Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017

Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017

Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden.

Nieuw ondersteuningsmodel

Het nieuwe ondersteuningsmodel komt in de plaats van wat we vandaag kennen als GON, ION en waarborgregeling. De scholen gewoon en buitengewoon onderwijs zorgen er gezamenlijk voor dat er regionaal ondersteuningsnetwerken gevormd worden, waarop alle scholen (gewoon en buitengewoon) voor deze leerlingen beroep kunnen doen. Het is de bedoeling dat alle ondersteuningsvragen een antwoord krijgen.

Dit nieuwe ondersteuningsmodel wil meer inclusief onderwijs mogelijk maken. Maar men kiest ervoor om de gespecialiseerde setting van het buitengewoon onderwijs evenwel, ook op lange termijn, te blijven aanbieden.

Voor het hoger onderwijs komt er ook een nieuw model voor ondersteuning (daar gaan we in dit artikel niet verder op in).

Hier bieden we een korte toelichting bij het nieuwe ondersteuningsmodel voor het kleuter, lager en secundair onderwijs.

Voor meer tekst en uitleg verwijzen we ook naar:

De grote lijnen van het nieuwe ondersteuningsmodel

Garantie op ondersteuning in de gewone school: elke ondersteuningsvraag die wordt gesteld moet opgenomen worden.

Ondersteuning komt op de klasvloer: de gewone school bepaalt in samenwerking met ouders en school wat de ondersteuningsnoden zijn. De geboden ondersteuning kan naargelang de vraag leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn maar moet steeds voelbaar zijn op de klasvloer.

Flexibel en op maat: in plaats van een vast aantal uur begeleiding per week (en dit soms beperkt in de tijd) zal flexibel ingespeeld worden op de ondersteuningsnoden van de leerlingen en van de leerkrachten en teams. Ondersteuningsvragen kunnen ook in de loop van het schooljaar opgenomen worden.

Het ondersteuningsmodel vervangt de GON en ION werking: in plaats van GON- en ION-begeleiders zullen nu “ondersteuners” worden ingezet om scholen voor gewoon onderwijs te ondersteunen in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze ondersteuners worden aangesteld in en dus uitgestuurd door het buitengewoon onderwijs.

Aparte budgetten worden samengevoegd in één ondersteuningsmodel: de vroegere budgetten GON, ION en het budget van de waarborgregeling worden samengevoegd. Met de toevoeging van een extra 15,2 miljoen wordt een totaal budget van 103 miljoen ingezet voor het ondersteuningsmodel (hoger onderwijs inbegrepen).

De ondersteuning zal geboden worden op basis van twee organisatievormen.

Samenwerking tussen school voor gewoon onderwijs en school voor buitengewoon onderwijs

Ondersteuning voor: leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking).

Op basis van een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag zal de school voor buitengewoon onderwijs ondersteuning kunnen bieden in de gewone school. Dit zal evenwel niet meer een standaardpakket zijn, maar flexibel en op maat. Daartoe zal de school voor buitengewoon onderwijs over en totaalpakket aan middelen beschikken, overeenkomstig de aangemelde leerlingen. Hierbij zijn overgangsmaatregelen getroffen.

De school voor gewoon onderwijs beslist samen met de ouders en CLB aan welke school voor buitengewoon onderwijs ze de ondersteuning vraagt en dus naar welke school ook het leerlinggebonden budget zal gaan.

Ondersteuningsnetwerken

Ondersteuning voor: leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type basisaanbod of voormalige types 1 en 8 (licht verstandelijke beperking of leerstoornis), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis), type 9 (autismespectrumstoornis).

Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs met expertise in de desbetreffende types vormen samen regionale ondersteuningsnetwerken. De scholen voor buitengewoon onderwijs krijgen een pakket middelen (in de vorm van lesuren/lestijden en uren) toegekend om ondersteuning te bieden aan de scholen voor gewoon onderwijs binnen het netwerk. Ook hier niet meer een vast aantal uur begeleiding per week, maar volgens de ondersteuningsnoden die er zijn.

De middelen voor het ondersteuningsnetwerk worden bepaald op basis van leerlingenaantal (70%) en op basis van het gemiddeld aantal leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag gedurende de zes laatste schooljaren (30%).

Waar kunnen ouders terecht ?

De gewone school en het CLB zijn de eerste aanspreekpunten voor de ouders met specifieke vragen rond de ondersteuning. Wanneer samengewerkt wordt met één school voor buitengewoon onderwijs, dan kan die natuurlijk ook aangesproken worden. En binnen ieder ondersteunigsnetwerk is er een aanspreekpunt voor ouders.

Logo steunpunt voor inclusie Logo steunpunt voor inclusie

We willen hierbij ook meegeven dat GRIP partner is van het Steunpunt voor Inclusie. Wie met vragen blijft zitten of knelpunten ervaart bij de ondersteuning raden wij aan om contact te nemen met de medewerkers van het Steunpunt voor Inclusie.

 

 

Wat vindt GRIP hiervan ?

GRIP waagde zich eind augustus aan een eerste beoordeling van het nieuwe ondersteuningsnetwerk. We volgen het natuurlijk tijdens de eerste maanden van het nieuwe schooljaar van heel nabij op.

Lees het artikel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel

Gerelateerde artikels

Onderwijs Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Hilde Crevits een persbericht met de mededeling dat er opnieuw meer leerlingen zijn ingeschreven in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van de vorige school ... 26 nov 2018 / Seline Somers Onderwijs School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap Primeur in Vlaanderen: rechter doet uitspraak over het niet naleven van het M-decreet. 13 nov 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs De huidige bespreking in verband met het ondersteuningsmodel komt terecht in het woelig watertje van de belangen van de Vlaamse onderwijskoepels. Maar wat weten we eigenlijk over financieringsmodellen ... 17 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Op zaterdag 18 maart ging in de Thomas More Hogeschool in Geel de Inclusiedag van Ouders voor Inclusie door. Machteld Verbruggen opende de dag met een oproep om werk te maken van ondersteuning en flex ... 20 mrt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Open brief ouders Maxim Open brief ouders Maxim Dat er nog een lange weg te gaan is om inclusief onderwijs waar te maken wordt duidelijk uit de brief van de ouders van Maxim aan de leerkrachten van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten. GRIP ... 28 mei 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu