Nog veel werk voor het woonbeleid

Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid

Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe personen met een handicap meer kansen kunnen krijgen om te wonen in de maatschappij.

Waar ging het debat over?

Artikel 19 van het VN-Verdrag verankert het recht om te wonen waar en met wie je wil. Er zijn echter nog veel drempels. We hadden het over die drempels en ook over wat er aan gedaan kan worden.

We focusten op vier thema's:

  1. betaalbaarheid
  2. toegankelijkheid
  3. discriminatie
  4. vernieuwende initiatieven

Voor wie er niet bij kon zijn maakten we een samenvattend verslag met afbeeldingen over wat aan bod kwam.

Lees het samenvattend verslag van het debat over wonen van 22 april 2017

Gerelateerde artikels

Verberg submenu