20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia

Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia

Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school.

Mama Czeslawa: “We kozen voor iemand met een groot hart, die open en creatief is, goed kan samenwerken en actief zoekt naar oplossingen in onverwachte situaties.”  

Hana: “Silvia is mijn persoonlijke assistent. Helpt met uitstapjes. Helpt met eten, drinken, uitstapjes, rekenen, taal, inclusie op school, communicatie”.  

Silvia: “In deze job kan ik echt iets voor iemand betekenen. Ik kan ook mijn ervaring als teamcoach en bruggenbouwer inzetten.”  

Al 20 jaar ook voor kinderen!

Al 20 jaar kunnen mensen met een handicap in Vlaanderen een eigen budget krijgen om persoonlijke assistentie mee te kunnen betalen. Voor kinderen en jongeren met een handicap is het nog steeds een van de belangrijkste sleutels om net als andere kinderen in het eigen gezin op te groeien, naar de gewone school te gaan, met eigen interesses bezig te zijn en zich te ontwikkelen tot vrije mensen.  

In dit laatste interview van onze reeks over de kracht van persoonlijke assistentie mochten we op bezoek in Limburg. We werden warm ontvangen door kleine Hana, haar iets oudere zus April, mama Czeslawa en persoonlijke assistente Silvia. We startten ons gesprek allemaal samen. Na een tijdje gingen de kinderen spelen, ook al kwam Hana er af en toe weer bij zitten. 

Mama: Hana, wil jij een beetje vertellen?  

Hana wijst aan op haar spraakcomputer en die zegt: “Ik ben zeven jaar. Ik houd van hondjes, chocolade, ijs. En ik speel graag met poppen en trampoline. Zwemmen, dansen, en ik heb 1 zus, April. Ik hou van Mickey de muis. Silvia is mijn persoonlijke assistent. Helpt met uitstapjes. Helpt met eten, drinken, uitstapjes, rekenen, taal, inclusie op school, communicatie."  

Mama: Dit gesprek hebben we voorbereid, dus Hana kan de woorden vlot aanduiden. Voor de communicatie en het contact met andere kinderen is het belangrijk dat Silvia erbij is. Hana kan enkel ja en nee zeggen [“En de woordjes en !” vult haar Hana’s zus April aan]. Silvia verstaat haar gebaren en kan vertellen wat Hana wil. Zonder Silvia zou Hana haar spraakcomputer overal mee naartoe moeten nemen. Maar communiceren gaat daarmee traag. Andere kinderen praten heel snel, terwijl zij elk woord moet zoeken op haar computer. Dat gaat te langzaam voor de andere kinderen, die worden ongeduldig. 

Silvia: Tijdens de speeltijd gebruiken we de computer meestal niet, in de klas wel. De computer werkt met woorden en pictogrammen. Op donderdag bijvoorbeeld mogen de kinderen iets meebrengen voor de “meebrengkring”. Op de computer staat een picto ‘meebrengkring’, waar Hana’s ouders van tevoren inzetten wat Hana meebrengt.  

(Hana laat de spraakcomputer “Eenhoorn” zeggen) 

Silvia: Er is bijvoorbeeld een picto van een eenhoorn bij en dan staat het er zo in. Er staan bijvoorbeeld ook een aantal emoties in, waarmee ze kan zeggen hoe zich voelt. Als ze spontaan iets wil vertellen en het staat er niet in, dan heeft ze haar gebaren.  

Hana duidt woorden aan op de spraakcomputer: “Hier is mijn Koala Clara. tv-serie. Meisje”.      

Mama: Dat zijn kernwoorden. Je moet er zelf de hele zin bij maken. 

Silvia: In de meebrengkring had ze eens haar koalabeertje bij. Haar ouders vertelden mij voordien wat daarbij belangrijk is om te vertellen. Als er vragen kwamen in de meebrengkring, dan kon ik daarop antwoorden. Elke zondagavond laten ze mij weten hoe het weekend geweest is en wat ze gedaan hebben. Als ze dan op maandagmorgen mag vertellen over het weekend, dan zet ik hetgeen ze zou willen vertellen gauw in de spraakcomputer. Als ik die informatie niet zou krijgen van hen dan zou het voor mij heel moeilijk zijn om het te raden. Door te weten wat ze heeft meegemaakt kan ik beter begrijpen wat ze wil vertellen. Het werkt ook in de omgekeerde richting: ik maak foto’s op school en die stuur ik na de schooldag door naar Hana’s ouders. Ik zet er enkele woorden bij en leg uit hoe de dag geweest is. Dan kunnen ze ’s avonds de foto’s bekijken en kan Hana over haar dag vertellen. Die communicatie tussen de ouders en mij is heel belangrijk. Ik werk hoofdzakelijk in de school. Enkel in de vakanties kan het zijn dat ik hier bij Hana thuiskom.  

Mama: Zonder die communicatie zou het moeilijk zijn voor ons om te weten wat er gebeurd is. Het is heel frustrerend voor Hana als ze iets wil vertellen en de ander het niet begrijpt. Zonder Silvia zou de frustratie zich opstapelen. Ik vrees ook dat ze niet op school zou kunnen blijven.  

Silvia: Ik help niet enkel bij communicatie maar ook bijvoorbeeld bij eten en drinken. Juffen hebben daar gewoon geen tijd en ruimte voor. Het is essentiële ondersteuning om vlot naar het gewoon regulier onderwijs te kunnen gaan.  

Mama: Dit proberen opvangen met vrijwilligers is heel moeilijk. Elke dag zou er weer een andere vrijwilliger zijn, en dat maakt een vlotte communicatie bijna onmogelijk. Zeker met een kindje met meerdere problemen is dat moeilijk. Tussen Hana en Silvia is er bovendien een vertrouwensrelatie en dat is ook belangrijk. Hana vertrouwt haar en ze voelt zich goed bij haar. Er zijn ook mensen bij wie ze zich niet goed voelt en dan creëer je situaties die onveilig aanvoelen. Iemand eten of drinken geven is iets heel persoonlijks. Er moet vertrouwen zijn. Hana heeft niet graag dat iemand haar aanraakt en als wat in haar gezicht gebeurt, is heel persoonlijks. Als ik elke keer een andere persoon zou moeten sturen, dan zou dat een enorme frustratie zijn voor haar en zou ze gewoon afhaken.  

Silvia is er vorig schooljaar in september mee gestart. In ons geval is het belangrijk dat de persoonlijke assistent ook heel goed sociale relaties kan leggen en bruggen kan bouwen tussen de verschillende mensen rond Hana. Niet iedereen kan dat, dat is een talent. Er zijn therapeuten, er is school, GON-begeleiding, noem maar op. Je moet echt een persoon hebben die zaken goed met iedereen kan bespreken en heel sterk in zijn of haar schoenen staat. Ik vertrouw Silvia ook helemaal. Als er bijvoorbeeld op school een feestje is en ze zegt dat dit belangrijk is voor haar inclusie, dan kan Silvia bij de therapeut aanbrengen dat er best een therapie wordt afgezegd. Als er iets niet goed loopt, dan krijg ik feedback van Silvia, en daardoor kan ik het ook beïnvloeden. De persoonlijke assistent moet ook kunnen meegaan in wat wij belangrijk vinden. Wij leggen nu veel nadruk op leren lezen en schrijven. Daardoor laten we nu het rekenen wat meer gaan om wat extra aandacht aan taal te kunnen besteden. Silvia moet daar mee achter kunnen staan. Zij weet ook wanneer Hana moe is en kan zorgen dat het niet te vermoeiend is. Het lijkt me niet evident om persoonlijke assistent te zijn. Voor mij zou het te moeilijk zijn.  

Silvia: Ik vertrouw hen ook volledig en dat wederzijds vertrouwen moet er wel zijn, vind ik. Ik wil alles kunnen zeggen, ook als er iets minder goed zou lopen. Eigenlijk werk je samen, want je gaat samen voor hetzelfde doel. Omdat je zo dicht bij het persoonlijke komt, moet het goed klikken. In de eerste plaats tussen Hana en mij, maar ook tussen ons (kijkt naar mama).  

Persoonlijke assistentie is dus enorm belangrijk voor Hana om in de gewone school les te kunnen volgen en zich te ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes te maken. Is het ook voor de school leerrijk?  

Silvia: Absoluut, en dat komt omdat de school en de juf een open houding hebben aangenomen en mij welkom hebben geheten. Ze zien mij als een van hun team, of ze geven me toch heel hard dat gevoel. Voor de juf van het eerste leerjaar was het nieuw om de hele dag een persoonlijke assistente in haar klas te hebben. Er moet een goede samenwerking zijn tussen de juf en mij. Door goed samen te werken is inclusie mogelijk en is Hana gelukkig in de klas. We zijn nu bezig met het leren lezen, en wij doen dat onder andere met klankgebaren. De juf leert die klankgebaren ook, wat voor haar uiteindelijk ook een meerwaarde is.  

En voor de andere kinderen? 

Silvia: Zeker. Als ze nieuwe letters leren, dan doen zij de klankgebaren mee. Dat is fijn om te zien. Het is zelfs zo dat de klankgebaren voor sommige kinderen een ondersteuning kunnen zijn, dat er een extra link is met de letter. Als je je ervoor wil openstellen dan kan je er heel veel van leren, als klas, als school.  

Elkaar vinden

Hoe hebben jullie elkaar gevonden?  

Mama: We hebben sollicitaties gedaan om iemand te vinden die Hana kan helpen om te leren lezen. Eigenlijk wilden we iemand met een diploma logopedie, maar we vonden geen logopedist die wou werken als persoonlijke assistent. Ik heb toen alle overige CV’s nagekeken, sommige direct laten varen, en dan vijf of zes mensen uitgenodigd. Silvia was daarbij. Zij komt van Telenet, en ze had ook geen zorgervaring. Dat leek me op het eerste gezicht niet ideaal. Maar wat me aansprak was haar creativiteit. Ze zingt graag, heeft ervaring met theater, improvisatie, enzovoort. Ik bedacht dat we iemand nodig hebben die heel open is, met een brede blik, en die kan andere wegen zoeken, dus waarom niet? Ik was een beetje bang dat de stap van de bedrijfswereld naar de school te groot zou zijn en dat ze snel zou afhaken. Daarom stelde ik voor om een paar dagen mee te draaien als vrijwilliger. Ze vond dat goed en nadien zei ze dat ze er helemaal klaar voor was. Ik denk dat het een heel goede beslissing was om het zorgdiploma en logopediediploma te laten gaan en gewoon te kiezen voor kwaliteiten als creativiteit en een open houding. Je moet heel veel oplossingen zoeken, creatief en flexibel zijn, want je werkt met mensen. Soms is het moeilijk en daar moet je ook in passen. Ik denk dat die kwaliteiten belangrijker zijn dan al die diploma’s.  

Silvia: Ik was teamcoach bij Telenet, dus dat is helemaal iets anders. Alhoewel… ik kan mijn ervaring als teamcoach nog altijd goed gebruiken nu, bijvoorbeeld om bruggen te bouwen. Ook nu is communicatie in het team belangrijk. Op maandag bijvoorbeeld komt Nele, een van de ergotherapeuten. Ik blijf dan iets langer om haar vijf of tien minuutjes te spreken. Ik merk dat zij dat ook fijn vindt. Je kan dan eens heel kort overleggen, want eigenlijk werken we samen. Het gaat soms over heel kleine dingen, maar zo kan je alle neuzen in dezelfde richting houden. En dat is wel iets wat ik als teamcoach daarin meepak. Dat gaat ook over zaken als iemand direct aanspreken als iets niet oké is. Het niet te laten aanslepen, maar de durf te hebben om erover te praten. 

Ik wou wel heel graag een carrièreswitch doen naar een heel andere job: met meer zingeving, waarin ik iets voor iemand kon betekenen. Ik was heel verschillende soorten vacatures aan het bekijken toen ik de vacature van Hana tegenkwam.  Er stond bij: ‘logopediste’. Ik had voor mezelf een lijstje gemaakt met wat voor mij het belangrijkste is en wat een job voor mij moet inhouden. Toen ik de vacature las dacht ik: “dat is mijn job, maar ik ben geen logopediste…”. Ik heb het toch geprobeerd, want had niets te verliezen. Ik heb er wel drie dagen over gedaan om mijn motivatiebrief te schrijven. Ik wist dat hij echt goed moest zijn, want dat ze bij het lezen ja of nee zouden zeggen. Ik vond het trouwens een heel goed idee toen Czeslawa bij ons gesprek vroeg of ik het een paar dagen wou proberen. Want inderdaad, het was voor mij een totaal andere wereld. Toen ik Hana voor de eerste keer zag, voelde ik meteen een klik en wist ik dat het goed zat. 

Mama: Ik ben een persoon die beslist vanuit mijn buikgevoel. Ik las de motivatiebrief en zag dat Silvia dezelfde leeftijd had. Ze had ook een filmpje meegestuurd van zichzelf en haar dochter. Ze had een liedje herwerkt en er zelf bedachte gebaren op gezet. Dus ze was zo gemotiveerd en dat was heel overtuigend voor ons. We hebben iemand nodig die het met hart en ziel doet, die het beste wil voor Hana, en die met onze doelen wil werken. We willen dat Hana ooit zelfstandig kan leven, dat is ons doel binnen zoveel jaren.  

Soms zijn vacatures voor persoonlijke assistenten heel kort en algemeen opgesteld, soms gedetailleerder. Hoe was de vacature van Hana? Kon je aflezen of het iets voor jou was?    

Silvia: De vacature was specifiek over inclusie in het onderwijs. Het was duidelijk dat ik zou meegaan naar school, en dat taal, leren lezen en schrijven heel belangrijke doelen waren. Zaken als bruggen bouwen, communicatie met het team, enzovoort, stonden niet allemaal uitgeschreven. Maar ik kon het wel tussen de regels door lezen en dacht dat ik die kwaliteiten en ervaring wel zou kunnen inzetten. 

Mama: De persoon komt heel dicht bij de familie en dan zijn sommige kleine dingen ook heel belangrijk. Wij roken bijvoorbeeld geen sigaretten. Als er iemand komt met de goede kwalificaties, maar hij rookt, dan is dat voor ons een ‘nee’. Ook met de vorige persoonlijke assistent hebben we nog steeds contact. Ze komt soms om op de kindjes te babysitten, of iets te doen. We hebben wel geluk om de goede personen te vinden en goede, mooie relaties op te bouwen.  

Had je voordien al eens gehoord van de job van persoonlijke assistent?

Silvia: Ik had er al eens van gehoord. Toen ik op zoek was naar een nieuwe job had ik opgelijst voor mezelf wat het moest zijn. Ik zei toen altijd tegen mijn omgeving: “ik ben op zoek naar een job waar ik het bestaan nog niet van af weet. Ik weet wat ze moet inhouden maar ik weet niet hoe ze heet”. Toen kwam ik op persoonlijke assistent en heb ik heel veel vacatures doorgenomen. Het was wel heel duidelijk dat er een grote verscheidenheid aan inhouden, maar ook tussen personen zelf was. Ik wist meteen dat ik het liefst met een kind wou werken. Het klinkt misschien raar, maar het is gewoon mijn gevoel. Bij veel vacatures die ik las voelde ik geen interesse. Soms gewoon omdat het te kort of te zakelijk was. Dan is het moeilijker om je een concreet beeld te vormen van wat het is.

Mama: Ik ben aangesloten bij een groep op facebook, en als je naar de vacatures kijkt van de budgethouders zelf dan zijn die heel duidelijk: ze weten wat ze willen. Dat is bijvoorbeeld: ik heb iemand nodig om mee te sporten, die dagen, die uren, en die persoon moet zus ofzo zijn. Ze zoeken voor zichzelf, ze weten goed wat ze willen. Maar als ouders voor een volwassen kind zal dat moeilijker zijn denk ik. Ik voel nu dat Hana heel dicht bij mij is en ik kan veel zelf beslissen. Maar ze wordt zelfstandiger en haar wil zal belangrijker worden dan de mijne. Wij moeten het dag per dag bekijken, dat is het enige wat wij kunnen doen.

Hoe lang hebben jullie gewacht op jullie PAB?

Mama: Er zijn er heel veel die wachten op een budget. Bij ons ging het vrij snel. Toen we nog geen budget hadden en hier in de school begonnen, zeiden ze dat het niet ging zonder meer hulp. De eerste persoonlijke assistent hebben we zelf bekostigd. We hadden veel uitgaven. Toen de CM kwam hebben we meteen een PRIO-dossier ingediend. We hadden geluk dat er juist budgetten vrij waren op het einde van het jaar. We hebben een jaar gewacht, dus veel geluk gehad. Ik ben heel vol van inclusief onderwijs en van inclusief leven, dus voor mij was er sowieso geen andere oplossing. 

Zelfstandigheid

Ga je ook mee om dingen te doen in vrije tijd?

Silvia: Nee, bij het sporten ben ik er meestal niet bij. Ik ben wel eens mee geweest naar een verjaardagsfeestje, van iemand van haar klas, omdat ze daar dan ook moest eten. Dat was in een binnenspeeltuin, om nu en dan eens even te helpen. Maar bij haar hobby’s ben ik normaal niet bij.

Mama: Wij hebben veel geluk met haar hobby’s. Bij activiteiten zoals sport, yoga, dans is er niet echt ondersteuning nodig. Zij gaat dansen in een dansschool en dat gaat goed. Ze gaat ook skateboarden en daar vinden ze het ook fijn dat ze het meedoet. Het gaat trager dan de anderen, ze gaat geen trucjes doen, maar is gelukkig dat ze op het skateboard kan staan. Ze is gelukkig met kleine stapjes. Ze gaat naar KSA en die meiden zijn ook heel vriendelijk. En weet je, soms heeft ze ook momenten nodig dat ze zonder Silvia of mij is. Zo bouwt ze haar zelfstandigheid verder op en heeft ze iets voor zichzelf.

Silvia: Op school is zelfstandigheid opbouwen ook belangrijk. Vorig jaar was alles nieuw: nieuwe school, nieuwe persoonlijke assistente. In de turnles deed ik eerst mee. Daarna stond ik aan de kant, want kon ze meer zelf. En nu is het zelfs nog anders. Van het uur en drie kwartier turnen, wat vrij lang is, nemen we een half uurtje om wat taal te doen. Daarna pas gaat ze turnen. En de meester van turnen, meester Toon, dat is een hele goeie. [groot enthousiasme bij Hana en April die dit horen!]

Ik laat meester Toon dan weten dat Hana erbij komt en ga dan onze taalspullen wat opruimen. Daarna ga ik aan de kant staan, maar zij heeft mij meestal niet nodig. Enkel wanneer er een oefening is waar ze echt hulp bij nodig heeft, ga ik ernaartoe. Ik werk in feite samen met de leerkracht. Ook hij kan aangeven of hij denkt dat er hulp nodig is of niet. Het is belangrijk om Hana ruimte te geven om zelf te proberen. Helpen wanneer nodig, maar ook afstand nemen wanneer nodig.

Is het moeilijk om niet te beschermend te zijn?

Silvia: Ik volg vooral Hana en probeer aan te voelen en goed te kijken wat ze nodig heeft. Ik zie aan haar of ze het alleen kan, dan wel onzeker is. Ik probeer vooral vanuit haar te vertrekken. Als ik zou vertrekken vanuit mijn moedergevoel, dan heb je sneller dat beschermende. Je weet niet altijd van jezelf of je te beschermend geweest bent. Maar als ze teken doet dat het goed is, dan is het voor mij een signaal dat ik kan loslaten. Als het gaat over gedrag bijvoorbeeld, dan merk ik wel dat ik hetzelfde doe bij mijn dochter als bij Hana. Mijn dochter is vijf jaar en Hana zeven. Dat is wel een verschil maar toch… Hana heeft ook veel affectie nodig, ze komt veel knuffelen. Je moet een groot hart hebben. Maar aan de andere kant moet je haar ook zelfstandig maken. Dus het is altijd een balans van haar vrij te laten en haar te motiveren om de dingen zelf te doen, maar er zijn als het nodig is.

Maak je ook een brug met de andere kinderen? In het opbouwen van sociaal contact blijkt de persoonlijke assistent vaak heel belangrijk.

Silvia: Ja, zeker. Mocht ik er niet zijn, dan zou ze in de pauze waarschijnlijk gewoon dag gaan zeggen aan de juf en daar een beetje blijven staan. Maar ik vraag van tevoren aan haar met wie ze graag wil spelen en vertel het dan aan dat kind. Als het speeltijd is wachten ze op elkaar. Maar dat bruggetje moet natuurlijk gebouwd worden. Als Hana er naartoe gaat en ze doet teken dat ze wil spelen, en het kind heeft geen idee wat ze bedoelt, dan zal ik dat even vertalen. Of als ze op school komt in de klas en ze wil iets vertellen, dan kan ik het vertalen. Zo valt ze niet buiten de klas, maar maakt ze deel uit van de groep. Hana is zeven jaar en ze zit in het eerste leerjaar. Maar zij zoekt heel veel contact met de kinderen van het tweede leerjaar. Want die zijn ook zeven. Elke dag zoekt zij die op.

[Hana is er weer bij gekomen]

Heb jij veel vriendjes en vriendinnetjes in de school, Hana?

Hana gaat aan haar spraakcomputer staan en kijkt ondeugend. Ze somt eerst haar juffen en meesters op: “Juffen en meesters. Meester Toon, Juf Larissa, juf Jolien, juf Charlotte, juf Laura, juf Marine, juf Wendy, juf Justine, juf Els, juf Roberta, juf Astrid, juf Julie” (Hana maakt een snel gebaar met haar vuisten op elkaar)

Silvia: Julie is de werkjuf zegt Hana, de klasjuf, waarmee ze Nederlands en rekenen doet.

Is juf Julie de belangrijkste?

Hana duidt op de spraakcomputer aan: “Meester Toon. Juf Julie.” Hana duidt nu ook de vriendjes van de klas aan. En een hondje.

Silvia: Dat is Bobke, een teckel die op school rondloopt. Hij is van juf Wendy, de directrice. Ze neemt hem mee naar school.

Mama: Welke vriendjes heb je?

Hana laat zien waar de vriendjes staan op de spraakcomputer. Die zegt: “Sinterklaas, Amelie, Rozemarie. Alessia, ik”.

Mama: Silvia beheerst die spraakcomputer. Als ze ziet dat er een woord niet in de spraakcomputer staat, zet ze het erin. Ze maakt soms fotootjes voor bij de woorden en helpt Hana bij het gebruik. Hana zegt met de spraakcomputer: “Rekenen”.

Silvia: Ja, als de juf van rekenen zegt: we gaan het over vol en leeg hebben, dan zet ik het er even in, zodat ze makkelijk kan meedoen in de klas. Die picto’s kan je terugvinden in de computer.

Mama: Momenteel zetten we heel hard in op het leren schrijven en lezen. Als ze kan schrijven zal ze alles kunnen zeggen.

Silvia: Ik heb nu een opleiding gevolgd dankzij hen om haar te kunnen helpen om te leren lezen en schrijven. Een werkwijze voor kinderen die niet kunnen spreken, “LOeS Werkwijze”. Ik had eerst op de Modemdag een workshop gevolgd. Toen had ik die workshop naar hen doorgestuurd zodat ze het ook konden bekijken. We vonden het interessant. Dan ben ik er vorig jaar al mee gestart, pre-teaching en het is heel succesvol. De werkwijze van de school is gemaakt voor kinderen die kunnen spreken. Met het toepassen van de klankgebaren, en die speciale werkwijze heeft Hana een methode die meer op haar maat is.

Werk je voltijds?

Silvia: Hoeveel ik werk fluctueert van de ene maand tot de andere. In september is het altijd drukker, omdat de school dan opstart. We bekijken onderling wat de noden zijn, maar het is geen voltijdse. Het is geven en nemen met een beetje flexibiliteit van beide kanten.

Mama: Ik weet dat de vakantie voor Silvia belangrijk is want ze heeft ook een dochtertje. Voor ons is de prioriteit dat er iemand bij is als Hana op school is. We vinden altijd oplossingen.

Is het moeilijk om hierin de eigen en elkaars grenzen te respecteren?

Silvia: Het werk met Hana is voor mij iets anders dan een ander werk. Zij staat heel dicht bij mij, ik zie haar graag. Als er ’s avonds nog iets door mijn hoofd speelt dat ik toch nog even wil zeggen, dan stuur ik een berichtje. Dat voelt voor mij helemaal niet aan als “nu ben ik weer aan het werk”. Zij mogen ook altijd een bericht sturen naar mij, dat stoort mij absoluut niet. Het loopt goed.

Mama: Die flexibiliteit is belangrijk. Tijdens de week hebben we het heel druk in het gezin, we werken beiden, de kinderen moeten gehaald worden, er zijn therapieën. Soms bedenk ik in de late avond nog dat het goed is als Silvia dit of dit kan doen voor Hana. Dan stuur ik een berichtje in de avond of het weekend. Ik verwacht niet dat ze dan iets terugstuurt. As er iets waar ik over wil bellen, dan vraag ik ook altijd: Is het oké als ik jou bel, om hoe laat kan ik je bellen? Ik probeer haar privé-tijd ook te respecteren. Zij heeft ook haar taken en haar gezin, zij hoeft niet altijd moet ons bezig zijn. Het is belangrijk dat wij afspraken hebben, en dat wij op hetzelfde niveau zitten. En als er iets is dat niet klopt, dan hebben wij ook de openheid, vertrouwen en eerlijkheid om erover te praten. 

Hoe persoonlijke assistentie bekender maken?

Wij vinden dat er te weinig bekendheid en aandacht is voor persoonlijke assistentie. Mensen kennen wel voorzieningen, thuiszorg, dagcentra, familiehulp maar persoonlijke assistentie en persoonlijke assistent als beroep niet. Of ze hebben er een stereotiep beeld van.

Silvia: Dat is zo. Als ik mensen vertel dat ik persoonlijke assistente ben, dan blijken heel veel mensen het niet te kennen. Vaak hebben ze al voor zichzelf ingevuld wat het is. Ze gaan er bijvoorbeeld onmiddellijk van uit dat Hana in een rolstoel zit, niks kan, en dat ik moet tillen en heffen. Ze weten ook niet hoe breed mijn job is. Ze zeggen dan bijvoorbeeld “amai dat moet zwaar en saai zijn”.

Zowel voor wie persoonlijke assistenten zoekt als wie zou kunnen werken als persoonlijke assistent, is dat jammer. Hebben jullie ideeën hoe dat zou kunnen verbeteren?

Silvia: Persoonlijke assistentie zou meer in de media kunnen komen. Artikels in gewone tijdschriften zoals Goed gevoel, Libelle, Feeling, Flair, bereiken ook heel wat mensen.

Mama: Een tv-programma over persoonlijke assistentie kan mensen meer inzicht geven. Ook sociale media is een belangrijk medium. Het programma Down the road heeft volgens mij geholpen om meer te weten over mensen met down. Mensen kunnen zien dat het soms geen grote beperking is.

Silvia: In het programma Down the Road was er ook een persoonlijke assistent bij. Daardoor zien mensen dat het een toffe job is, die veelzijdig is en waarin je iets voor iemand kan betekenen. Sommige mensen zullen zich aangesproken voelen om ook als persoonlijke assistent te werken. Ze merken ook dat je niet per se een zorgdiploma moet hebben. Wat ik doe met Hana kan je niet allemaal leren op school, dat is ook de persoon wie je bent.

Silvia: De VDAB zou meer betrokken kunnen zijn bij bekendmaking en duidelijkheid over wat persoonlijke assistentie is. Interimkantoren kunnen ook een breder beeld geven van persoonlijke assistentie. Toen ik nieuwsgierig was naar de job, ben ik informatie gaan vragen bij een interimkantoor dat veel uitzendwerk doet rond persoonlijke assistentie. In het gesprek kwam het verzorgende fel naar boven. Ze gaven mij het gevoel dat ik verpleegster moest zijn. Ook op andere vragen zoals naar het al dan niet hebben van een aangepaste auto moest ik telkens ‘nee’ antwoorden’. Ik heb daaruit geconcludeerd dat persoonlijke assistent niets voor mij was. Ik ben bij twee verschillende interimkantoren geweest, maar heb het toen even aan de kant geschoven. Gelukkig ben ik daarna toch zelf verder gaan zoeken.

Mama: Wat de job inhoudt en wat er verwacht wordt hangt af van de persoon. Verzorgende taken moeten soms wel gebeuren maar worden daarom niet altijd van de persoonlijke assistent verwacht. Voor veel verzorgende taken hoef je trouwens geen verpleegster te zijn. Een sonde steken bijvoorbeeld valt best mee. Wij als ouders hebben dat ook moeten leren. Als het nodig is kan Silvia onze auto gebruiken. Bij mensen met zware beperking moet je soms ook ’s avonds gaan. Maar persoonlijke assistentie voor kinderen gaat vaak over vrijetijdsactiviteiten of ondersteuning op school. Het kan ook gaan over inhoud brengen, helpen bij inclusief onderwijs. Maar evengoed kan er assistentie gezocht worden om iets te gaan drinken, naar een concert te gaan, enzovoort. Ik heb ook eens gezien dat iemand op vakantie ging en een assistent zocht om mee te gaan: voor hulp ’s morgens en ’s avonds en om hen naar activiteiten te brengen.

Zelf organiseren zou simpeler moeten kunnen

Mama: Onze eerste persoonlijke assistent kwam van een voorziening met een assistentiedienst. Van deze voorziening kregen we al thuisbegeleiding. We wisten niet hoe we moesten beginnen. We hadden iemand nodig voor in school, maar wisten niet hoe we daaraan moesten beginnen. We zeiden tegen hen dat we iemand wilden om ons te helpen, en dan hebben ze iemand van de persoonlijkeassistentiedienst laten komen. In het begin wisten we niet dat we zelf iemand konden aannemen. Toen we het budget hebben gekregen is er iemand van vzw Onafhankelijk Leven gekomen die zei dat we zelf ook iemand konden aannemen. Dat was een eyeopener! Het is meer administratie maar we kunnen de persoonlijke assistent meer betalen en er hoeft minder naar de institutie te gaan. We kunnen meer uren ondersteuning krijgen.

Mama: De administratie komt erbij, dat is soms heel ingewikkeld. Het kost veel tijd en energie, zeker in het begin, om alle verzekeringen en contracten in orde te krijgen. We hebben veel hulp gekregen van Securex, maar toch hebben we nog veel moeten zoeken. Ik denk dat ik het alleen als anderstalige niet zou kunnen. De administratie moet simpeler kunnen om de drempel te verlagen. Het is vaak niet duidelijk. Wat van het VAPH komt kan ik vaak niet verstaan. Ze zijn in zo’n taal geschreven dat het te moeilijk is. Je moet al boekhouding gestudeerd hebben om het te begrijpen.

Silvia: Het is zo’n berg voor veel mensen die al veel zorgen hebben. Door al die administratie gaan mensen het sneller uit handen geven aan een organisatie.

Mama: Toen we een assistente hadden van de voorziening moesten we minder zelf regelen. Dan krijg je gewoon de factuur en een overzicht van hoeveel uren je over hebt. Onze assistente had ook nog een andere persoon om te assisteren. Wij kregen maar 12 uren ondersteuning, want meer konden we niet betalen. Later hebben we gekozen om zelf een assistent te zoeken en aan te werven. Anders ging dat heel duur zijn. We vroegen Securex om een simulatie te doen en daaruit bleek dat we veel meer uren konden betalen als we niet via de voorziening gingen. Ondertussen hebben we de administratie wat beter onder de knie. We kunnen meer doen om de assistent te behouden, weet je? We kunnen meer zelf bepalen. We kunnen ook lunchpassen betalen, we beslissen over bonussen, enzovoort. Het is mijn of Hana’s beslissing hoe we het budget besteden. Als we meer willen betalen voor een goede assistent, waarom niet? Bij de voorziening konden we zelfs niet bepalen wat het loon van die persoon zou zijn. We hadden geen invloed op het contract, kregen gewoon de factuur en dat is alles.

Silvia: Als je het via interimkantoor laat doen, vragen ze een groot deel van het budget om het te regelen. Daardoor gaat er minder budget naar de persoonlijke assistenten. Ik vroeg bij het interimkantoor naar het loon, en ben enorm verschoten. Met dat loon zou ik het niet gedaan hebben. Ik vind het echt te laag voor wat je doet. Het is heel belangrijk werk en je investeert vanuit jezelf. Ik vind dat de mensen die werken voor het interimkantoor onderbetaald worden. Misschien bedenken ze zich zes maanden nadat ze gestart zijn, door het lage loon. Wanneer mensen afscheid nemen van de job voor een beter betaalde job is dat jammer. Bovendien moeten de budgethouders dan weer op zoek naar andere assistenten.

Met de H van Hana !

[Terwijl ik Czeslawa en Silvia bedank voor het gesprek en we het gesprek afronden, komt Hana er weer bij. Ze gaat naar het speelgoedschoolbord met krijtjes en trekt wat later met wat geluiden onze aandacht.]

[Silvia loopt naar haar toe]: Ben je schooltje aan het spelen? Oh, je hebt de H van Hana geschreven, wat goed!!

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Jos Huys overleden Jos Huys overleden Met veel droefenis melden we het overlijden van een van grootste voorvechters van de mensenrechten van personen met een handicap. 02 jul 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Kom naar de Freedom Drive 2024! Kom naar de Freedom Drive 2024! (Foto door CEJI, ENIL archief.) Workshops, een conferentie, een hoorzitting in het Europees Parlement, een betoging, gelijkgezinden van over heel Europa: pik ook iets mee, van 23/09 tot 25/09 in Bruss ... 26 jun 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft Getuigen in De Standaard tonen hoe belangrijk dit is. Minister en regering draaien weg. Middenveld zwijgt. 27 mrt 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! De Actiegroep Recht op Ondersteuning maakt zichtbaar dat veel mensen het recht op ondersteuning belangrijk vinden. Doe mee! 28 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!”  Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Let op voor deadline rechtbank" "Let op voor deadline rechtbank" Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget. 08 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!" 13 okt 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be) 06 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft” 15 okt 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 22 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu