Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap

Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap

GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op het feit dat het tekort aan PAB's niet wordt meegenomen.

Inclusief schooljaar start met handicap. Waar blijft de nodige ondersteuning?

“Het ondersteuningsmodel van Hilde Crevits in het kader van het M-decreet is een stap voorwaarts, maar voldoet niet om inclusief onderwijs ten volle waar te maken. De voorgestelde maatregelen vertonen een tekort aan coherentie en slagkracht en vooral een tekort aan gerichtheid op echte inclusie. Bovendien missen we dringende maatregelen en engagement vanuit sleuteldomeinen zoals Welzijn om cruciale bijkomende ondersteuning te realiseren.” Dat zegt GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen.

Onvoldoende

“We zijn ontgoocheld en bezorgd. Men werkt aan inclusie met de handrem op, bijvoorbeeld door gebrek aan garanties op voldoende en gepaste ondersteuning voor alle leerlingen. Problematisch is het groot tekort aan medezeggenschap van de ouders en de leerlingen in de bepaling van de ondersteuning. De regie en de middelen blijven in handen van het buitengewoon onderwijs. Bovendien blijft een apart systeem van buitengewoon onderwijs behouden, ook op lange termijn. Er is geen regeling opgezet voor kine en logo binnen het inclusief onderwijs”, verduidelijkt woordvoerster Katrijn Ruts.

Pas midden juni werd het nieuwe ondersteuningsmodel echt gelanceerd. “Veel te laat om het nieuweschooljaar goed te kunnen voorbereiden”, hekelt GRIP. Het gevolg is dat vele kinderen met een handicap en hun ouders zelfs vandaag nog niet weten op welke ondersteuning ze vanaf 1 september 2017 kunnen rekenen. Over de aanspreekpunten binnen de ondersteuningsteams hebben ze ook nog geen informatie gekregen. Die moesten nochtans op 20 augustus 2017 operationeel zijn.

Er ontbreekt volgens GRIP ook een duidelijk gezamenlijk engagement voor inclusie vanuit andere ministers. Hun beleid is nochtans zeer betekenisvol voor het ondersteunen of afremmen van inclusief onderwijs. “Zo bijvoorbeeld laat minister van Welzijn Jo Vandeurzen tot op vandaag na om het tekort aan persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) op te lossen. Daardoor ontbreekt er een cruciale pijler in het ondersteuningsmodel. Inclusie is echter een gedeelde verantwoordelijkheid van heel onze regering, die het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap ondertekende.”

PAB doodgezwegen

Een persoonlijke assistentiebudget blijkt essentieel voor een aantal leerlingen met een grotere ondersteuningsnood, bovenop ondersteuning vanuit onderwijs. Persoonlijke assistenten kunnen zowel in school als voor verplaatsingen en ondersteuning thuis een duurzame oplossing zijn en inclusie mogelijk maken. GRIP kaart al van bij het begin van deze legislatuur in 2014 bij de kabinetten onderwijs en welzijn de ernst van de PAB-wachtlijst aan, tot nu toe tevergeefs.

“We vragen al drie jaar aan minister Crevits om hierover met haar collega Vandeurzen samen te zitten. Aangezien er in het ondersteuningsmodel geen woord staat over PAB concluderen we dat het gebrek aan een ommezwaai vanuit Welzijn geduld wordt, enerzijds door minister Crevits en algemener binnen de regering. De gevolgen kunnen we voorspellen: weinig animo om deze leerlingen op te nemen, en waar dat wel gebeurt een te grote druk op de school, de leerkrachten, het klasgebeuren, de ouders en de leerling”, stelt Ruts.

Onaanvaardbaar

Het jaarverslag Jeugdhulp van het Agentschap Jongerenwelzijn (juni) wees uit dat gezinnen het jarenlang zonder PAB moeten doen: kinderen en jongeren met een handicap op de wachtlijst voor een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) wachten gemiddeld 5 jaar. Bij wie wacht op een plaats in een internaat of een semi-internaat is dat ‘slechts’ 9 maanden. “Gezinnen die een PAB aanvragen, doen dat doorgaans om hun kind bij hen te laten opgroeien, naar een gewone school te laten gaan, een leven in de samenleving te geven. Door het jarenlange uitblijven van een PAB, wordt de druk om toch een plaats in een voorziening aan te vragen, steeds groter”, legt Ruts uit. “Dat is precies het tegenovergestelde van wat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap ons voorschrijft. Dat zegt dat we inclusie moeten ondersteunen zodat kinderen niet uit hun gezin weg moeten”.

Oplossingen

“Het is trouwens zeker niet enkel een kwestie van te weinig middelen. Elk jaar komen er honderden plaatsen vrij in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap. Dat blijkt uit het hoge aantal nieuwe trajecten in voorzieningen dat opgestart wordt. Vorig jaar waren dat er 2666, tegenover slechts 14 nieuwe PAB’s, bleek uit het Jaarverslag Jeugdhulp van het Agentschap Jongerenwelzijn. Er is dus al heel veel geld dat zou kunnen worden ingezet voor nieuwe PAB’s. Maar dat blijft tot op vandaag vastzitten in de instellingen.”

“Minister Vandeurzen zou kunnen beslissen om die plaatsen om te zetten in persoonlijke budgetten. En die budgetten aan de langst wachtende kinderen te geven. Op die manier zou op korte termijn de wachttijd voor PAB heel sterk naar beneden gaan, en zouden deze kinderen en gezinnen eindelijk een perspectief krijgen. En zijn we een belangrijke stap dichter bij het recht op inclusief onderwijs”, besluit Ruts

Gerelateerde artikels

Onderwijs Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Hilde Crevits een persbericht met de mededeling dat er opnieuw meer leerlingen zijn ingeschreven in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van de vorige school ... 26 nov 2018 / Seline Somers Onderwijs School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap Primeur in Vlaanderen: rechter doet uitspraak over het niet naleven van het M-decreet. 13 nov 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs De huidige bespreking in verband met het ondersteuningsmodel komt terecht in het woelig watertje van de belangen van de Vlaamse onderwijskoepels. Maar wat weten we eigenlijk over financieringsmodellen ... 17 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Op zaterdag 18 maart ging in de Thomas More Hogeschool in Geel de Inclusiedag van Ouders voor Inclusie door. Machteld Verbruggen opende de dag met een oproep om werk te maken van ondersteuning en flex ... 20 mrt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Open brief ouders Maxim Open brief ouders Maxim Dat er nog een lange weg te gaan is om inclusief onderwijs waar te maken wordt duidelijk uit de brief van de ouders van Maxim aan de leerkrachten van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten. GRIP ... 28 mei 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu