Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op

Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op

De Vlaamse Regering stopt de samenwerking met Unia en er komt een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). GRIP is bezorgd dat mensen met een handicap minder beschermd zullen worden tegen discriminatie.

De Vlaamse Regering kiest ervoor om binnen de eigen bevoegdheden het bestrijden van discriminatie en het promoten van mensenrechten zelf te gaan organiseren. Concreet betekent dit een uitstap van Vlaanderen uit het interfederale gelijke kansenorgaan Unia en de oprichting van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Dit wil Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers realiseren tegen 15 maart 2023.

Hier is al veel over gezegd en geschreven. GRIP blijft bezorgd dat mensen met een handicap minder vlot hun weg zullen vinden naar dit nieuwe instituut. Maar ook dat dit instituut minder sterk in de schoenen zal staan om naar de rechtbank te stappen.

Ministers Somers verdedigt natuurlijk zijn plan. Het klopt: het is niet uitgesloten dat het VMRI (Vlaams Mensenrechteninstituut) naar de rechtbank kan stappen. Maar dit is toch een minder sterk mandaat in vergelijking met Unia. En het klopt: er komt een geschillenkamer die ook de puntjes op de i zal zetten. Maar het valt nog af te wachten wat hier de impact van zal zijn.

Samen met een aantal andere middenveldorganisaties organiseerde GRIP hierover een webinar op 15 juni 2022. Daar gaf ook de voorzitter van GRIP, Luc Demarez, een toelichting. Lees ook over onze bezorgdheden op dewereldmorgen.be.

Op 1 juli stemde de Vlaamse Regering officieel in met de oprichting van het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI).

Een sterk beleid voor mensenrechten

GRIP wil een sterk beleid voor mensenrechten van personen met een handicap (doelstelling 6 uit ons meerjarenplan 2022|2026). Het wettelijk vastleggen van mensenrechten (VN-handicapverdrag, Belgische grondwet…) betekent niet automatisch dat deze rechten ook worden waargemaakt. Voor GRIP zijn 2 zaken daarom belangrijk:

  • een sterk gelijkekansenorgaan (equality body) dat slachtoffers van discriminatie bijstaat;
  • een onafhankelijk monitororgaan dat de toepassing van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) opvolgt.

Tot nu toe zaten deze beide samen bij Unia. Daarom werkt GRIP ook nauw samen met Unia, bijvoorbeeld door deelname aan de begeleidingscommissie.

Zowat iedereen uit bezorgdheden

Dat Vlaanderen zich zal terugtrekken uit Unia voor de behandeling van klachten over discriminatie is een politieke beslissing die vastgelegd is in het regeerakkoord. De oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut  roept evenwel heel wat bezorgdheden op wat betreft de ondersteuning en bescherming van slachtoffers van discriminatie.  

GRIP gaat hierover in overleg met het kabinet van minister Bart Somers en werkt samen met een grote groep betrokken middenveldorganisaties. GRIP onderschrijft het gemeenschappelijk standpunt van de middenveldorganisaties.

Ondertussen is advies uitgebracht bij het voorstel van decreet. Toegenomen versnippering, te vrijblijvend en te weinig slagkracht. De adviesraden sparen hun kritiek niet. Sommige adviesraden, zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), vragen de Vlaamse Regering zelfs de terugtrekking uit Unia ongedaan te maken.

GRIP werkte mee aan het advies van NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap. Ook NOOZO twijfelt eraan of de ambities van dit nieuwe Mensenrechteninstituut zullen worden waargemaakt.

En ook de Raad van State deelt duidelijk een aantal van onze bezorgdheden. We verwachten dan ook dat de Vlaamse Regering hier rekening mee houdt.

Een stap achteruit voor de bescherming tegen discriminatie en schendingen van mensenrechten

Wanneer we de plannen doornemen voor het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut, vreest GRIP een achteruitgang in de bescherming van burgers die met discriminatie te maken krijgen. Er is een lange reeks van vragen en bezorgdheden, de voornaamste zijn:

  • Door de opsplitsing tussen het Vlaamse en het federale komt er versnippering. Dit zorgt voor verwarring en verlies van expertise. Er is wel sprake van een eenheidsloket, maar dat wordt niet duidelijk genoeg uitgewerkt.
  • Het VMRI krijgt een zwakker mandaat om in rechte op te treden en kan het slachtoffers niet ondersteunen om indien nodig naar de rechtbank te stappen.
  • Slachtoffers van discriminatie dienen vlot hun weg te vinden naar het gelijkekansenorgaan dat hen kan bijstaan. Het is onduidelijk hoe het nieuwe instituut laagdrempeligheid en fysieke toegankelijkheid zal garanderen.
Borden op snelweg met vermelding VN-Verdrag en Rechten van Personen met een Handicap

Aandacht voor de uitvoering van het VN handicapverdrag

Borden op snelweg met vermelding VN-Verdrag en Rechten van Personen met een Handicap

In 2011 kreeg Unia de opdracht om de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) te bevorderen, te beschermen en op te volgen. Het aanstellen van een onafhankelijke instantie die de uitvoering van het VRPH opvolgt, is een verplichting die is vastgelegd onder het art. 33.2. Het is de bedoeling dat het VMRI dit zal overnemen van Unia wat betreft de Vlaamse bevoegdheden en dat Unia zijn opdracht behoudt op federaal vlak.

Het is absoluut nodig dat er aan het VMRI specifieke middelen worden toegekend om deze opdracht uit te voeren. GRIP dringt ook aan op het verzekeren van de betrokkenheid van het brede maatschappelijke middenveld, waaronder van verenigingen met een handicap. Het VN-Verdrag stelt dit voorop. Bij Unia gebeurt dat nu via een begeleidingscommissie (waar GRIP lid van is).

 

 

 

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen zaterdag 2 maart - van 14u tot 17u (met ONT) 02 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning VN-Verdrag Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar "De Vlaamse Regering moet de nodige budgetten ter beschikking stellen" 22 dec 2023 / Katrijn Ruts Draag je mensenrechten een warm hart toe? Draag je mensenrechten een warm hart toe? En wil je onze werking financieel ondersteunen? Leg dan eens wat mensenrechten onder je kerstboom! 14 dec 2023 / Hayat Adahchour Mensenrechten Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap GRIP schijft een schaduwrapport … en merkt veel pijnpunten bij inclusie en mensenrechten voor personen met een handicap. 01 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Met een verkiezingsdossier voedt GRIP de politieke partijen voor een beleid waarin mensenrechten en inclusie voorop staan. 28 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun GRIP bij juridische acties Steun GRIP bij juridische acties Vind jij ook dat mensen met een handicap recht hebben op een menswaardig leven en zelf keuzes maken? Ja? Steun onze juridische acties voor het recht op ondersteuning! 13 dec 2022 / Hayat Adahchour Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Visies op handicap “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” Persephone: op het kruispunt tussen gender en handicap. 29 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning 27 september 2022: betogen voor onze rechten! 27 september 2022: betogen voor onze rechten! Morgen is het zo ver! Voor de tiende keer trekt de Freedom Drive door Brussel. Jij komt toch ook? 13 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Doe energie en inspiratie op via ontmoetingen, workshops, conferentie en een krachtige optocht voor het recht op een onafhankelijk leven. Elke persoon telt! 16 aug 2022 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Themareeks over inclusie Themareeks over inclusie GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap. 08 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Als zelforganisatie van mensen met een handicap is GRIP in het bijzonder bezorgd om de mensen met een handicap in Oekraïne. 06 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Persbericht Inclusie in de Grondwet Persbericht Inclusie in de Grondwet De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) roept de volksvertegenwoordigers op om inclusie in te schrijven in de Grondwet. 03 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Onderteken de petitie voor praktijktesten Onderteken de petitie voor praktijktesten Discriminatie bij het zoeken naar een job of een huurwoning blijft een huizenhoog probleem. Omdat de politiek blijft talmen lanceert het Platform Praktijktesten Nu een petitie. 02 jul 2020 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles "We have a dream" "We have a dream" 400 mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa en zelfs van daarbuiten (Pakistan, Australië, Japan) stonden klaar in het Jubelpark te Brussel. 02 okt 2019 / Katrijn Ruts Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Morgen is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten GRIP stapt mee op tegen discriminatie en racisme GRIP stapt mee op tegen discriminatie en racisme 24 maart 2019 - betoging tegen discriminatie en racisme 11 mrt 2019 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering. 11 feb 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten Wonen Ook praktijktest voor handicap Ook praktijktest voor handicap Het platform Praktijktesten Nu vraagt om praktijktesten in te voeren. Ook om discriminatie van personen met een handicap vast te stellen. 26 sep 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu