GRIP overlegt met VN-Comité in Genève

Mensenrechten VN-Verdrag GRIP overlegt met VN-Comité in Genève

Op vrijdag 29 maart 2019 kaartte GRIP een aantal pijnpunten aan over het VN-Verdrag handicap.

Patrick Vandelanotte en Inge Ranschaert hebben namens GRIP het VN-comité te woord gestaan in Genève, Zwitserland. Het VN-comité is bezig met de opmaak van een vragenlijst voor het tweede rapport van België. GRIP verzorgde daarvoor een inzending en samen met UNIA en BDF, kregen de vertegenwoordigers van GRIP de kans om dit toe te lichten aan de leden van comité.

Zowel een referentiekader als een instrument

Voor GRIP, de Vlaamse mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) zowel een referentiekader als een instrument. Het VRPH stelt de principes scherp die van toepassing zijn om volledige toekenning van mensenrechten -en meer specifiek mensenrechten in een handicapsituatie- te verkrijgen. Enkele bepalingen van het Verdrag vormen een toolkit of gereedschapskist die toelaat dat organisaties van personen met een handicap op structurele wijze inbreng geven.

Eén van de instrumenten van het VN-Verdrag is de verplichte rapportage over de implementatie en nationaal toezicht door de staten, met een beoordeling van het VN-comité. De beoordelingscyclus heeft een spreekwoordelijk startpunt met het staatsrapport en voltrekt zichzelf met de finale beoordeling van het comité; in concluding observations of slotopmerkingen. Die slotopmerkingen dienen dan op hun beurt als aanknopingspunt voor de verderzetting van de cyclus.

Het handicapmiddenveld, lees de organisaties van personen met een handicap, hebben de mogelijkheid om bijdragen te leveren in verschillende stappen van de cyclus; vb. via schaduwrapportage. Het eerste rapport van België dateert van 2011.
Na consultatieve en participatieve rondes, bracht het comité zijn oordeel uit in oktober 2014. De beoordeling wordt gepubliceerd onder de titel concluding observations. GRIP leverde al in 2011 een bijdrage tot dit proces, met een eerste schaduwrapport.

Inzending of submission

Voor België start nu de tweede rapportagecyclus. De Belgische staat zal in 2020 verslag uitbrengen over zowel de implementatie van de slotopmerkingen van het Comité uit 2014 als over nieuwe ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het grondgebied. GRIP verzorgde meteen een bijdrage voor het Comité onder de vorm van een Nederlandstalige officiële inzending of Engelstalige submission. De inzending van GRIP somt pijnpunten op en geeft suggesties aan het VN-Comité voor een vragenlijst (List of issues prior to reporting). Op vrijdag 29 maart 2019 kreeg en greep GRIP de kans om de aandachtspunten toe te lichten bij het comité in Genève.

Kritische blik van GRIP op de implementatie van het VN-Verdrag

GRIP erkent de kleine, initiële stappen die op verschillende bestuursniveaus werden gezet in het kader van het VRPH.

Toch uit GRIP ook bezorgdheden. We stellen vast dat zowel het beleid als de media vaak worstelen met het perspectief van het VRPH. De afstand tussen de wenselijke situatie en de werkelijke situatie blijft groot. We stellen ons de vraag: zijn de stakeholders wel ten volle bereid de principes uitgeschreven in het VN-Verdrag toe te passen?

Specifieke aandachtspunten voor GRIP zijn onder meer:

  • Het comité wees in 2014 reeds op het probleem van de wachtlijsten. We stellen vast dat hier weinig vooruitgang is geboekt. De aanhoudende wachtlijsten vormen een schending van het recht op ondersteuning om te leven in de maatschappij (art 19). Bovendien stellen we vast dat segregatie gestimuleerd wordt bij minderjarigen met een handicap doordat de gemiddelde wachttijd voor een PAB vier keer langer is dan de gemiddelde wachttijd voor residentiële opvang (internaten).
  • De Vlaamse regering en de Vlaamse minister van onderwijs blijven vasthouden aan een duaal systeem, met naast het gewoon onderwijs een afzonderlijk systeem van buitengewoon onderwijs. Dit is in strijd met het inclusieve perspectief van het VN-Verdrag (art 24).

  • De kloof in de tewerkstelling tussen personen mét en zonder arbeidshandicap blijft bestaan en blijft even groot. Ook hier had het comité in 2014 om passende maatregelen gevraagd.

Gerelateerde artikels

Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn VN-Verdrag Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn. Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn. 20 jaar GRIP in 2020. We duiken maandelijks in ons rijke archief en brengen voorbije acties en campagnes terug onder de aandacht. Op 3 december 2013, Internationale Dag voor Mensen met een Handicap ... 19 dec 2020 / Marie Aeles Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles Wonen VN-Verdrag 10 punten om te respecteren 10 punten om te respecteren Het recht om te wonen en leven in de maatschappij en voldoende ondersteund worden: hoe kan men dit waarmaken? 01 jul 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Het VN-Comité publiceerde zijn vragenlijst voor België Het VN-Comité publiceerde zijn vragenlijst voor België VN stelt kritische vragen over inclusie in Vlaanderen 04 jun 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten VN-Verdrag Opleiding voor (mensenrechten)activisten Opleiding voor (mensenrechten)activisten Binnenkort start weer een training ‘Leren organiseren voor sociale verandering’. Wat, waar, hoe? We interviewden Roel Stynen van organisator Tractie. 12 nov 2018 / Katrijn Ruts Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Wonen VN-Verdrag "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." Persbericht GRIP: Richtlijnen Verenigde Naties noodzaken ander handicapbeleid. De Verenigde Naties hebben op 27 augustus 2017 een reeks historische richtlijnen uitgevaardigd voor de uitvoering van ... 14 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blaast op 13 december 2016 10 kaarsjes uit. Maar op die 10 jaar zijn de rechten van personen met een handicap er niet op vooruit gegaan, ... 12 dec 2016 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Brochure "JA zeggen, JA doen" Brochure "JA zeggen, JA doen" De GRIP brochure "JA zeggen, JA doen": een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 03 dec 2015 / Patrick Vandelanotte VN-Verdrag Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap De Verenigde Naties nam op 13 december 2006 het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap aan. België nam dit verdrag aan (ratificatie) op 2 juli 2009. Lees hier de volledige tekst va ... 01 aug 2014 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu