Alarm kinderrechten / PAB !

Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB !

Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kinderen. 

Kinderen die persoonlijke assistentie nodig hebben thuis, voor vervoer, bij vrije tijd, op school staan jarenlang op de wachtlijst voor PAB. Tot zelfs 15 jaar. De problematiek sleept al jaren aan. We hebben dit op verschillende manieren al aangekaart en oplossingen voorgesteld, maar we stoten op dovemansoren. Nochtans is dit een enorme schandvlek voor Vlaanderen en is er geld om de wachttijd naar beneden te halen.

Daarom houden we op 24 april om 18u een crisisvergadering met al wie samen wil nadenken wat we toch nog kunnen doen om aandacht hiervoor op te eisen.

Verloop van de vergadering:

 • kennismaking
 • stand van zaken problematiek
 • bespreking ‘wat kunnen we doen?!’

Laat aub weten dat je komt via mail aan katrijn@gripvzw.be . We voorzien een broodje.

Meer informatie

Wat is het probleem?

De cijfers tonen duidelijk de ongelijke kansen voor gezinnen die kiezen voor inclusie. De gemiddelde wachttijd voor PAB is 5 jaar. Die voor een internaat slechts 1 jaar.

Dat komt omdat er heel veel capaciteit / plaatsen / geld vasthangt aan de (semi-)internaten (momenteel heet dat multifunctioneel centrum).

 • Dat is jarenlang opgebouwd. Vlaanderen heeft immers decennialang geïnvesteerd in extra plaatsen internaat en semi-internaat. Die dienden onder meer ook om schoolgaan in het buitengewoon onderwijs te ondersteunen.
 • Dit terwijl je voor PAB afhangt van extra middelen die de regering vrijmaakt een keer per jaar.
 • Maar die extra middelen volstaan niet om het aantal kinderen op de wachtlijst naar beneden te halen.
 • Bovendien zien we dat er veel gezinnen die kiezen voor inclusie niet prioritair gevonden worden door de Prioriteitencommissie.
 • Zij worden vaak geacht een te sterk netwerk te hebben. Wie echter de checklisten van deze mensen leest merkt dat het stuk voor stuk situaties zijn waarin assistentie dringend nodig is.
 • In de commissie zitten ook vertegenwoordigers van de multifunctionele centra zelf. Zij zijn dus rechter en partij tegelijk.
 • Ten slotte hebben we signalen dat er steeds meer PAB-aanvragen eigenlijk vragen naar een voorziening zijn. De voorziening raadt aan mensen aan een PAB te vragen om daarmee extra hulp in de voorziening in te kopen (wat perfect mogelijk is met een PAB)

Op de PAB-wachtlijst staan jongeren die al 15 jaar wachten.

 • Door het gebrek aan ondersteuning worden ouders gedwongen zelf hun kind te ondersteunen, hun job op te geven (meestal de moeder), krijgen zij te kampen met burnouts, kunnen ze onvoldoende voor de andere kinderen in het gezin zorgen en komen de relaties in het gezin sterk onder druk te staan.
 • Bij hoge nood in het gezin is de enige werkelijke mogelijkheid op hulp een aanvraag doen voor een plaats in een instelling.
 • Tezelfdertijd worden er (ook vanuit Welzijnsbeleid, maar een ander agentschap namelijk VIPA) telkens nog plaatsen internaat bijgebouwd. Nieuwe investeringen in nieuwe collectieve infrastructuur.
 • In plaats van bijvoorbeeld te investeren in volledige terugbetalingen en subsidies voor gezinnen die hun woning toegankelijk moeten maken voor hun kind met handicap.

Op de vingers getikt

We zijn hier al voor op de vingers getikt door het VN-Comité in Genève dat de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap opvolgt. In een reeks aanbevelingen van het Comité wordt zelfs expliciet gezegd dat er geen collectieve instellingen mogen worden bijgebouwd, noch bestaande instellingen worden uitgebreid, noch renovaties worden gedaan die verder gaan dan het waarborgen van een minimumkwaliteit voor de bewoners. Het Comité verwacht van ons land dat de capaciteit van collectieve instellingen wordt afgebouwd en dat er volop wordt geïnvesteerd in persoonlijke assistentie en ondersteuning IN de maatschappij.

Maar de realiteit is dus anders: er zijn door minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geen maatregelen genomen om de wachttijd in te korten. Daar sta je nog altijd zonder perspectief op. Wij stellen al een tijdje voor om het geld van de plaatsen internaat en semi-internaat die vrijkomen te geven aan de langst wachtenden. Zo kan de gemiddelde wachttijd voor PAB naar beneden worden gebracht. En komt er eindelijk een perspectief op assistentie voor inclusie.

Maar het antwoord van beleidsmakers op opmerkingen over de wachttijd is telkens: ‘met de invoering van de persoonsvolgende financiering komt alles in orde.’ Hiermee zouden de gezinnen van kinderen in voorzieningen ook de mogelijkheid krijgen om het budget voor de ondersteuning in eigen handen te krijgen. Dan zouden ze assistentie kunnen inkopen thuis en buitenshuis. Het geld zou worden losgekoppeld van de voorzieningen en personen worden 'gehangen'.

Wat koop je met beloftes?

De minister komt ondertussen ook die belofte om de persoonsvolgende financiering in te voeren niet na. Enkel voor meerderjarigen is ze ingevoerd. Voor minderjarigen vond men het vier jaar geleden ‘te vroeg’. Opmerkelijk: de minister heeft wel een deeltje van de persoonsvolgende financiering ingevoerd bij minderjarigen: de kinderen en jongeren die op de wachtlijst stonden op een bepaalde datum hebben wel het ‘basisondersteuningsbudget’ gekregen.

Het basisondersteuningsbudget of ‘BOB’ is een bedrag van 300 euro per maand. Lang niet voldoende voor wie een ondersteuningsnood heeft waar een PAB van pakweg 30.000 euro per jaar tegenover staat.

Wordt er van deze gezinnen verwacht dat ze daar ‘dankbaar’ voor zijn? En dat ze geduldig en begrijpend blijven wachten, 5, 10 of 15 jaar? ‘Dankbaarheid is mooi, maar niet voor elke fooi’ zong Robert Long in het liedje ‘Dankbaar zult ge zijn, nederig en klein’ ( luister naar het liedje en lees de tekst van het liedje).

De minister heeft een aantal jaar geleden wel binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) een ‘task force’ (een soort van werkgroep) laten oprichten. Die moest bedenken hoe de persoonsvolgende financiering bij minderjarigen kan worden uitgevoerd. Wat te verwachten was, is gebeurd: het gaat daar niet vooruit. Belangrijkste officiële redenen: ‘het is zo enorm complex’, ‘persoonsvolgende financiering bij meerderjarigen loopt moeilijk’.

Pittig detail: in die task force zijn de multifunctionele centra (MFC’s = VAPH-voorzieningen) zelf sterk vertegenwoordigd. En die zijn bang dat ze zullen leeglopen. Wellicht een terechte vrees: als gezinnen echte kansen krijgen (dat wil zeggen een voldoende budget in eigen handen om zelf hun ondersteuning te organiseren en hun kind bij hen te houden), gaan natuurlijk heel veel gezinnen daarvoor kiezen. Maar is dat nu juist niet de bedoeling? Dat kinderen echte kansen krijgen op inclusie?!

Wat vindt GRIP?

 • Het heeft meer dan lang genoeg geduurd. En het model om de sector zelf de weg naar zelfregie voor gezinnen te laten uitwerken, heeft gefaald.
 • Wij vinden dat de minister de politieke verantwoordelijkheid om de rechten op inclusie van kinderen met een handicap te waarborgen niet meer uit handen mag geven aan een werkgroep waarin instellingen het woord voeren.
 • Wij eisen dat de minister eindelijk gepaste maatregelen neemt om de gemiddelde wachttijd op PAB drastisch te verkorten en een perspectief te creëren op ondersteuning thuis en in de samenleving.
 • Wij herinneren de minister aan de verplichting voor het VN-Comité om alle beschikbare middelen in te zetten voor inclusie.
 • Dit betekent minstens dat de huidige VAPH-middelen die vastgeklonken zitten aan internaten en semi-internaten, daarvan worden losgekoppeld om te worden ingezet voor inclusie.
 • Concreet stellen wij voor dat het geld van de plaatsen die vrijkomen in internaten en semi-internaten, wordt toegekend aan de langst wachtende kinderen en jongeren.
 • Wij dagen de minister uit dat hij, bij tegenargumenten van welke aard ook over dit voorstel, met alternatieve voorstellen komt die op korte termijn een gelijkaardig effect hebben op het verlagen van de gemiddelde wachttijd en op het honoreren van een lange wachttijd.   
 • Indien dit niet gebeurt, beschouwen wij dit als een ernstige nalatigheid om deze schending van de rechten van kinderen met een handicap zo snel mogelijk op te heffen.

GENOEG GEWACHT OP GELD EN OP VERNIEUWING !

Deelt u onze bezorgdheden? Kom dan samen met ons nadenken op 24 april of we nog iets kunnen doen om aandacht te eisen voor dit probleem en mogelijke oplossingen!

Gerelateerde artikels

Ondersteuning Oproep actie 6 februari Oproep actie 6 februari Actiegroep Recht op Ondersteuning roept op tot actie. 26 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning Personen met een handicap hebben recht op voldoende en de juiste ondersteuning voor een menswaardig en onafhankelijk leven en voor volwaardige participatie. Zij hebben het recht om zelf te kiezen wie ... 30 okt 2023 / Marie Aeles Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Precies een maand geleden vierden we de 20ste verjaardag van Persoonlijke Assistentie in Vlaanderen. Lies: “Door persoonlijke assistentie heb ik een leven zoals jij." 15 jan 2021 / Katrijn Ruts Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana 15 december 2000: Met het PAB-besluit opende de toenmalige Vlaamse Regering de weg naar vrijheid en inclusie. Dominiek: "Het was voor mij een openbaring." 15 dec 2020 / Katrijn Ruts Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Voorzitter van GRIP Luc Demarez op 20-jarig bestaan van het PAB: "Persoonlijke assistentie is de weg naar vrijheid... maar nog te onbekend en onbemind" 15 dec 2020 / Katrijn Ruts Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Joke (40) en Herman (62) wonen in een woonzorgcentrum omdat ze op de wachtlijst staan voor een PVB. GRIP sprak met hen. 25 nov 2020 / Katrijn Ruts Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Met haar budget in de hand kon Gabria (20 jaar) Nena aanwerven. Zij bouwt nu elke dag aan haar eigen leven. 13 okt 2020 / Katrijn Ruts "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" Hoe verging het personen met een handicap tijdens het coronabeleid? Daarover ging het deze maand in het Vlaams Parlement. Wat vindt GRIP? 28 sep 2020 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte "Nu kan ik nog van mijn oren maken" "Nu kan ik nog van mijn oren maken" Herman woont noodgedwongen in een woonzorgcentrum omdat zijn persoonsvolgend budget uitblijft. Maar hij laat van zich horen, deze keer op sociaal.net! 03 sep 2020 / Katrijn Ruts Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Er ontbreekt een puzzelstuk in de gesprekken over de situatie van mensen in een woonrzorgcentrum, schrijven GRIP en ENIL op Knack.be 27 aug 2020 / Katrijn Ruts Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Nadia Hadad is mensenrechtenactiviste en strijdt voor het recht op een onafhankelijk leven. 09 jul 2020 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" Herman Hillen (slechts 62 jaar) woont noodgedwongen al bijna 3 jaar in een woonzorgcentrum. Met een eigen ondersteuningsbudget zou hij nochtans zelfstandig kunnen gaan wonen, getuigt hij in Humo. 18 jun 2020 / Katrijn Ruts Minister Beke in De Zevende Dag Minister Beke in De Zevende Dag De uitzending van 8 maart 2020 riep veel bedenkingen op bij GRIP. We bezorgden ze aan De Zevende Dag, Ombudsman Tim Pauwels en de Diversiteitsdienst van de VRT. 11 mrt 2020 / Katrijn Ruts Ondersteuning Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid 05 mrt 2020 / Marie Aeles Valentijn: weinig liefde voor eigen regie Valentijn: weinig liefde voor eigen regie 14 februari 2020: De Morgen meldt dat 735 mensen hun persoonsvolgend budget verliezen. GRIP reageert met een lezersbrief. 17 feb 2020 / Katrijn Ruts Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Gabria (19) zal na 16 jaar wachten haar PAB krijgen. Minister Vandeurzen kent voor het eerst PAB's toe aan de langst wachtende kinderen. 22 mrt 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Bedenkingen GRIP bij witte woede Bedenkingen GRIP bij witte woede 22 februari 2019 - de drie vakbonden van de non-profit betogen in Brussel. Ze willen geen persoonsvolgend budget voor kinderen met een handicap. We leggen uit waarom we dit betreuren op www.dewereldmo ... 22 feb 2019 / Katrijn Ruts Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Er komt véél plaats vrij in internaten: ter waarde van 28 miljoen euro. Genoeg om ervoor te zorgen dat geen kind nog langer dan 2 jaar op de wachtlijst staat. Maar heeft hij de politieke moed? 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Paul kreeg vleugels door het PAB Paul kreeg vleugels door het PAB Het Nieuwsblad praatte met Hetty en Paul Pasteels. Paul kon dankzij zijn PAB op zichzelf gaan wonen. Hetty legt de link naar de witte woede van 22 februari. 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Het Nederlandse PGB Het Nederlandse PGB Jan Troost is een mensenrechtenactivist in Nederland. Hij strijdt al jaren voor het recht op inclusie en zelfbeschikking. Hij vertelt ons hoe het staat met het persoonsgebonden budget in Nederland. 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom naar de Freedom Drive 2015 Kom naar de Freedom Drive 2015 Ontmoet gelijkgezinden van over heel Europa, stap mee op voor het recht op een onafhankelijk leven of kom naar de internationale conferentie. Van dinsdag 29 september tot donderdag 1 oktober in Brusse ... 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn Nee, het is geen aprilgrap, maar bittere ernst. Op 1 april keurden de parlementsleden van de regeringspartijen (CD&V, sp.a en N-VA) het decreet persoonsvolgende financiering goed. De parlementsleden v ... 02 apr 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog acties tegen decreet PVF Nog acties tegen decreet PVF GRIP, Nema, Ouders voor Inclusie en Hazo zijn niet de enige die actie voeren tegen het decreet PVF. 14 mrt 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen Vanuit de actiegroep RIP PAB PGB protesteren GRIP, HAZO, NEMA en Ouders voor Inclusie tegen het decreet PVF. Ons nieuw beleidsdossier moet de politici duidelijk maken waarom ze het decreet beter niet ... 28 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Op 24/02/2014 voerden GRIP, Ouders voor Inclusie, HAZO en Nema een symbolische publieke actie over het decreet persoonsvolgende financiering. Lees het persbericht na de actie. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actie rouwstoet in de pers Actie rouwstoet in de pers TV, radio, papieren en online pers berichtten over de actie 'RIP ondersteuning & keuzevrijheid' op 24 februari 2014. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Hoorzittingen PVF in parlement Hoorzittingen PVF in parlement Deze weken buigt  de Commissie welzijn van het Vlaams parlement zich over het decreet persoonsvolgende financiering. Op 25 en 26 februari mochten 10 organisaties uit het middenveld zich uitspreken ove ... 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Op 25 februari 2014 start in het parlement het debat over het decreet 'persoonsvolgende financiering'. Dat verandert wie recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. Volgens GR ... 24 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Vrijdag 31 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering goed. Het decreet is nu klaar om te worden besproken in het Vlaams Parlement. 03 feb 2014 Ondersteuning Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet over persoonsvolgende financiering een eerste keer "principieel" goedgekeurd. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding le ... 30 sep 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Reactie GRIP op conceptnota PVF Reactie GRIP op conceptnota PVF Op 15 mei 2013 maakte Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de conceptnota persoonsvolgende financiering bekend. 15 jul 2013 Ondersteuning Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Op 2 juli debatteerde de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over de conceptnota persoonsvolgende financiering (PVF). Minister Vandeurzen wil met PVF het hele ondersteuningsbeleid voor personen ... 12 jul 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Minister Vandeurzen hervormt Minister Vandeurzen hervormt Dit voorjaar werkt Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de toekomstige financieringswijze van de ondersteuning van personen met een handicap uit. GRIP zette 10 aandachtspunten voor de toekomstige financ ... 22 feb 2013 / Katrijn Ruts
Verberg submenu