meer aangepaste woningen’. Het gaat veel verder dan dat. Een beleid dat rekening houdt met specifieke handicap-aspecten is goed voor iedereen. Ons land heeft geld genoeg. Laten we het gebruiken. 

Gerelateerde artikels

Verberg submenu