Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap

Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap

GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap.

Resolutie van CD&V besproken in hoorzitting van de senaat

Vanuit CD&V (Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels e.a.) werd een voorstel van resolutie (nr. 6-319/1) uitgewerkt over de tewerkstelling van personen met een handicap. Parlementsleden van CD&V hebben dit voorstel geschreven in nauwe samenwerking met de werkgroep Handicap&Samenleven van CD&V. De resolutie bevat een oproep en een aantal maatregelen om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen. De partij ziet de overheid als werkgever als een belangrijke partner. Zij heeft rond dit thema een voorbeeldfunctie.

GRIP nam op 24 april 2017 deel aan een hoorzitting over dit voorstel in de Senaat (commissie transversalen aangelegenheden – gewestbevoegdheden).

Sabine De Bethune

Wat staat er in de resolutie?

Sabine De Bethune

CD&V neemt een gedurfd standpunt in. De CD&V wil van streefcijfers naar quota, want de situatie is absoluut ontoereikend. Die quota zouden zeker moeten gelden voor de overheid. Dat doen ze omdat geen enkele overheid de vooropgestelde streefcijfers haalt. In Vlaanderen haalt de overheid 1,3%. De federale overheid haalt iets meer dan 1,3%. Terwijl de streefcijfers voor beide niveaus op 3% liggen. De lokale besturen halen, op basis van een recente peiling in de zomer van 2016, allemaal samen wel hun doelstelling van 2% maar er zijn enorme verschillen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Onze reactie op deze resolutie

GRIP vindt het een sterke resolutie.  Het biedt volgens ons zeker een meerwaarde dat de resolutie tot stand kwam in samenspraak met personen met een handicap.

Deze resolutie is absoluut nodig. Wanneer je de evolutie van de cijfers bekijkt zie je in de afgelopen 10 jaar eigenlijk geen vooruitgang. Het gaat hier wel uitsluitend over Vlaamse cijfers, maar ze zijn wat ons betreft zeker betekenisvol. Er zit geen vooruitgang in de aanwervingen van personen met een handicap binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Belangrijk bij de tewerkstelling van personen met een handicap zijn de  randvoorwaarden inzake redelijke aanpassingen: bijvoorbeeld van oprijhelling tot assistentie. Ook de randvoorwaarden moeten worden mogelijk gemaakt door het verhogen en vrijmaken van financiële middelen.

Tewerkstelling van personen met een handicap vergt ook een integrale kijk op mens en samenleving. De kijk op handicap bepaalt de uitkomst van de maatregelen die worden voorgesteld. Een misvatting is dat tewerkstelling van personen met een handicap (PmH) enkel gebeurt via beschutte werkplaatsen. Slechts 7% van de personen met een handicap die werken doet dat via beschutte werkplaatsen. Het is belangrijk om dit heikele punt te benaderen vanuit het uitgangspunt dat het gaat over een open arbeidsmarkt. Die tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere jobs staat immers met zoveel woorden in het VN-Verdrag voor de Rechten van personen met een handicap, in artikel 27.

Wat zijn de volgende stappen in dit proces?

De commissie in de Senaat die deze resolutie behandelt zal nog enkele andere stakeholders oproepen. Ze waren zeer tevreden over onze inbreng. Ook Unia gaf zijn visie op de resolutie.

We zullen het contact met de CD&V en de werkgroep aanhouden. Zij zijn pleitbezorger voor reguliere tewerkstelling waar ook GRIP voorstander van is.

Een volgend punt is natuurlijk om de algemene lijnen van de resolutie om te zetten in concrete actiepunten. Daar is nog werk aan. Dat is belangrijk om de resolutie om te zetten in concreet beleid.

Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken rond het thema handicap en arbeid binnen GRIP kan contact opnemen met patrick@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Een goede job vinden is voor iedereen een uitdaging. Als we die vinden , spreken we van een “droomjob”. Mensen men een handicap hebben dezelfde verwachting. Zij hebben ook recht op echt werk. 22 dec 2018 / Ann De Martelaer Werk Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 19 dec 2018 / Seline Somers Werk Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse ... 03 dec 2018 / Seline Somers Werk Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zor ... 26 nov 2018 / Seline Somers Werk Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. 24 sep 2018 / Seline Somers Werk Dromen over echt werk Dromen over echt werk GRIP nodigt jongeren uit om hun toekomstdromen over “werk” met ons te delen. Deze dromen werken we uit in een ‘digital story’ 28 jun 2018 / Ann De Martelaer Werk "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker. 30 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk [Op weg naar] Echt werk [Op weg naar] Echt werk ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap. 28 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 09 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Mensenrechten Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt 7 mei 2018 - GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de arbeidsmarkt. 07 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen Maud werkt in het UZ Antwerpen In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 29 jan 2018 / Patrick Vandelanotte Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Actie 2017 - Echt werk Actie 2017 - Echt werk Op weg naar echt werk GRIP maakte de longread 'Op weg naar echt werk' en kwam tot de vaststelling dat mensen met een handicap het moeilijk hebben om aan 'echt werk' te geraken. Met 'echt werk' bedo ... 01 dec 2017 / Marie Aeles Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Werk Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen? Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. 26 jul 2016 Werk Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers In Vlaanderen is momenteel slechts een beperkt aantal personen met een arbeidshandicap aan het werk. De laatst beschikbare cijfers hebben het over 42,7%. Dat is een tewerkstellingskloof van ongeveer 3 ... 19 feb 2016 / Jos Wouters
Verberg submenu