Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019

Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019

Het memorandum van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die ze de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek.

Wat is het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid?

Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, kortweg GOHA, is ontstaan eind 2003 en is een overleg tussen verschillende organisaties die mensen met een handicap en chronische ziekte vertegenwoordigen. Het GOHA heeft als doel via beleidsparticipatie de deelname van mensen met een arbeidshandicap aan de arbeidsmarkt te verhogen. Onder beleidsparticipatie verstaat het GOHA het zichtbaar maken en versterken van personen met een arbeidshandicap door hen een stem en een gezicht geven. Tijdens haar werking vertrekt het GOHA vanuit de volgende principes: recht op inclusie; recht op werk; recht op vrije keuze; recht op ondersteuning; recht op non-discriminatie.

Momenteel bestaat het GOHA uit volgende organisaties: Blindenzorg Licht en Liefde, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw), DOOFf Vlaanderen, Federatie van Vlaamse Verenigingen tot Optimale Participatie en integratie van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving (Opdoss), Stan, Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG), de Vzw Belgische Multiple Sclerose Liga (MS-liga), SIMILES, de Vereniging voor personen met een handicap (VFG), het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Rondpunt vzw (steunpunt verkeersslachtoffers), Kom op Tegen Kanker vzw, HAZO vzw (Handicap en Zelfstandig Ondernemend), Liberale Vereniging van Personen met een handicap vzw (LVPH) en Ouders voor Inclusie.

De organisaties hebben een plaats binnen de overlegstructuren rond arbeid. We nemen op dit moment deel aan de Commissie Diversiteit van de SERV, we hebben een vertegenwoordiging in het Stakeholdersforum van de VDAB en nemen deel aan het Partneroverleg Werk en Arbeidshandicap waarin vertegenwoordigers van de VDAB, GTB, de GOB’s en de gebruikers overleggen over thema’s rond tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Daarnaast nemen we actief deel aan de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van GTB en participeren we ook aan verschillende onderzoeken en projecten rond handicap en arbeid. Ons perspectief vertrekt dus vanuit de persoon met een arbeidshandicap, direct betrokkenen in het domein arbeid. Wij brengen een specifiek uitgangspunt op de fora waar we aan deelnemen.

Zowel Vlaamse als federale materies komen aan bod in dit memorandum. Vanuit het perspectief van de persoon met een arbeidshandicap maakt het immers niet uit op welke niveau de drempels en knelpunten die zij ervaren, zich situeren. Mensen zijn één en ondeelbaar, en in de acties die ze ondernemen maken ze nooit onderscheid op basis van een staatsstructuur of de plaats van waaruit de maatregelen worden genomen.

Ben je benieuwd naar het memorandum?

Lees dan hier het artikel op de website van Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.

Gerelateerde artikels

Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Open brief in de pers vandaag, ondertekend door 118 organisaties, waaronder ook GRIP. De huidige besparingen brengen een inclusieve samenleving niet dichterbij, integendeel! 21 nov 2019 / Katrijn Ruts Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? "In welke mate zal de nieuwe Vlaamse Regering de inclusie van personen met een handicap ondersteunen dan wel afremmen?" 21 okt 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord 14.15u GRIP wordt sinds deze ochtend gevraagd om een reactie te geven op de berichten in de pers dat er een aanpassing aan het M-decreet zou gebeuren. Lees ons antwoord hierop. 30 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" Persbericht GRIP 11 juni 2019 - Personen met een handicap roepen onderhandelaars op om inclusiekoers te varen 16u – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft deze middag ... 11 jun 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiepolitici aan het woord Inclusiepolitici aan het woord Op het Grote Inclusiedebat brachten de deelnemende politici een thema naar keuze voor. We maakten er zes korte filmpjes van. 23 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Visietekst inclusief beleid Visietekst inclusief beleid GRIP verwacht van de volgende regeringen een omslag naar een beleid voor inclusie. Onze visietekst hierover kan beleidsmakers hierbij ondersteunen. 16 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei GRIP, çavaria, Minderhedenforum, Vrouwenraad, furia, ella en RoSa nodigen u van harte uit in de KVS in Brussel. 03 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusiedebat herbekijken Inclusiedebat herbekijken Wie het politiek debat van zaterdag 27 april niet kon bijwonen, kan dit via facebook herbekijken. 30 apr 2019 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Tijd voor inclusie ! Tijd voor inclusie ! "Niet meer apart" -  "Wij horen erbij"  -  "Inclusie NU"  - "Gelijke rechten"  - "Gelijke kansen" - "Kom op voor inclusie" 12 apr 2019 / Katrijn Ruts Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen) Moderator is Jan Vanlangendonck 14 mrt 2019 / Marie Aeles 12 eieren voor de volgende regeringen 12 eieren voor de volgende regeringen In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 21 jan 2019 / Katrijn Ruts Memorandum GRIP Memorandum GRIP Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 21 jan 2019 / Katrijn Ruts
Verberg submenu