Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid'

Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid'

In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 

Wooncrisis

Er is in Vlaanderen al jarenlang een wooncrisis aan de gang. Veel mensen vinden geen betaalbare en geschikte woonst. Mensen met een handicap ondervinden nog een aantal extra moeilijkheden.

Er is een inclusief woonbeleid nodig dat voor iedereen en ook voor personen met een handicap het recht op wonen garandeert. 

In deze standpuntnota verkennen we de problematiek. We geven de voornaamste problemen aan en doen voorstellen voor politieke maatregelen om deze problemen weg te werken.

Lees de standpuntnota van GRIP 'Een inclusief woonbeleid: voor het recht op een betaalbare en geschikte woonst voor iedereen'

We maakten ook een samenvatting in eenvoudige taal van de standpuntnota: "Recht op wonen in 't kort"

Drie hoofdthema's

We onderscheiden in de standpuntnota drie hoofdthema's om op te focussen: 

 1. Tekort aan betaalbare en toegankelijke woningen opvullen; 
 2. Recht op wonen onafhankelijk maken van keuzes rond ondersteuning; 
 3. Discriminatie en ongelijke behandeling tegengaan.  

Tien speerpunten

Binnen de drie hoofdthema's gaan we in op tien speerpunten:

 1. Een sterke verhoging van het aantal sociale woningen.
 2. Visie en bindende richtlijnen rond Universal Design op vlak van woningen.
 3. Toegang tot en integrale terugbetaling van woningaanpassingen.
 4. Verbreding systeem huursubsidies en huurpremies en een slimme huurprijsregulering.
 5. Geen voorwaarden voor koppeling aan bepaalde ondersteuningsbronnen om toegang te hebben tot een woning.
 6. Inclusie bij nieuwe woonformules.
 7. Praktijktesten discriminatie invoeren.
 8. Voorwaarde voor bewijs lokale binding afschaffen.
 9. Schuldsaldoverzekering: ongelijke behandeling door handicap of ziekte verminderen.
 10. Prijs van de liefde afschaffen.  

Oproep

Het gaat niet enkel over een betaalbare goede plek om te wonen. Een goede thuis is ook de basis om stappen te zetten voor participatie aan de samenleving en volwaardig burgerschap.

GRIP wijst op de noodzaak aan dringende actie. Het is al lang duidelijk waar het schoentje wringt: de nodige getuigenissen en cijfers zijn er, de analyses gemaakt, de oplossingen al lang aangereikt door tal van organisaties en experten. Het is nu kwestie van politieke wil om er prioriteit aan te geven.

Sommige aspecten zoals het verband met ondersteuning, een visie op universal design bij woningen en hun belang voor een inclusieve samenleving mogen nog meer in beeld komen. GRIP wil, vanuit een algemene visie op een inclusief woonbeleid, die specifieke handicap-aspecten meer onder de aandacht brengen.

Die aandacht stopt niet bij ‘meer middelen vrijmaken voor meer aangepaste woningen’. Het gaat veel verder dan dat. Een beleid dat rekening houdt met specifieke handicap-aspecten is goed voor iedereen. Ons land heeft geld genoeg. Laten we het gebruiken. 

Gerelateerde artikels

Wonen VN-Verdrag "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" Woordvoerder Reinhart Niesten legt uit welk advies de Vlaamse Adviesraad NOOZO gaf aan de Vlaamse Regering. 19 okt 2023 / Katrijn Ruts Toegankelijkheid Inkomen Mensenrechten Wonen Effect wooncrisis op mensen met een handicap Effect wooncrisis op mensen met een handicap Met prof. Pascal De Decker brengen we op Sociaal.Net alarmerende cijfers, knelpunten maar ook oplossingen. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Wonen Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Razend interessant en inspirerend...over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie 16 feb 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen De Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen geeft diepe kloof aan tussen personen met en zonder handicap. 23 dec 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Veranderingen in het woonlandschap Veranderingen in het woonlandschap In dit artikel vind je informatie over wat sociale verhuurkantoren zijn en een paar reflecties van GRIP op de actualiteit. 28 jul 2022 / Katrijn Ruts Wonen Afsluiter interviewreeks wonen 2021 Afsluiter interviewreeks wonen 2021 In 2021 kon je op onze website 7 interviews lezen over het recht op wonen. Die reeks ronden we nu af met een terugblik en een laatste gesprek. 25 jan 2022 Wonen "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" Paul Pasteels vertelt waarom het zo belangrijk is om een eigen woonplek te hebben waarin hij zelf zijn leven kan leven. 08 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken. 03 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft? 25 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt? 10 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" In deze interviewreeks brengen we de knelpunten in kaart van het woonbeleid voor personen met een handicap. Dat het recht op wonen niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos. 16 sep 2021 / Lynn Formesyn Toegankelijkheid Wonen Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Waar zitten de handicaps in ons huidig woonbeleid? GRIP sprak erover met Koen Hermans. 04 mei 2021 / Lynn Formesyn Wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen GRIP-collega Ans Janssens (27) getuigt over hoe woelig de weg naar een eigen woonst verloopt, ook al vindt ze zichzelf nog behoren tot de gelukzakken. 07 apr 2021 / Lynn Formesyn Recht op wonen in 't kort Recht op wonen in 't kort Wat is het recht op wonen? Hoe is het gesteld in ons land? Hoe kan het beter? Lees erover in onze korte tekst in eenvoudigere taal! 17 jan 2021 / Katrijn Ruts Daarom steunt GRIP de Woonzaak Daarom steunt GRIP de Woonzaak Met de Woonzaak werken diverse organisaties samen om de wooncrisis te stoppen. Ook GRIP heeft zich aangesloten. 16 jan 2021 / Katrijn Ruts Mensenrechten Discriminatie huurmarkt Discriminatie huurmarkt Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?" 10 dec 2020 / Katrijn Ruts Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Dit opiniestuk op knack.be pleit voor een beleid dat een leven in de maatschappij ten volle ondersteunt. Het kwam tot stand in samenwerking  met mensen uit het Netwerk Ondersteuningsbeleid van GRIP. 15 jun 2020 / Katrijn Ruts Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Wonen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Iedereen heeft recht op een eigen woonplek midden in de maatschappij. Jan en Léticia, Guny, Dominiek, Geert, Thomas en Katy vertellen hun ervaring met het realiseren van hun woondroom. Inspirerende ge ... 06 mrt 2018 / Katrijn Ruts Wonen Een huis, een thuis, maar geen tehuis Een huis, een thuis, maar geen tehuis In onze nieuwste publicatie #inclusie#wonen laten we 5 mensen aan het woord. Zij vertellen hoe ze inclusief wonen waarmaken in de praktijk. 11 dec 2017 / Katrijn Ruts Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid Nog veel werk voor het woonbeleid Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe pers ... 30 apr 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu