Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio

Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio

Lio is 7 jaar en zit in het eerste leerjaar van het gewoon basisonderwijs. Zij volgt een Individueel Aangepast Curriculum en heeft een verslag type 2. De ouders van Lio, Lies en Sam, vertellen over de noodzaak van samenwerking en ondersteuning.

Lies en Sam: Onze dochter Lio is reeds vanaf de kinderopvang aan haar inclusief traject begonnen samen met haar tweelingbroer Brent. Omdat het voor ons op dat moment in haar leven nog niet duidelijk was hoe haar beperking zou evolueren - wat we tot op heden trouwens nog steeds niet weten – hebben we haar de weg van haar broer laten volgen. Haar welbevinden is zeer belangrijk en we volgen dit dan ook nauwlettend op. We merken dat Lio óns voornamelijk meeneemt op haar inclusiepad!

Onze eerste inschrijving toonde meteen een harde realiteit, de school – een Freinetschool1 - die zichzelf als ‘open voor iedereen’ profileerde, bleek al snel haar slogan niet na te komen. Onze dochter was een groot probleem en zou alleen maar voor extra werk en druk zorgen voor de school en de leerkrachten. De school had het volgens hen al druk genoeg.

Hier is voor ons het échte inclusieverhaal begonnen: het besef dat inclusie geen evidente en vrije keuze is. We hebben toen steun gezocht bij Ouders voor Inclusie2.

We moesten dus op zoek naar een andere school, zowel voor Lio als voor haar broer, want waar zij niet welkom is, kan ook hij niet welkom zijn. We hebben contact opgenomen met de 2 scholen waar we op de wachtlijst stonden. De eerst school die we contacteerden, klonk aan de telefoon meteen afstandelijk en weigerachtig. Bij de tweede school was het gesprek gelukkig beter: het was warm en met veel interesse in onze kinderen. De keuze was voor ons meteen duidelijk. De school had vragen en angsten maar had ook zin om ervoor te gaan. En tot op heden zitten onze kinderen nog steeds op die school.

Onze betrokkenheid in het traject van Lio is heel groot. Die wordt gewaardeerd. We hebben om de 3 maanden een overleg om alles te bespreken. Wij brengen ook tips en advies mee vanuit de therapie (logo, cognitieve, …) en bekijken hoe die gebruikt kunnen worden in de school. De ondersteuner bezorgt ons wekelijks een verslag. Iedereen werkt samen en ondersteunt elkaar. Als we vragen hebben dan kunnen we momenteel bij iedereen terecht. De drempel is laag en veilig om zaken aan te kaarten. Zo kan je naar ons gevoel het beste resultaat behalen. Wanneer bepaalde schakels in het team niet meewerken en er is geen communicatie, geen plan, geen structuur, dan lukt het niet. Ook dit hebben we meegemaakt in deze school.

Maar wat volgend schooljaar en de schooljaren nadien? Dat is een heikel punt in het hele traject. Het gaat nog te vaak over “We zullen het proberen en dan zien we volgend jaar wel weer verder”. Je krijgt als kind en ouder die garantie niet zwart op wit. Je moet dat echt afdwingen en zelfs dan weet je het nog niet zeker. Gaat er wel een leerkracht zich geroepen voelen? Gaan we een andere ondersteuner hebben en gaat die ook goed zijn? Hoeveel uren ondersteuning gaan er zijn? Die twijfels maken het zwaar.

Lio krijgt 2 uur ondersteuning per week van het ondersteuningsnetwerk. Al heeft ze wettelijk recht op 5,3 uur. Maar het ondersteuningsnetwerk mag die uren volgens eigen denken verdelen. Momenteel is de ondersteuning absoluut niet voldoende! Onze dochter heeft veel meer begeleiding nodig om voldoende te kunnen groeien en zich te ontplooien. De middelen die ze in het buitengewoon onderwijs zou krijgen zijn niet evenredig met de uren die nu worden gegeven. De huidige ondersteuning kan geen volwaardige inclusie garanderen. Het zorgt ervoor dat de klasleerkracht te zwaar belast wordt en dat ze te weinig ruimte krijgt om een mooi traject op te bouwen met Lio.

Bij de overgang naar het nieuwe ondersteuningsmodel heeft Lio slechts ondersteuning ontvangen vanaf december. Ze zat toen in de derde kleuterklas en het was geen vruchtvol jaar. Een verloren jaar mag je gerust zeggen. Dat heeft ons als ouders heel veel energie gekost, op elk vlak. Zo erg dat je het wilt opgeven.

Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio, de leerkracht en de school. Een team dat een open blik creëert, goed samenwerkt, elkaar ondersteunt en vooral goed communiceert. Dit jaar hebben we zo een team: dat doet deugd, heel veel deugd. Het zorgt ervoor dat onze dochter zich goed voelt en vooruitgaat op haar eigen ritme. Het blijft echter nog steeds pionierswerk.

1 Een Freinetschool is een methodeschool waar belang gehecht wordt aan de totale ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt niet alleen op het vergaren van kennis maar ook op sociaalemotionele vaardigheden. Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt.
2 www.oudersvoorinclusie.be

In de brochure kan je meer lezen over:

  • Soorten verslagen opgemaakt in fase 2 van het zorgcontinuüm?
  • Diagnose nodig of niet?
  • Types?
  • Nood aan ondersteuning
  • Gevolg onvoldoende ondersteuning

Bestellen?

Mail naar info@gripvzw.be

Digitaal beschikbaar

Downloaden

Andere inspirerende verhalen?

Gerelateerde artikels

Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 01 sep 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Potential: Power to teach all Potential: Power to teach all (Toekomstige) leerkrachten competenter maken in het creëren van een inclusieve leeromgevingen. 09 dec 2019 / Seline Somers Onderwijs Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend 26 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ 19 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts 08 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ 06 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs Inclusief onderwijs wordt niet naar de prullenmand verwezen. GRIP is tevreden met de duidelijkheid die minister Weyts brengt. 28 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Opiniestukken regeerakkoord Opiniestukken regeerakkoord Op 1 oktober 2019 publiceerde de nieuwe Vlaamse regering hun regeerakkoord. 11 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Q&A inclusief onderwijs Q&A inclusief onderwijs Op zondag 8 september 2019 was de documentaire ‘Inclusief’ van Ellen Vermeulen te zien op Canvas. Daar een film niet alles kan tonen beantwoordt GRIP de 5 meest gestelde vragen. 10 sep 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat na het basisonderwijs? Wat na het basisonderwijs? Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zijn er een aantal wijzigingen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Wat betekent dit nu? 19 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Startnota Vlaamse onderhandelingen Startnota Vlaamse onderhandelingen Wat betekenen nu deze enkele zinnen in de startnota? 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Onderwijs is een veel besproken thema tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019. Wat verwacht GRIP rond inclusie en M-decreet? 20 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Officiële communicatie met betrekking tot nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning  types 2, 4, 6 en 7. 06 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs Hoe verder met het M-decreet? Hoe verder met het M-decreet? De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen er aan en onderwijs is een hot topic in aanloop naar deze verkiezingen. Het M-decreet wordt alweer druk bediscussieerd. 29 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Minister Crevits praat de stijging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs opnieuw goed. 04 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Hoe staat GRIP tegenover de nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opgenomen in onderwijsdecreet XXIX? 11 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 ontvangen momenteel veel minder ondersteuning in het gewoon onderwijs in vergelijking met de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Om dit op te lossen ... 04 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu