Wachttijd voor PAB vier keer langer

Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer

... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp.

Cijferberg

In het jaarverslag jeugdhulp staan een heleboel cijfers. Zo ook vind je er belangrijke cijfers over het persoonlijke assistentiebudget voor kinderen. Elk jaar pluist GRIP het lijvige document vol tabellen nauwgezet uit. We vergelijken met vorige jaren en trekken een aantal conclusies over hoe staat met het recht op persoonlijke assistentie om te leven in de maatschappij.    

Lees het jaarverslag jeugdhulp 2017

Vaststellingen

Een aantal cijfers:

 • 228 kinderen en jongeren hebben een PAB gekregen
 • Voor elk kind dat PAB kreeg, startten er 10 in een voorziening. 
 • Er staan 3,5 keer meer kinderen op de wachtlijst voor een voorziening dan voor PAB. 
 • 574 kinderen wachten al langer dan 3 jaar op een PAB
 • de gemiddelde wachttijd van de kinderen (<18 jaar) die wachten op PAB is 1519 dagen

Bekijk het dossier van GRIP met alle cijfers, grafieken, conclusies en opmerkingen

Parlement

Op 2 oktober 2018 werd het jaarverslag jeugdhulp besproken in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Dit was live te volgen via internet. Het verslag is nog niet beschikbaar op de website. Weer kwam er kritiek op de lange wachttijden voor PAB. De wachttijden voor PAB schieten dan ook net zoals vorig jaar boven alle andere cijfers uit. Weer eens werd minister Vandeurzen dringend verzocht hier iets aan te doen. 

Krant

De dag erna, 3 oktober, verscheen in De Morgen een derde getuigenis op 6 maanden tijd van ouders die al jaren perspectiefloos op de wachtlijst staan. Na Gabria (15 jaar) en Mirte (9 jaar) kon je nu ook lezen over Eline. Eline is een 13 jarig meisje dat al 5 jaar op de wachtlijst staat. Ook deze ouders kiezen voluit voor inclusie zonder zich gesteund te voelen door de overheid.  

Of moeten we zeggen 'tegengewerkt'? Want als je gemiddeld vier keer sneller een plaats internaat kan krijgen dan een budget om je kind in de maatschappij te laten opgroeien, mag daar wel eens stevig over nagedacht worden. Het systeem dwingt ouders in de richting van een instelling te denken. Een plaats in een instelling blijkt een haalbare kaart, een budget voor inclusie wachten zonder enig perspectief. 

Lees het artikel 'Wanneer is het aan onze dochter?' in De Morgen 3 oktober 2018

Wat vindt GRIP?

De cijfers bevestigen onze voorgaande bekommernissen:

 • De gemiddelde wachttijd voor PAB is veel hoger dan voor voorzieningen. Het is over het algemeen veel moeilijker om een PAB te krijgen dan een plaats in een voorziening.
 • Wanneer ouders het niet langer kunnen zonder persoonlijke assistentie kunnen zij een MFC aanvragen en een plaats daar is veel vlotter te krijgen. Dit is de wereld op zijn kop.
 • Dit is hallucinant na 9 jaar ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de specifieke aanbevelingen voor België van 2014. Die stellen dat er sterk moet worden ingezet op persoonlijke assistentie zodat kinderen met een handicap kunnen opgroeien in hun eigen gezin en zodat een gewoon leven haalbaar wordt.    
 • Er moet dan ook een onmiddellijke wegwerking komen van de wachtlijst voor PAB. Het PAB toont al 18 jaar hoe essentieel het is voor inclusie van kinderen met een handicap.
 • Minstens mag de gemiddelde wachttijd voor PAB niet hoger zijn dan voor een voorziening. Zolang dit niet zo is, blijft Vlaanderen institutionalisering van nieuwe kinderen bevorderen en inclusie afremmen.
 • Dit kan door het geld vrij te maken om de wachtlijst op te lossen en door de wachtlijst van achter naar voor (dus startend bij de langst wachtenden) weg te werken. Dit is de enige manier om een perspectief te krijgen in het uitzichtloze wachten. EN om PAB-vragen minstens een gelijke kansen te geven.
 • Als er geen extra geld uit de regering kan komen, moet men in de VAPH-begroting durven kijken. Het feit dat er 2288 (vorig jaar ook meer dan 2000) nieuwe trajecten vorig jaar zijn opgestart in voorzieningen toont aan hoe groot de capaciteit is daar en hoeveel middelen er zouden kunnen vrijgemaakt worden om te heroriënteren naar de lang wachtenden op de wachtlijst.
 • Op vlak van cijfergegevens vragen we met aandrang om belangrijke relevante gegevens ook vrij te geven zoals de absolute wachttijden van kinderen en jongeren. Door de hoge wachttijden (alle wachttijden boven de vier jaar) niet afzonderlijk weer te geven wordt een levensgroot probleem verdoezeld.

Gerelateerde artikels

Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts
Verberg submenu