Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap

Mensenrechten Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap

Als zelforganisatie van mensen met een handicap is GRIP in het bijzonder bezorgd om de mensen met een handicap in Oekraïne.

Samen met het EDF roepen we op om uitdrukkelijke aandacht te besteden aan personen met een handicap op grond van artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap.

Mensen met een handicap staan bloot aan verhoogd risico

We houden ons hart vast. De situatie voor personen met een handicap is in Oekraïne door de Russische inval erbarmelijk. Zoals in elke conflictsituatie staan mensen met een handicap bloot aan een verhoogd risico op geweld, om achter gelaten te worden en ook  aan een groot tekort aan zorg en ondersteuning. Belangrijke informatie over veiligheid en evacuatie is niet in voldoende mate toegankelijk. En schuilkelders en opvangcentra zijn onvoldoende bereikbaar of toegankelijk, wat ertoe leidt dat mensen met een handicap vaker achtergelaten worden.

Onderzoek van de Verenigde Naties wijst erop dat het sterftecijfer onder personen met een handicap bij conflictsituaties en natuurlijke rampen twee tot vier maal hoger is dan bij de algemene populatie.

Veel mensen met een handicap leven in instellingen

In Oekraïne zijn 2,7 miljoen personen met een handicap geregistreerd. Heel wat van hen leven in afgelegen, gesloten instituten. Daar stelt zich nu het probleem dat heel wat personeel dat er werkt, op de vlucht slaat.

De instellingen zijn ontstaan in de tijd van de Sovjetoverheersing waarin ieder die afwijkt het best ver weggestopt kon worden of doodgaan. Recente Oekraïense wetgeving schrijft het ontmantelen van deze instituten voor. Vanuit deze segregatie toewerken naar ondersteuning om te leven in de maatschappij (community care) is een enorme revolutie. Lokale overheden doen hun best hervormingen uit te denken en door te voeren . Maar er is weinig geld voor. De meeste plannen voor de afbouw van de internaten blijven daarom tot nu toe steken bij wetgeving.

European Disability Forum

Met de escalatie van de situatie in het land vraagt het European Disability Forum (EDF), de Europese koepel van handicapverenigingen, uitdrukkelijk aandacht voor personen met een handicap op grond van artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap. De verantwoordelijken moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming en veiligheid van alle personen met een handicap te waarborgen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan degenen die het grootste risico lopen, waaronder vrouwen, kinderen, blinden en doofblinde mensen, mensen met psychosociale en verstandelijke beperking en met een hoge ondersteuningsnood.

Oproep

In lijn met de oproep van het EDF roept GRIP de Belgische en Vlaamse regering en de partners met wie zij samenwerken, op om extra aandacht te hebben voor de bescherming en veiligheid van personen met een handicap in Oekraïne door rekening te houden met:

  • hun verplichtingen op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, artikel 11 betreffende risicosituaties en humanitaire noodsituaties;
  • Resolutie 2475 (2019) van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van personen met een handicap in conflictsituaties;
  • Internationaal Humanitair Recht en de Humanitaire Beginselen.

We roepen de politieke leiders en alle hulp-, ondersteunings- en veiligheidsorganisaties die zich met deze crisis bezighouden op om ervoor te zorgen dat personen met een handicap:

  • volledige toegang hebben tot alle humanitaire hulp;
  • worden beschermd tegen geweld, misbruik en mishandeling;
  • worden voorzien van toegankelijke en begrijpelijke informatie over veiligheid en bijstand, evacuatieprocedures en -ondersteuning;
  • volledige toegang hebben tot basisdiensten, waaronder water en sanitaire voorzieningen, sociale ondersteuning, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en informatie;
  • mensen met een beperking en hun organisaties te betrekken bij de humanitaire hulpacties.

 

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen zaterdag 2 maart - van 14u tot 17u (met ONT) 02 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning VN-Verdrag Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar "De Vlaamse Regering moet de nodige budgetten ter beschikking stellen" 22 dec 2023 / Katrijn Ruts Draag je mensenrechten een warm hart toe? Draag je mensenrechten een warm hart toe? En wil je onze werking financieel ondersteunen? Leg dan eens wat mensenrechten onder je kerstboom! 14 dec 2023 / Hayat Adahchour Mensenrechten Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap GRIP schijft een schaduwrapport … en merkt veel pijnpunten bij inclusie en mensenrechten voor personen met een handicap. 01 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Met een verkiezingsdossier voedt GRIP de politieke partijen voor een beleid waarin mensenrechten en inclusie voorop staan. 28 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun GRIP bij juridische acties Steun GRIP bij juridische acties Vind jij ook dat mensen met een handicap recht hebben op een menswaardig leven en zelf keuzes maken? Ja? Steun onze juridische acties voor het recht op ondersteuning! 13 dec 2022 / Hayat Adahchour Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Visies op handicap “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” Persephone: op het kruispunt tussen gender en handicap. 29 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning 27 september 2022: betogen voor onze rechten! 27 september 2022: betogen voor onze rechten! Morgen is het zo ver! Voor de tiende keer trekt de Freedom Drive door Brussel. Jij komt toch ook? 13 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Doe energie en inspiratie op via ontmoetingen, workshops, conferentie en een krachtige optocht voor het recht op een onafhankelijk leven. Elke persoon telt! 16 aug 2022 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op 01 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Themareeks over inclusie Themareeks over inclusie GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap. 08 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Persbericht Inclusie in de Grondwet Persbericht Inclusie in de Grondwet De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) roept de volksvertegenwoordigers op om inclusie in te schrijven in de Grondwet. 03 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles "We have a dream" "We have a dream" 400 mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa en zelfs van daarbuiten (Pakistan, Australië, Japan) stonden klaar in het Jubelpark te Brussel. 02 okt 2019 / Katrijn Ruts Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Morgen is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering. 11 feb 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu