Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA

Op 25 februari 2014 start in het parlement het debat over het decreet 'persoonsvolgende financiering'. Dat verandert wie recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. Volgens GRIP, HAZO, Ouders voor Inclusie en NEMA is het een stap achteruit. Als de 'actiegroep RIP PAB PGB' ondernemen zij op 24 februari een symbolische actie. Lees verder voor het persbericht. 

Voor het decreet en de behandeling in het parlement, klik hier

PERSBERICHT: " Rouwstoet personen met een handicap bij sp.a, CD&V en N-VA"

Actiegroep warmt parlementair debat op

24/02/2014 - Morgen en overmorgen start in het Vlaams Parlement het debat over het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering (PVF). Dit verandert wie recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. Geen stap vooruit, maar 14 jaar terug in de tijd, stellen een aantal verenigingen van personen met een handicap. In een symbolische rouwstoet trekken zij deze voormiddag langs de partijbureaus van de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel.

'RIP ondersteuning & keuzevrijheid'

Het recht op ondersteuning van personen met een handicap wordt zelfs nog beperkter en de keuzevrijheid zal achteruit gaan, is de conclusie van de vzw's GRIP, HAZO, Ouders voor Inclusie en NEMA. Woordvoerder Luc Demarez: "Vlaanderen heeft al een goede regelgeving om inclusie, zelfsturing en ondersteuning op maat mogelijk te maken. Die moet men verder uitbouwen, niet weggooien."

"De wachtlijsten zijn een schandvlek voor Vlaanderen. Daarom moeten er meer middelen komen. Maar dit decreet zal die wachtlijsten niet wegwerken. Hoogstens zullen de wachtlijsten misschien inkrimpen, omdat sommige mensen minder recht op ondersteuning hebben vanuit het VAPH. Maar daardoor verdwijnen de noden van mensen niet. Wij vragen dan ook aan de politici dat zij dit decreet niet goedkeuren. Wij zullen deze mening morgen ook in de hoorzitting van de Commissie Welzijn inbrengen."

Overheid trekt zich terug

Demarez: "Het decreet heeft een fout uitgangspunt: mensen moeten meer terugvallen op familie, vrienden en vrijwilligers. Ook verwacht men dat de gewone welzijnsdiensten veel noden wel zullen oplossen. Men noemt dit 'vermaatschappelijking van de zorg'. Maar die verwachtingen zijn niet realistisch. Gezinnen doen nu al heel veel. De gewone welzijnsdiensten kunnen voor veel mensen geen ondersteuning op maat geven. Wij willen wel een leven in de samenleving, maar willen niet afhankelijker worden van ons netwerk en diensten. Bovendien vergeet men dat personen met een handicap ook iets kunnen teruggeven aan de samenleving. Mits ze de juiste ondersteuning krijgen om naar een gewone school te gaan, te werken, zich te engageren in de buurt, etc."

Lege doos?

De overheid zegt dat mensen met een ondersteuningsnood in een eerste trap een BOB (basisondersteuningsbudget) kunnen aanvragen. Dit is een forfaitair bedrag om hun ondersteuning te betalen. Problematisch is dat dit voor iedereen hetzelfde is en dus niet op maat van de individuele behoeften. Dat is geen efficiënt beleid. Bovendien hoeft de persoon niet te verantwoorden wat hij er mee doet. De volgende regering beslist hoe hoog dat budget zal zijn. Het is dus momenteel absoluut onduidelijk wat mensen met hun BOB zullen kunnen betalen en wat ze uit eigen zak zullen moeten bijleggen", aldus Demarez.

Extra drempels

"Wie meer nodig heeft dan een BOB heeft nog altijd geen perspectief. Het decreet zegt dat die mensen bij de tweede trap – het VAPH- terechtkunnen. Maar wie een sterk netwerk heeft, zal minder recht hebben op een budget, of een lager budget krijgen", weet Luc Demarez. Tegen 2020 wordt zorggarantie voor de mensen met de grootste ondersteuningsnood beloofd. Het decreet verankert de regionale prioriteitencommissies die momenteel de schaarste moeten verdelen. Volgens de verenigingen is dit een duidelijk teken dat zelfs na 2020 mensen met een nood niet zonder meer ondersteuning zullen krijgen.

Demarez: "Iedereen die niet die 'grootste ondersteuningsnood' heeft, blijft in de eerste trap zitten: thuis met een BOB dat niet voldoet om hun noden te dekken. Daarom pleiten wij voor één systeem met heel lage individuele budgetten tot heel hoge, naargelang de individuele ondersteuningsnood. Geen fort VAPH voor wie steun heeft van vrienden en familie, maar een brede toegangspoort."

Gewoon partner zijn, geen afhankelijke zorgbehoevende

De verenigingen verwachten dat uiteindelijk de druk op gezinnen nog zal verhogen. Maar ook familieleden van personen met een handicap hebben recht op een eigen leven, stellen zij. Ook zullen mensen met een handicap voor hun dagelijkse ondersteuningsbehoeften afhankelijker worden van familie, vrienden, kennissen, collega's. Luc Demarez: "Dat is doenbaar voor even, maar niet voor een leven lang!

Bovendien hebben wij hebben recht op gewone sociale relaties. En willen wij niet constant hulp vragen. Sommige mensen zeggen: 'Toen ik mijn persoonlijke assistentiebudget (PAB) kreeg, werd mijn vrouw weer mijn vrouw', of: 'Ik kan nu loskomen van mijn ouders nu ik niet meer zoveel van hen afhankelijk ben voor mijn ondersteuning'. Of sommige ouders: 'eindelijk konden we weer wat meer tijd aan onze andere kinderen besteden'. Dat zegt toch genoeg?"

Zelf beslissen

De verenigingen hekelen dat het nieuwe decreet de huidige systemen van persoonlijke assistentiebudget (PAB) en persoonsgebonden budget (PGB) vervangt. PAB en PGB openden een wereld van vrijheid voor een paar duizend personen met een handicap en hun gezinnen. Met een PAB (Persoonlijke AssistentieBudget) of een PGB (PersoonsGebonden Budget) kan de persoon met een handicap zelf persoonlijke assistenten aanwerven voor zijn ondersteuning. Hij huurt in wie hij wil, waarvoor hij wil, wanneer hij wil en waar hij wil, het is dus een zeer flexibel systeem. Geen dienst heeft er iets over te zeggen.

Ook inkopen bij gewone welzijnsdiensten, werken met interimbureaus, inkopen bij zelfstandigen, vrijwilligersvergoedingen, dienstencheques, etc zijn echter mogelijk. Door die brede bestedingsvrijheid kan de persoon precies die ondersteuning krijgen die nodig is. De persoon zet zijn budget zelf op de meest efficiënte wijze in. De budgethouder moet terecht alle uitgaven met het PAB verantwoorden. De PABs en PGBs kosten momenteel ook minder dan zorg uit een voorziening in het huidige systeem.

Wat kopen wij met verkiezingsbeloftes?

Luc Demarez: "De minister belooft dat de verworvenheden van het PAB en PGB behouden blijven, maar verankert dit niet in het decreet. Wat je met je 'cash budget' zal kunnen doen, wordt pas later vastgelegd, in de uitvoeringsbesluiten, door de volgende regering. Sowieso wordt wie hoeveel recht heeft op zo'n budget beperkt ten opzichte van vandaag."

Dit is een kaderdecreet. Daar kan niet alles in staan. Het is aan de politieke partijen om de komende maanden duidelijk te maken hoe ze PVF willen invullen, zegt minister Vandeurzen.

Maar daar zijn de verenigingen het niet mee eens. "Zelfs een kaderdecreet moet voldoende richting geven. Essentiële richtlijnen zoals de mogelijkheid op persoonlijke assistentie moeten bij decreet verankerd blijven. Op die manier kan men vermijden dat het bij de uitvoeringsbesluiten nog alle kanten kan uitgaan.

Wat kopen wij met verkiezingsbeloftes? Wij zijn niet naïef. Wij willen zekerheid dat wij ons huidige leven kunnen verder zetten. En dat mensen die nog niet de ondersteuning hebben die ze nodig hebben, die in de toekomst zullen krijgen. Daarom mag de huidige goede regelgeving niet afgeschaft worden", besluit Luc Demarez.

www.rip-pab-pgb.be (de website van de actiegroep is niet meer actief)

Praktisch:

Het parcours van de rouwstoet:
- 10.30u - 10.55u : sp.a, Grasmarkt 105
- 11.30u - 11.55u : CD&V, Wetstraat 89
- 12.20u – 12.55u : N-VA, Koningsstraat 47
- 13u – 14u: Huis van Gelijke Kansen, Koningsstraat 136 (tegenover N-VA): gelegenheid tot interviews binnen, broodje en drank.

Woordvoerder: Luc Demarez, directeur HAZO en PAB-houder, ter plaatse aanwezig, 0475/ 83.75.82
Getuigen vanuit een persoonlijke situatie: via Katrijn Ruts 0499/ 62.27.39

 

Gerelateerde artikels

Ondersteuning Oproep actie 6 februari Oproep actie 6 februari Actiegroep Recht op Ondersteuning roept op tot actie. 26 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning vraag en antwoord: ondersteuning Personen met een handicap hebben recht op voldoende en de juiste ondersteuning voor een menswaardig en onafhankelijk leven en voor volwaardige participatie. Zij hebben het recht om zelf te kiezen wie ... 30 okt 2023 / Marie Aeles Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Lies en Hilde Precies een maand geleden vierden we de 20ste verjaardag van Persoonlijke Assistentie in Vlaanderen. Lies: “Door persoonlijke assistentie heb ik een leven zoals jij." 15 jan 2021 / Katrijn Ruts Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana 15 december 2000: Met het PAB-besluit opende de toenmalige Vlaamse Regering de weg naar vrijheid en inclusie. Dominiek: "Het was voor mij een openbaring." 15 dec 2020 / Katrijn Ruts Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Voorzitter van GRIP Luc Demarez op 20-jarig bestaan van het PAB: "Persoonlijke assistentie is de weg naar vrijheid... maar nog te onbekend en onbemind" 15 dec 2020 / Katrijn Ruts Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten. Joke (40) en Herman (62) wonen in een woonzorgcentrum omdat ze op de wachtlijst staan voor een PVB. GRIP sprak met hen. 25 nov 2020 / Katrijn Ruts Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Persoonlijke assistent: over een topjob gesproken Met haar budget in de hand kon Gabria (20 jaar) Nena aanwerven. Zij bouwt nu elke dag aan haar eigen leven. 13 okt 2020 / Katrijn Ruts "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" "Onze regeringen moeten recht op ondersteuning respecteren" Hoe verging het personen met een handicap tijdens het coronabeleid? Daarover ging het deze maand in het Vlaams Parlement. Wat vindt GRIP? 28 sep 2020 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte "Nu kan ik nog van mijn oren maken" "Nu kan ik nog van mijn oren maken" Herman woont noodgedwongen in een woonzorgcentrum omdat zijn persoonsvolgend budget uitblijft. Maar hij laat van zich horen, deze keer op sociaal.net! 03 sep 2020 / Katrijn Ruts Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Mijn kot, mijn leven: ook voor personen met een handicap Er ontbreekt een puzzelstuk in de gesprekken over de situatie van mensen in een woonrzorgcentrum, schrijven GRIP en ENIL op Knack.be 27 aug 2020 / Katrijn Ruts Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Open brief voor Maggie De Block: Dringend een toegewijde verpleegkundige gezocht Nadia Hadad is mensenrechtenactiviste en strijdt voor het recht op een onafhankelijk leven. 09 jul 2020 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" "Plots is er voor alles en nog wat geld, maar niet voor mijn persoonsvolgend budget" Herman Hillen (slechts 62 jaar) woont noodgedwongen al bijna 3 jaar in een woonzorgcentrum. Met een eigen ondersteuningsbudget zou hij nochtans zelfstandig kunnen gaan wonen, getuigt hij in Humo. 18 jun 2020 / Katrijn Ruts Minister Beke in De Zevende Dag Minister Beke in De Zevende Dag De uitzending van 8 maart 2020 riep veel bedenkingen op bij GRIP. We bezorgden ze aan De Zevende Dag, Ombudsman Tim Pauwels en de Diversiteitsdienst van de VRT. 11 mrt 2020 / Katrijn Ruts Ondersteuning Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid Word vrijwilliger in het Netwerk Ondersteuningsbeleid 05 mrt 2020 / Marie Aeles Valentijn: weinig liefde voor eigen regie Valentijn: weinig liefde voor eigen regie 14 februari 2020: De Morgen meldt dat 735 mensen hun persoonsvolgend budget verliezen. GRIP reageert met een lezersbrief. 17 feb 2020 / Katrijn Ruts Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Gabria (19) zal na 16 jaar wachten haar PAB krijgen. Minister Vandeurzen kent voor het eerst PAB's toe aan de langst wachtende kinderen. 22 mrt 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Bedenkingen GRIP bij witte woede Bedenkingen GRIP bij witte woede 22 februari 2019 - de drie vakbonden van de non-profit betogen in Brussel. Ze willen geen persoonsvolgend budget voor kinderen met een handicap. We leggen uit waarom we dit betreuren op www.dewereldmo ... 22 feb 2019 / Katrijn Ruts Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Er komt véél plaats vrij in internaten: ter waarde van 28 miljoen euro. Genoeg om ervoor te zorgen dat geen kind nog langer dan 2 jaar op de wachtlijst staat. Maar heeft hij de politieke moed? 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Paul kreeg vleugels door het PAB Paul kreeg vleugels door het PAB Het Nieuwsblad praatte met Hetty en Paul Pasteels. Paul kon dankzij zijn PAB op zichzelf gaan wonen. Hetty legt de link naar de witte woede van 22 februari. 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Het Nederlandse PGB Het Nederlandse PGB Jan Troost is een mensenrechtenactivist in Nederland. Hij strijdt al jaren voor het recht op inclusie en zelfbeschikking. Hij vertelt ons hoe het staat met het persoonsgebonden budget in Nederland. 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom naar de Freedom Drive 2015 Kom naar de Freedom Drive 2015 Ontmoet gelijkgezinden van over heel Europa, stap mee op voor het recht op een onafhankelijk leven of kom naar de internationale conferentie. Van dinsdag 29 september tot donderdag 1 oktober in Brusse ... 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn Nee, het is geen aprilgrap, maar bittere ernst. Op 1 april keurden de parlementsleden van de regeringspartijen (CD&V, sp.a en N-VA) het decreet persoonsvolgende financiering goed. De parlementsleden v ... 02 apr 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog acties tegen decreet PVF Nog acties tegen decreet PVF GRIP, Nema, Ouders voor Inclusie en Hazo zijn niet de enige die actie voeren tegen het decreet PVF. 14 mrt 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen Vanuit de actiegroep RIP PAB PGB protesteren GRIP, HAZO, NEMA en Ouders voor Inclusie tegen het decreet PVF. Ons nieuw beleidsdossier moet de politici duidelijk maken waarom ze het decreet beter niet ... 28 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Op 24/02/2014 voerden GRIP, Ouders voor Inclusie, HAZO en Nema een symbolische publieke actie over het decreet persoonsvolgende financiering. Lees het persbericht na de actie. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actie rouwstoet in de pers Actie rouwstoet in de pers TV, radio, papieren en online pers berichtten over de actie 'RIP ondersteuning & keuzevrijheid' op 24 februari 2014. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Hoorzittingen PVF in parlement Hoorzittingen PVF in parlement Deze weken buigt  de Commissie welzijn van het Vlaams parlement zich over het decreet persoonsvolgende financiering. Op 25 en 26 februari mochten 10 organisaties uit het middenveld zich uitspreken ove ... 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Vrijdag 31 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering goed. Het decreet is nu klaar om te worden besproken in het Vlaams Parlement. 03 feb 2014 Ondersteuning Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet over persoonsvolgende financiering een eerste keer "principieel" goedgekeurd. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding le ... 30 sep 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Reactie GRIP op conceptnota PVF Reactie GRIP op conceptnota PVF Op 15 mei 2013 maakte Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de conceptnota persoonsvolgende financiering bekend. 15 jul 2013 Ondersteuning Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Op 2 juli debatteerde de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over de conceptnota persoonsvolgende financiering (PVF). Minister Vandeurzen wil met PVF het hele ondersteuningsbeleid voor personen ... 12 jul 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Minister Vandeurzen hervormt Minister Vandeurzen hervormt Dit voorjaar werkt Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de toekomstige financieringswijze van de ondersteuning van personen met een handicap uit. GRIP zette 10 aandachtspunten voor de toekomstige financ ... 22 feb 2013 / Katrijn Ruts
Verberg submenu