De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget

Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget

Ot is 10 jaar en gaat naar het vijfde leerjaar in het gewoon basisonderwijs. Hij volgt het gewoon curriculum en heeft een verslag type 4. Mama Kaat vertelt over zijn doorzettingsvermogen. 

Kaat: Ot is, voor zover wij weten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, het eerste kind met zijn type handicap dat inclusief onderwijs volgt. De meeste kinderen met zijn complexe problematiek krijgen uitzondering van leerplicht . Ze komen dan meestal in de zorg terecht en krijgen geen onderwijs. Slechts enkele uitzonderingen volgen buitengewoon onderwijs. Dus we wisten totaal niet wat we moesten verwachten toen we Ot inschreven in een gewone school.

Ot zit al zijn ganse schoolloopbaan in dezelfde Freinetschool . We ondervonden geen problemen bij de inschrijving omdat we onmiddellijk aangaven dat Ot voltijds ondersteuning nodig heeft en dat wij die zouden bewerkstelligen. Dat wil niet zeggen dat zijn parcours altijd even gemakkelijk is geweest maar de school wou ervoor gaan.

Het is die voltijdse ondersteuning die tot nog toe voor de nodige problemen heeft gezorgd. We stonden bij de start van zijn schoolloopbaan nog op de wachtlijst voor een PAB-budget, dus we moesten heel creatief zijn. We hebben beroep gedaan op stagiairs, vrijwilligers, ondersteuners die wij privé betaalden en diensten van de thuiszorg. Dit zorgde echter niet voor continuïteit in de begeleiding. De kwaliteit van de ondersteuning was ook niet altijd ok maar we hadden geen andere keuze.

In de kleuterschool waren de vele wissels in begeleiding in zeker mate nog haalbaar. Het was ook niet zo erg als Ot een aantal periodes niet naar school kon. Maar vanaf de lagere school diende er continuïteit te zijn zowel voor de school als voor Ot. Het begon dus moeilijker te worden. 

De overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar is voor elk kind een grote stap. Toch is het voor Ot vlot verlopen, mede dankzij het feit dat hij op dezelfde school is gebleven: het is een kleine school en er wordt klasoverschrijdend gewerkt, alle kinderen kennen hem en, natuurlijk ook belangrijk, de inzet van de juf. De juf van het eerste leerjaar heeft het super gedaan al was het een heel moeilijk jaar, zowel voor Ot als voor zijn klasgenoten.

Een aantal dagen voor de start van het tweede leerjaar kregen we van de dienst waarmee we onze belangrijkste samenwerking hadden, plots te horen dat zij Ot niet meer gingen ondersteunen. We hadden toen ook nog geen PAB-budget. Dit betekende dat we voor Ot in een paar dagen tijd ongeveer een halftijdse ondersteuning moesten zoeken en dit met zo goed als geen financiële middelen. Ik heb toen besloten om mijn werk op te geven om Ot voltijds te kunnen ondersteunen op school. Ook voor de school was het een grote stap om een ouder hiervoor voltijds in de klas toe te laten. Maar de school begreep dat er geen andere oplossingen waren en in overleg met de juf ging de directie akkoord. Over de jaren heen gaven leerkrachten soms aan dat het teveel werd maar we hebben steeds manieren gevonden om verder te doen. De school heeft ook altijd met ons naar oplossingen gezocht.

De periode zonder PAB-budget was een periode met constante stress omdat we zo afhankelijk waren van vrijwilligers er geen continuïteit was in Ot zijn ondersteuning. De juf bijvoorbeeld moest die wisselende ondersteuning steeds zien zitten. En ook van Ot vroeg het veel. Het duurt ongeveer 2 maanden voordat een ondersteuner Ot volledig begrijpt. Door de vele wissels heeft hij het een tijd moeilijk gehad om nieuwe ondersteuners te vertrouwen en blokkeerde hij volledig. 

Tijdens dat tweede leerjaar werd in mei het PAB-budget effectief toegekend. We stonden 6 jaar op de wachtlijst. Die toekenning heeft onmiddellijk stress en (financiële) druk weggenomen. Het budget zorgt voor een standvastiger ondersteuning en dat maakt heel veel verschil voor Ot. De ondersteuning is ook veel kwaliteitsvoller omdat we de assistenten zelf kunnen kiezen. Vroeger ging Ot zijn energie naar het opbouwen van een relatie met zijn ondersteuners. Dat is nu niet meer aan de orde. Hij kan nu meer energie steken in zijn vriendschappen en zijn ontwikkeling.

Ot volgt geen individueel aangepast curriculum (IAC) omdat de school zegt: elk individu is uniek. Hij volgt de leerstof zoals zijn vrienden en de aanpassingen zijn doorgedreven. We zien dat we alles kunnen aanpassen zodat hij de leerstof kan opnemen. Hij verwerkt niet alles op dezelfde manier als de andere leerlingen maar we gaan af op wat hij ons aangeeft. 

We vertrekken niet altijd van de handboeken op school maar we vertrekken van de eindtermen. Wat moet Ot behalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij de leerstof opneemt? Zowel Ot als wij hebben veel inspraak. Hij is heel graag met taal bezig en communiceert met een spraakcomputer. Zijn stem in het verhaal is heel belangrijk. Dat werkt heel goed. Het is plezant voor hem dat zijn inspanningen gezien en geapprecieerd worden. Want wij weten niet hoe het voelt om in zijn lichaam te functioneren.

Tot op heden kan hij heel mooi volgen. Op zijn manier maar steeds mee met het curriculum. Hij kan dus nog steeds op het einde van het 6de leerjaar zijn getuigschrift basisonderwijs behalen. De school heeft een heel grote basiszorg. Ze werken niet alleen zo voor Ot maar bekijken elke leerling als uniek. We hebben met onze school wel echt heel veel geluk. 

We denken nu zelfs al aan het middelbaar onderwijs. Niet alleen aan welke richtingen haalbaar zijn maar ook aan waar zijn vriendjes naar school zullen gaan. Die zijn heel belangrijk voor hem en zijn natural support. Ze vragen bijvoorbeeld: “Wanneer mogen we naar de film zonder een begeleider?”

Ot krijgt ongeveer 2 uur ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Dat is niet altijd met dezelfde begeleider. Er waren jaren dat we al na een aantal maanden de samenwerking stopzetten. Het is voor een begeleider - met 2 uur in de week – moeilijk om Ot goed te leren kennen. Je voelt dat er binnen de begeleiders van het buitengewoon onderwijs weinig expertise is om de kinderen met zo een complexe problematiek en hun leerkrachten te ondersteunen. Er wordt niet gewerkt vanuit een inclusieve visie. Door de begeleiders van Ot werden werkmethoden uit het buitengewoon onderwijs  dikwijls gekopieerd naar het gewone onderwijs en dat werkt voor ons niet en ook niet voor de juffen van Ot. We zijn niet op zoek naar taakjes met een timer. We zijn op zoek naar hoe hij zinvol deel uitmaakt van de klas. Dat botste heel hard. 

We krijgen ook steeds de minst ervaren begeleiders alhoewel Ot één van de leerlingen met de meest complexe problematiek is. We hebben hier nooit iets over gezegd omdat we de begeleiding nodig hebben. 
Maar het afgelopen jaar hadden we wel een goede samenwerking met een  ondersteuner, zij deed het naar ons gevoel zoals het moest. Ze concentreerde zich vooral op de eindtermen. En als ze ergens vast zat, dan ging ze te rade bij anderen. Ze heeft ons als ouder ontlast en oplossingen aangeboden. Maar die begeleider zal het komende schooljaar niet meer de begeleider van Ot zijn wegens een wijziging binnen haar school. We hopen dat de opvolger de begeleiding van Ot op dezelfde manier zal aanpakken en dat we niet terug van nul moeten beginnen. Dit is echt heel frustrerend voor ons als ouder. Ook de begeleider van Ot zelf en de Freinetschool waren vragende partij om de begeleiding verder te zetten. 

Het is soms heel moeilijk. We hebben momenten gehad van “het gaat niet meer, het vergt te veel”. We twijfelden niet aan de keuze voor inclusief onderwijs, maar wel over hoe het praktisch haalbaar maken zonder de structurele ondersteuning waarop we lang hebben moeten wachten. We hebben heel veel veranderd in ons leven om Ot de kans te geven om gewoon onderwijs te kunnen volgen. Enerzijds ben ik heel blij dat we volgehouden hebben maar anderzijds is het heel jammer dat het zoveel energie vergt. Als ouder moet je stevig in je schoenen staan, overtuigd zijn om door te zetten. We begrijpen dat sommige gezinnen inclusie wel heel hard willen maar spijtig genoeg een ander pad moeten opgaan door het gebrek aan ondersteuning. Dat is spijtig. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt namelijk geen zekerheid dat het gaat lukken. Je bent heel kwetsbaar. Je geeft je job op maar morgen kan de school zeggen dat je kind niet meer welkom is. 

Momenteel ben ik nog steeds niet aan het werk omdat ik nog regelmatig inval als ondersteuner. Hopelijk lukt werken weer in de toekomst. Maar als we Ot nu samen zien met zijn vrienden, dan zien we dat het allemaal de moeite was en is. 

In de brochure kan je meer lezen over:

  • Zorgcontinuüm
  • Brede basiszorg en verhoogde zorg
  • PAB: concurrentie tussen gezinnen in noo
  • Waarom kiezen ouders voor inclusief onderwijs?
  • Wat is de meerwaarde van inclusief onderwijs voor elk kind?

Bestellen?

Mail naar info@gripvzw.be

Digitaal beschikbaar

Downloaden

Andere inspirerende verhalen?

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is geen voorstander van campusscholen GRIP is geen voorstander van campusscholen 06 mei 2024 / Seline Somers Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs  ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu