Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana

Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana

15 december 2000: Met het PAB-besluit opende de toenmalige Vlaamse Regering de weg naar vrijheid en inclusie. Dominiek: "Het was voor mij een openbaring."  

Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie

Op 15 december 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Besluit op het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) goed. Dit is een eigen budget voor ondersteuning zodat personen met een handicap zelf persoonlijke assistentie kunnen organiseren. Persoonlijke assistentie bleek in de afgelopen 20 jaar een van de belangrijkste hefbomen voor inclusie. We vieren dus een belangrijke verjaardag in Vlaanderen: 20 jaar persoonlijke assistentie!

Ondertussen werd voor volwassenen met een handicap het PAB vervangen door een Persoonsvolgend Budget (PVB). Maar ook hiermee kan je zelf persoonlijke assistentie organiseren.

Met een reeks persoonlijke getuigenissen zal GRIP in dit verjaardagsjaar persoonlijke assistentie in de kijker zetten.

Dominiek en Lana bijten de spits af. 

Dominiek en Lana

Dominiek en Lana leerden elkaar 5 jaar geleden kennen op Rock for Specials. Dominiek en Lana hielpen op het festival als vrijwilliger. Dominiek bestelde bij Lana frietjes aan het frietkraam, en zo ging de bal aan het rollen. Ondertussen is Lana 5 jaar persoonlijk assistent bij Dominiek en ondersteunt ze hem in zijn zelfstandigheid, dromen en verlangens.

Dominiek

GRIP: Dominiek, hoe lang maak jij al gebruik van persoonlijke assistentie?

Dominiek: Al meer dan 16 jaar. Ik ben de eerste persoon met een verstandelijke beperking die een persoonlijke assistentie budget kreeg in Vlaanderen. Ik was toen al rond de 40 jaar. Toen werd ook mijn netwerk geboren. Zij ondersteunen me bij mijn zelfstandig leven. Ik koester nog steeds het geboortekaartje van mijn netwerk (zie foto’s).

GRIP: Je hebt lang in een voorziening gewoond. Hoe belangrijk is persoonlijke assistentie geweest om zelfstandig te gaan wonen?

Dominiek: Heel belangrijk. Het is niet alleen kwestie van een betaalbaar huis te vinden. Je moet ook aan de juiste ondersteuning geraken. Zonder persoonlijke assistentie zou het niet lukken.

GRIP: Het lijkt me een hele grote stap. Heel spannend ook?

Dominiek: Ook de steun van mijn goede vriend Jan-Jan is enorm belangrijk geweest. Hij heeft ook mee geholpen mensen rondom mij te verzamelen die samen als mijn netwerk helpen om grote en kleine keuzes te maken in mijn leven.

Jan-Jan is gestorven, maar mijn netwerk bestaat nog om mij te steunen.

GRIP: Heeft persoonlijke assistentie voor jou veel veranderd?

Dominiek: Ik zal nooit de dag vergeten dat de brief kwam van het Vlaams Fonds met de boodschap dat ik een PAB kreeg. Het Vlaams Fonds is de vroegere naam van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We hebben toen een artikel in de streekkrant gezet ‘Dominiek zoekt een persoonlijk assistent’. De sollicitaties gingen door in de voorziening.

GRIP: Kan je door je persoonlijke assistentie meer je eigen leven leiden?

Dominiek: Het was voor mij een openbaring. Ik kon eindelijk de dingen doen die ik zelf wou, er werd niet steeds over mijn hoofd beslist door anderen. Ik kon naar GRIP gaan, alleen zijn, met mensen in contact komen, participeren in een filmclub, op tv kijken naar wat ik wil, eens op café gaan, een eigen vzw oprichten, zelf op reis gaan, naar een congres gaan over rechten voor mensen met een beperking met Onze Nieuwe Toekomst (ONT), een eigen handelingsplan ontwikkelen met Jan-Jan, kortom mijn eigen dromen realiseren.

GRIP: Wat betekent een persoonlijk assistent nu voor jou?

Dominiek: Mijn persoonlijk assistent is voor mij een vertrouwenspersoon. Ik kan erop rekenen dat wanneer ik dingen tegen haar vertel dat die niet verder gaan. Zeker wanneer het gaat over relaties, een thema waar ik veel mee bezig ben. Ze ondersteunt me in het leggen van contacten, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief of mail. Mijn assistent helpt ook om te verwoorden wat ik voel. Ze ondersteunt me bij de projecten die ik wil uitwerken, bij het schrijven van een boek, opdrachten met studenten, lesgeven, een spel ontwikkelen, enzo veel meer.

GRIP: Een persoonlijk assistent is voor jou iemand bij wie je je goed voelt?

Dominiek:  Ja, iemand waarbij ik een eerlijk antwoord krijg als ik een vraag heb. Dat die persoon elke vraag serieus neemt en de vraag niet negeert, maar er iets mee doet. Welke vraag het ook is, een vertrouwenspersoon gaat op zoek hoe hij/zij aan de slag kan gaan met je vraag. Bijvoorbeeld, als ik iets niet begrijp, dan vraag ik het aan mijn vertrouwenspersoon. Als het dan nog niet voldoende duidelijk is, gaan we verder op zoek. Bijvoorbeeld door naar de bib te gaan, op te zoeken op internet, of andere mensen te bevragen.

Ik vind het ook heel belangrijk dat mijn persoonlijke assistent mijn voorkeur ook duidelijk maakt aan andere mensen, en hiermee rekening houdt. Ik voel me bijvoorbeeld niet gemakkelijk bij een mannelijke arts. Mijn vertrouwenspersoon weet dit en zal dus ook een afspraak maken bij een vrouwelijke arts.

GRIP: Persoonlijke assistentie betekent dat je zelf je persoonlijk assistent kan kiezen. Hoe belangrijk is dat voor jou?

Dominiek: Voor mij is het heel belangrijk dat je zelf kan kiezen wie je persoonlijk assistent is. Het is iemand bij wie je je goed voelt, iemand die je in vertrouwen kan nemen, en dat heb je niet bij iedereen. Vroeger woonde ik in een instelling en daar was dat wel anders.

GRIP: Hoezo?

Dominiek: In de instelling kon je je vertrouwenspersoon zelf niet kiezen, en dat vond ik heel jammer. Je kon hier wel over in gesprek gaan als je ruzie had met je vertrouwenspersoon, maar de groepsverantwoordelijke nam de beslissing.

GRIP: Als je een persoonlijk assistent aanwerft, dan hou je sollicitatiegesprekken. Waar let je op bij mensen die komen solliciteren?

Dominiek: Dat ze mijn ideeën volgen. Als ik een project wil uitwerken, vind ik het belangrijk dat ze me daarin volgen, en het ook belangrijk vinden. Assistenten mogen ook hun ideeën naar voren brengen, maar uiteindelijk beslis ik. Ik let er ook op hoe de sollicitanten met mij omgaan: kijken ze naar mij tijdens de sollicitatie, stellen ze vragen aan mij, of richten ze zich naar de assistent die er bij zit. Ik let er ook op dat de communicatie vlot loopt, dat ze dingen begrijpbaar kunnen uitleggen. En dat ze met de computer kunnen werken.

GRIP: Wat heb je al allemaal gedaan de afgelopen jaren dankzij onder meer je persoonlijke assistentie?

Dominiek: Een film maken, een boek schrijven over mijn levensverhaal, een vorming maken over relaties en seksualiteit bij mensen met een beperking, taken met studenten orthopedagogiek, eigenlijk al mijn ideeën die ik wil uitwerken.

GRIP: Personeelsuren, dat kost wel wat. Hoe betaal je het loon van Lana?

Dominiek: Ik betaal mijn persoonlijke assistent met een budget dat enkel bedoeld is voor mijn ondersteuning. Vroeger heette dit Persoonlijke AssistentieBudget, nu heet het Persoonsvolgend Budget. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap stort dit geld op een aparte rekening.  

GRIP: Hoe zou je dit budget nog kunnen besteden en waarom kies je daar niet voor?

Dominiek: Voor assistentie om uit eten te gaan, uitstapjes te doen, een eigen vzw oprichten,… Ik kies er niet voor omdat ik anders mijn assistenten niet kan betalen voor de dingen die ik nog belangrijker vind.

GRIP: Stel dat de Vlaamse Regering je maar een stuk ondersteuningsbudget zou geven, dus een veel te klein ondersteuningsbudget, hoe zou je leven er dan uit zien?

Dominiek: Dan zou het terug zijn zoals in de instelling. Dan zou ik mijn assistenten niet meer kunnen betalen en zouden ze een andere job zoeken. Dan vallen mijn projecten in het water, kan ik mijn administratie niet meer doen, heb ik geen ondersteuning meer bij mijn financiën,.. Dan is het zoals in de instelling en daar wil ik niet naartoe, dan mogen ze me onmiddellijk een spuitje geven.

Lana

GRIP: Lana, wat betekent persoonlijke assistent zijn voor jou?

Lana: Voor mij betekent persoonlijke assistentie afstemming. Mee gaan op het ritme van iemand anders, mee gaan in de dromen en verlangens van een andere persoon, om deze zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

GRIP: Is het een uitdagende job?

Lana: Deze afstemming vraagt voor mij geduldig zijn, en een evenwicht zoeken tussen wat mogelijk is en de dromen van Dominiek.

GRIP: Is het ook voor de persoonlijke assistent belangrijk dat het goed klikt?

Lana: Persoonlijk vind ik dat onze band gedurende de jaren enorm gegroeid is. Waar ik Dominiek in het begin als een ‘werkgever’ beschouwde, is hij ondertussen eerder een vriend, en ook een vertrouwenspersoon geworden voor mij.

GRIP: Wat motiveert jou in deze job? 

Lana: De warme persoon van Dominiek, het gevoel dat je een verschil maakt, de dichte relatie, een vertrouwenspersoon zijn, het werken in een klein team, veel vrijheid.

GRIP: Kan je je persoonlijk ontwikkelen in deze job?

Lana: Het voelt enorm fijn om te ervaren dat iemand jouw ondersteuning zo waardeert en dat je belangrijk bent in het leven van een ander. Ik heb als persoonlijke assistent al veel geleerd van Dominiek, om de dingen te nemen zoals ze komen, het belang van een warme knuffel, en de vlotte manier waarop Dominiek met mensen contact maakt en samenwerkt.

GRIP: Dat is boeiend voor jou?

Lana: Ja. Hij slaagt er elke keer opnieuw in om anderen te enthousiasmeren om mee te stappen in een project. Voor mij gaat het dus om een wisselwerking, we leren van elkaar en gaan samen op zoek.

GRIP: Is de job van persoonlijke assistentie voor iedereen weggelegd, denk je?

Lana: Het is een precair statuut, het is moeilijk om voltijds als persoonlijk assistent aan de slag te gaan. Daarom combineer ik het ook met een andere voltijdse job, wat het soms extra uitdagend maakt en flexibiliteit vraagt. Ik denk dat iedereen een waardevolle assistent kan zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het klikt, dat je elkaar kan aanvoelen en op elkaars tempo kan werken. Het gaat vooral over de verbondenheid, ‘de klik’ met iemand.

GRIP: Is de job van persoonlijk assistent volgens jou voldoende bekend?

Lana: Ik denk dat de job wel voldoende bekend is binnen het orthopedagogische werkveld. Daarbuiten denk ik dat dat minder het geval is. Nochtans denk ik dat mensen met eender welke achtergrond een waardevolle assistent kunnen zijn en dat de job wat meer bekendheid verdient. Het zou mooi zijn als de positieve aspecten van persoonlijk assistent meer in de kijker komen te staan.

Meer informatie

Surf naar de website van Dominiek: www.dominiek.org 

Bekijk het Besluit op het persoonlijke assistentiebudget in de Vlaamse Codex 

 

Gerelateerde artikels

Ondersteuning Oproep actie 6 februari Oproep actie 6 februari Actiegroep Recht op Ondersteuning roept op tot actie. 26 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning Personen met een handicap hebben recht op voldoende en de juiste ondersteuning voor een menswaardig en onafhankelijk leven en voor volwaardige participatie. Zij hebben het recht om zelf te kiezen wie ... 30 okt 2023 / Marie Aeles Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Precies een maand geleden vierden we de 20ste verjaardag van Persoonlijke Assistentie in Vlaanderen. Lies: “Door persoonlijke assistentie heb ik een leven zoals jij." 15 jan 2021 / Katrijn Ruts Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Voorzitter van GRIP Luc Demarez op 20-jarig bestaan van het PAB: "Persoonlijke assistentie is de weg naar vrijheid... maar nog te onbekend en onbemind" 15 dec 2020 / Katrijn Ruts Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Joke (40) en Herman (62) wonen in een woonzorgcentrum omdat ze op de wachtlijst staan voor een PVB. GRIP sprak met hen. 25 nov 2020 / Katrijn Ruts Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Met haar budget in de hand kon Gabria (20 jaar) Nena aanwerven. Zij bouwt nu elke dag aan haar eigen leven. 13 okt 2020 / Katrijn Ruts "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" Hoe verging het personen met een handicap tijdens het coronabeleid? Daarover ging het deze maand in het Vlaams Parlement. Wat vindt GRIP? 28 sep 2020 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte "Nu kan ik nog van mijn oren maken" "Nu kan ik nog van mijn oren maken" Herman woont noodgedwongen in een woonzorgcentrum omdat zijn persoonsvolgend budget uitblijft. Maar hij laat van zich horen, deze keer op sociaal.net! 03 sep 2020 / Katrijn Ruts Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Er ontbreekt een puzzelstuk in de gesprekken over de situatie van mensen in een woonrzorgcentrum, schrijven GRIP en ENIL op Knack.be 27 aug 2020 / Katrijn Ruts Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Nadia Hadad is mensenrechtenactiviste en strijdt voor het recht op een onafhankelijk leven. 09 jul 2020 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" Herman Hillen (slechts 62 jaar) woont noodgedwongen al bijna 3 jaar in een woonzorgcentrum. Met een eigen ondersteuningsbudget zou hij nochtans zelfstandig kunnen gaan wonen, getuigt hij in Humo. 18 jun 2020 / Katrijn Ruts Minister Beke in De Zevende Dag Minister Beke in De Zevende Dag De uitzending van 8 maart 2020 riep veel bedenkingen op bij GRIP. We bezorgden ze aan De Zevende Dag, Ombudsman Tim Pauwels en de Diversiteitsdienst van de VRT. 11 mrt 2020 / Katrijn Ruts Ondersteuning Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid 05 mrt 2020 / Marie Aeles Valentijn: weinig liefde voor eigen regie Valentijn: weinig liefde voor eigen regie 14 februari 2020: De Morgen meldt dat 735 mensen hun persoonsvolgend budget verliezen. GRIP reageert met een lezersbrief. 17 feb 2020 / Katrijn Ruts Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Gabria (19) zal na 16 jaar wachten haar PAB krijgen. Minister Vandeurzen kent voor het eerst PAB's toe aan de langst wachtende kinderen. 22 mrt 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Bedenkingen GRIP bij witte woede Bedenkingen GRIP bij witte woede 22 februari 2019 - de drie vakbonden van de non-profit betogen in Brussel. Ze willen geen persoonsvolgend budget voor kinderen met een handicap. We leggen uit waarom we dit betreuren op www.dewereldmo ... 22 feb 2019 / Katrijn Ruts Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Er komt véél plaats vrij in internaten: ter waarde van 28 miljoen euro. Genoeg om ervoor te zorgen dat geen kind nog langer dan 2 jaar op de wachtlijst staat. Maar heeft hij de politieke moed? 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Paul kreeg vleugels door het PAB Paul kreeg vleugels door het PAB Het Nieuwsblad praatte met Hetty en Paul Pasteels. Paul kon dankzij zijn PAB op zichzelf gaan wonen. Hetty legt de link naar de witte woede van 22 februari. 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Het Nederlandse PGB Het Nederlandse PGB Jan Troost is een mensenrechtenactivist in Nederland. Hij strijdt al jaren voor het recht op inclusie en zelfbeschikking. Hij vertelt ons hoe het staat met het persoonsgebonden budget in Nederland. 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom naar de Freedom Drive 2015 Kom naar de Freedom Drive 2015 Ontmoet gelijkgezinden van over heel Europa, stap mee op voor het recht op een onafhankelijk leven of kom naar de internationale conferentie. Van dinsdag 29 september tot donderdag 1 oktober in Brusse ... 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn Nee, het is geen aprilgrap, maar bittere ernst. Op 1 april keurden de parlementsleden van de regeringspartijen (CD&V, sp.a en N-VA) het decreet persoonsvolgende financiering goed. De parlementsleden v ... 02 apr 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog acties tegen decreet PVF Nog acties tegen decreet PVF GRIP, Nema, Ouders voor Inclusie en Hazo zijn niet de enige die actie voeren tegen het decreet PVF. 14 mrt 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen Vanuit de actiegroep RIP PAB PGB protesteren GRIP, HAZO, NEMA en Ouders voor Inclusie tegen het decreet PVF. Ons nieuw beleidsdossier moet de politici duidelijk maken waarom ze het decreet beter niet ... 28 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Op 24/02/2014 voerden GRIP, Ouders voor Inclusie, HAZO en Nema een symbolische publieke actie over het decreet persoonsvolgende financiering. Lees het persbericht na de actie. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actie rouwstoet in de pers Actie rouwstoet in de pers TV, radio, papieren en online pers berichtten over de actie 'RIP ondersteuning & keuzevrijheid' op 24 februari 2014. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Hoorzittingen PVF in parlement Hoorzittingen PVF in parlement Deze weken buigt  de Commissie welzijn van het Vlaams parlement zich over het decreet persoonsvolgende financiering. Op 25 en 26 februari mochten 10 organisaties uit het middenveld zich uitspreken ove ... 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Op 25 februari 2014 start in het parlement het debat over het decreet 'persoonsvolgende financiering'. Dat verandert wie recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. Volgens GR ... 24 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Vrijdag 31 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering goed. Het decreet is nu klaar om te worden besproken in het Vlaams Parlement. 03 feb 2014 Ondersteuning Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet over persoonsvolgende financiering een eerste keer "principieel" goedgekeurd. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding le ... 30 sep 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Reactie GRIP op conceptnota PVF Reactie GRIP op conceptnota PVF Op 15 mei 2013 maakte Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de conceptnota persoonsvolgende financiering bekend. 15 jul 2013 Ondersteuning Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Op 2 juli debatteerde de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over de conceptnota persoonsvolgende financiering (PVF). Minister Vandeurzen wil met PVF het hele ondersteuningsbeleid voor personen ... 12 jul 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Minister Vandeurzen hervormt Minister Vandeurzen hervormt Dit voorjaar werkt Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de toekomstige financieringswijze van de ondersteuning van personen met een handicap uit. GRIP zette 10 aandachtspunten voor de toekomstige financ ... 22 feb 2013 / Katrijn Ruts
Verberg submenu