Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt

Werk Mensenrechten Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt

7 mei 2018 - GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de arbeidsmarkt.

Positieve acties kunnen de arbeidspositie van personen met een handicap versterken.

Tijdens een studiedag in Brussel pleiten UNIA en het Minderhedenforum voor een meer doorgedreven toepassing van positieve acties op de arbeidsmarkt. Patrick Vandelanotte van GRIPvzw nam deel aan het panelgesprek. En GRIP staat ten volle achter positeve acties als een weg om gelijkheid op de arbeidsmarkt voor achtergestelde groepen, zoals ook personen met een handicap, te realiseren.

Waarom positieve acties?

Positieve acties zijn programma's en maatregelen van tijdelijke aard bedoeld om de feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken in één of meerdere aspecten van hun sociaal-economisch leven. Denk bijvoorbeeld aan mentorprojecten voor bepaalde kansengroepen of voorbehouden betrekkingen. GRIP vindt dat het absoluut nodig is en tijd is om meer werk te maken van positieve acties voor personen met een handicap, aangezien de grote kloof in tewerkstelling van personen met een handicap. 43% van de personen met een handicap werkt, tegenover 77% bij personen zonder handicap (cijfers Inclusiespiegel Vlaanderen 2016).

Ook het VN-Comité vroeg in zijn eerste rapport (2014) over de implementatie van het VN-Verdrag in België om "alle reglementaire en aansporende maatregelen te nemen" en vroeg zich ook specifiek af waarom er geen quota worden opgelegd aan de privé sector.

Minister Peeters wil stap vooruit zetten met Koninklijk Besluit

Positieve acties voor kansengroepen, zoals ouderen, mensen met een migratieachtergrond of handicap en laaggeschoolden, zijn eigenlijk al elf jaar ingeschreven in de antidiscriminatiewetgeving. Op papier bestaan ze dus, maar zonder Koninklijk Besluit dat de randvoorwaarden vastlegt, mogen bedrijven ze strikt juridisch eigenlijk niet toepassen. Minister Peeters kondigde op de studiedag aan dat hij de laatste hand legt aan dit Koninklijk Besluit.

GRIP vraagt naar doortastende en dwingende maatregelen

De discussie laait hoog op wanneer het gaat over verplichtende maatregelen, zoals bijvoorbeeld quota. Bij de werkgeversorganisaties roept dit heel wat weerstanden op, zoals op de studiedag ook bleek uit de tussenkomst van Caroline Deiteren van UNIZO. Alleen cijfers opleggen zal weinig opbrengen, maar vanuit GRIP menen we toch dat slimme quota deel dienen uit te maken van een uitgebalanceerde meerjarenstrategie. Streefcijfers, die dus minder dwingend zijn, kunnen een opstap zijn. Maar om mensenrechten waar te maken zullen na verloop van tijd ook meer bindende quota nodig zijn, al was het maar om de 'slechtste leerlingen van de klas' ook over de meet te krijgen.

 

Gerelateerde artikels

Werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Een goede job vinden is voor iedereen een uitdaging. Als we die vinden , spreken we van een “droomjob”. Mensen men een handicap hebben dezelfde verwachting. Zij hebben ook recht op echt werk. 22 dec 2018 / Ann De Martelaer Werk Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 19 dec 2018 / Seline Somers Werk Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse ... 03 dec 2018 / Seline Somers Werk Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zor ... 26 nov 2018 / Seline Somers Werk Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. 24 sep 2018 / Seline Somers Werk Dromen over echt werk Dromen over echt werk GRIP nodigt jongeren uit om hun toekomstdromen over “werk” met ons te delen. Deze dromen werken we uit in een ‘digital story’ 28 jun 2018 / Ann De Martelaer Werk "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker. 30 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk [Op weg naar] Echt werk [Op weg naar] Echt werk ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap. 28 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 09 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen Maud werkt in het UZ Antwerpen In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 29 jan 2018 / Patrick Vandelanotte Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Actie 2017 - Echt werk Actie 2017 - Echt werk Op weg naar echt werk GRIP maakte de longread 'Op weg naar echt werk' en kwam tot de vaststelling dat mensen met een handicap het moeilijk hebben om aan 'echt werk' te geraken. Met 'echt werk' bedo ... 01 dec 2017 / Marie Aeles Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Werk Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen? Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. 26 jul 2016 Werk Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers In Vlaanderen is momenteel slechts een beperkt aantal personen met een arbeidshandicap aan het werk. De laatst beschikbare cijfers hebben het over 42,7%. Dat is een tewerkstellingskloof van ongeveer 3 ... 19 feb 2016 / Jos Wouters
Verberg submenu