Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie

Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie

Waarom hebben we dit filmpje gemaakt?

Waarom hebben we dit filmpje gemaakt?

Personen met een handicap vinden moeilijker werk, of kunnen niet voltijds werken door hun beperking. Noodgedwongen leven zij dan van een tegemoetkoming. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van: de graad van handicap, de gezinssamenstelling, een combinatie van werk met uitkering.

Elke wijziging heeft invloed op de tegemoetkoming die iemand ontvangt.

Prijs van de handicap

Bijna een op vier mensen met een handicap woont in een huishouden dat moeilijk rondkomt. Het hebben van een handicap zorgt vaak voor hoog oplopende kosten . Hulpmiddelen worden niet altijd of maar voor een deel terugbetaald. Sommige personen staan zeer lang op de wachtlijst voor een Persoonsvolgend budget en moeten ondertussen de assistentie zelf betalen. Bij anderen is er wel een Persoonlijk assistentiebudget, maar blijkt dit te laag.

Prijs van de liefde

Wie leeft van een inkomen uit een uitkering en gaat samenwonen, ziet zijn of haar uitkering dalen of zelfs volledig wegvallen. Bijgevolg wordt deze persoon nagenoeg volledig financieel afhankelijk van die andere persoon, zowel voor de woon-en leefkosten als voor de kosten die men heeft ten gevolge van de handicap. Als je geen tegemoetkoming meer krijgt verlies je ook al de afgeleide rechten ( vb verlaagde tarieven energie, mobiliteit,..)

Prijs van de arbeid

Bij deeltijds werk (wat voor veel mensen met een handicap naar inspanning het enige haalbare is) is het inkomen bij een vrij goed betaalde job een beetje groter per maand. Afgeleide rechten zoals vermindering op energie en mobiliteit blijven behouden. Bij een slecht betaalde job is de inkomenswinst miniem. De overheid betaalt niet meer de inkomensvervangende tegemoetkoming maar wel nog de integratietegemoetkoming. De persoon betaalt een beetje belastingen en bouwt een beetje rechten op in de sociale zekerheid.

Bij voltijds werk (voor wie dit kan) is het inkomen  bij een vrij goed betaalde job wel hoger, maar de afgeleide rechten verdwijnen. Bij een slecht betaalde job is de winst minder groot. De overheid betaalt geen inkomensvervangende tegemoetkoming meer en ook geen integratietegemoetkoming. De persoon betaalt belastingen en bouwt rechten op in de sociale zekerheid.

Menswaardige uitkeringen

De inkomensvervangende tegemoetkoming en soms ook de ziekte- en invaliditeitsuikering liggen in België echter een pak lager dan de Europese armoedegrens.

Gerelateerde artikels

vraag en antwoord: inkomen vraag en antwoord: inkomen Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen: groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Person ... 14 nov 2023 / Marie Aeles Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Inkomen Mensenrechten Houd mensen met een handicap uit de armoede Houd mensen met een handicap uit de armoede Internationale dag van personen met een handicap: GRIP verwacht maatregelen die de financiële situatie van mensen met een handicap verbeteren. 03 dec 2019 / Patrick Vandelanotte Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Nog steeds ervaren personen met een handicap drempels om te werken en door te groeien in hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat ze (meer) handicapkosten zelf moeten betalen. 07 jan 2019 / Katrijn Ruts Inkomen Meer integratietegemoetkoming Meer integratietegemoetkoming Goed nieuws: er wordt aan de prijs van de liefde gesleuteld. Daardoor krijgen binnenkort 1391mensen eindelijk hun integratietegemoetkoming en zien 1764 mensen de hunne verhoogd. 06 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen "Ons land is rijk genoeg" "Ons land is rijk genoeg" Opiniestuk van GRIP op sociaal.net: over de prijs van de liefde, van de arbeid, van de handicap. En een oproep... 02 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Met deze sensibilisatieactie willen we de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven. 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi is 41 jaar en woont alleen. "Ik kan mijn woonkosten bijna niet meer betalen. Ik doe mijn verhaal omdat er iets moet veranderen. Wij verdienen dit niet.” 27 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Van een goed loon naar de armoededrempel Van een goed loon naar de armoededrempel Eefje is 40 jaar en woont met haar dochter van 9 jaar in een bescheiden huisje. Door haar ziekte belandde ze van de éne op de andere dag heel dicht bij de armoededrempel. 10 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen De prijs van Gerda's handicap De prijs van Gerda's handicap Door alle niet gedekte handicapkosten gaat al het spaargeld en de erfenis van Gerda en haar familie eraan. Hoe moet dat verder gaan? 16 mrt 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Onder moeders paraplu Onder moeders paraplu Ben is 38 jaar en woont nog bij zijn ouders. “Ik zou liever op eigen benen staan, maar dat lukt niet. Ik geraak niet aan een vaste job. Met mijn inkomensvervangende tegemoetkoming kom ik niet rond.” 26 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Handicap maakt inkomen kwetsbaar Handicap maakt inkomen kwetsbaar “We hebben niets tekort en mogen niet klagen”, zeggen Katleen en Nicolas. Toch hebben ze het duidelijk moeilijker dan hun studiegenoten van vroeger. En dat heeft te maken met de handicap van Katleen. 09 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Patrick heeft het niet breed Patrick heeft het niet breed En met hem vele andere mensen met een handicap. 14 jan 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard t ... 17 jan 2017 / Katrijn Ruts Inkomen Ondersteuning Ik betaal mijn ondersteuning zelf Ik betaal mijn ondersteuning zelf Anonieme persoonlijke tekst over door de mazen van het ondersteuningsnet vallen en de weerslag op het inkomen. 02 okt 2016 / Katrijn Ruts
Verberg submenu