Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg.

Werk Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg.

Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Tijdens een loopbaan gebeurt het wel eens dat een personeelslid onverwacht op één of meerdere problemen botst op medisch, familiaal of sociaal vlak. Welke mogelijkheden zijn er dan voor de medewerker? Hoe vind je een oplossing die een win-win is voor al de betrokken partijen? Ontdek de concrete handvaten uit het actief welzijnsbeleid van de Federale Politie Limburg en laat je inspireren.

De Geïntegreerde Politie is een grote organisatie die haar personeelsleden de mogelijkheid wil geven om een aantrekkelijke en duurzame loopbaan uit te bouwen. Zo hebben werknemers onder meer de mogelijkheid om elke vijf jaar een andere functie te kiezen.

Tijdens een loopbaan gebeurt het dat een personeelslid onverwacht op één of meerdere problemen botst op medisch, familiaal of sociaal vlak. Het statuut van de politie voorziet in een aantal mogelijkheden om de combinatie van werk en privé op deze momenten makkelijker te maken. Het gaat om algemene verlofsystemen, zoals de gewone of thematische loopbaanonderbrekingen, en om systemen eigen aan de politie, zoals het eindeloopbaanregime voor oudere operationele medewerkers.

Binnen de Federale Politie Limburg (FPF Lim), meer bepaald de Coördinatie en Steundirectie Limburg en de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, gaan ze nog een stapje verder. Samen met Handicap en Arbeid delen ze graag hun aanpak om ook andere organisaties te inspireren tot een meer duurzaam personeelsbeleid.

Naar een personeelsbeleid met een menselijk gelaat

Bij de Federale Politie Limburg proberen ze binnen de grenzen van het statuut van de politie een actief welzijnsbeleid te voeren. Dat beleid steunt op een aantal pijlers waarbij aangepaste tewerkstelling centraal staat.

Doel? In het licht van de huidige, pittige uitdagingen op de arbeidsmarkt, het uitbouwen en verankeren van een duurzaam personeelsbeleid.

Kijken naar het potentieel en talent van iedere werknemer

Als aantrekkelijke werkgever willen ze in eerste instantie zorg dragen voor hun eigen werknemers. Door de focus te leggen op het potentieel en talent van iedere medewerker, ongeacht zijn of haar beperking, zetten ze tegelijk in op het verminderen van ziekteverzuim en uitstroom, en op het versterken van het gevoel van meerwaarde. 

Actief luisteren naar de werknemer

Hoe gaan ze te werk? Eerst en vooral luisteren ze naar hun medewerkers en naar wat er op de werkvloer leeft. Zo wordt de personeelsdienst op de hoogte gebracht wanneer een personeelslid problemen ondervindt om zijn huidige functie te vervullen. Het personeelslid kan dit zelf melden via verscheidene diensten, zoals de medische dienst, de leidinggevende, het stressteam, via andere centrale diensten… binnen of buiten de Federale Politie Limburg.

Zodra ze op de hoogte zijn, bekijkt de personeelsdienst wat de verschillende mogelijkheden zijn voor het personeelslid: Is deeltijdse werkhervatting mogelijk binnen de huidige job?, Zijn er openstaande plaatsen?, Is er eventueel een tijdelijk capaciteitstekort in een bepaalde dienst door ziekte of deeltijds werk?, Is er een mogelijkheid tot bijspringen bij bepaalde projecten?

Daarna vindt er een individueel gesprek plaats tussen het betrokken personeelslid, de leidinggevende en de personeelsverantwoordelijke. Belangrijke thema’s die besproken worden: Wat zijn de talenten en ervaringen van het personeelslid?, Waar loopt of liep het personeelslid tegenaan en wat moet eventueel in de toekomst worden voorzien? Wat zijn de verwachtingen van het personeelslid? Transparantie, een onbevooroordeelde houding en actief luisteren zijn voor ons de uitgangspunten voor zo’n gesprek.

Flexibele oplossingen uitwerken op maat van de werknemer uitwerken

De antwoorden die voortvloeien uit het individueel gesprek worden dan samengelegd met de mogelijkheden die vanuit de overheid kunnen worden geboden. Er wordt ook rekening gehouden met de belangen van de Federale Politie. Als personeelsdienst, proberen we dus samen met de werknemer en de leidinggevende een oplossing te vinden waarbij we zoveel mogelijk maatwerk bieden, met het oog op een win-win voor beide partijen.

Na het gesprek wordt dan geprobeerd om de oplossing te implementeren. Voor interne personeelsleden kunnen ze dat autonoom regelen, voor personeelsleden buiten de Federale Politie Limburg hebben zij de toestemming nodig van de centrale diensten.

Wat zijn dan de verschillende oplossingen? Soms gaat het om een aangepaste job binnen dezelfde dienst of een nieuwe job in een andere dienst of een andere directie. Soms is er sprake van een vorm van jobcrafting binnen dezelfde job of simpelweg van een tijdelijke ‘adempauze’ in één van onze andere diensten die het personeelslid opnieuw de kracht geeft om verder te gaan.

Begeleiden bij de heropstart

Een laatste en niet onbelangrijke stap, is een goede begeleiding en een rustige heropstart. Meestal gaan hier ook nog wel enkele gesprekken aan vooraf. Cruciaal is hier de rol van de leidinggevende.

Maak kennis met de personeelsleden van de Federale Politie Limbur

Ben je benieuwd naar de ervaringen van de personeelsleden zelf?  Bekijk dan zeker het filmpje over duurzaam investeren in het menselijk kapitaal bij de Federale Politie Limburg!

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Gerelateerde artikels

Werk Mensenrechten VN-Verdrag Youri: “Waarom sta ik aan de zijlijn op de arbeidsmarkt? Waarom vind ik geen gepaste begeleiding naar werk?” Youri: “Waarom sta ik aan de zijlijn op de arbeidsmarkt? Waarom vind ik geen gepaste begeleiding naar werk?” Youri getuigt. 01 jul 2024 / Katrijn Ruts Werk Individueel maatwerk: laat je horen Individueel maatwerk: laat je horen Deel tot en met vrijdag 12 april jouw ervaringen 29 mrt 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Samen voor inclusief werk Samen voor inclusief werk Ontdek het beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid. 06 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Inclusieve ijsjes zijn de beste Inclusieve ijsjes zijn de beste inclusief werk bij nieuw ijssalon Julietta 30 apr 2023 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Werk Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' 24 mrt 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Individueel maatwerk: wat is dat nu? Individueel maatwerk: wat is dat nu? 30 nov 2022 / Seline Somers Werk Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap 22 nov 2022 / Sofie Willems Werk Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? 21 nov 2022 / Seline Somers Werk Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” Mensen met een handicap meer kansen geven op tewerkstelling: een van de eisen van de Freedom Drive 2022. 11 okt 2022 / Katrijn Ruts Werk 1 uit de 1000 1 uit de 1000 GRIP steunt de campagne die oproept om mensen met een handicap tewerk te stellen 21 mei 2022 / Patrick Vandelanotte Werk Gelijke kansenbeleid Loont het om te werken? Loont het om te werken? GRIP krijgt regelmatig de vraag of werken loont. We beantwoorden hier enkele van die vragen. 01 mei 2022 / Seline Somers Werk GRIP op de REVA-beurs GRIP op de REVA-beurs Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 11 apr 2022 / Seline Somers Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Werk GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen 20 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Werk REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 07 feb 2022 / Seline Somers Werk Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? 03 feb 2022 / Seline Somers Werk Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis 08 nov 2021 / Erik Samoy Werk Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling 26 aug 2021 / Seline Somers Werk Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? 13 jul 2021 / Seline Somers Werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk 22 jun 2021 / Seline Somers Werk Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld 02 jun 2021 / Seline Somers Werk Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? 21 mrt 2021 / Seline Somers Werk Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? 15 mrt 2021 / Seline Somers Werk Ben jij een hands-on werkgever? Ben jij een hands-on werkgever? 17 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Werk Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Erik Samoy – Leuven - 2020 04 dec 2020 Werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitg ... 07 okt 2020 / Seline Somers Werk Ik 'verdien' werk Ik 'verdien' werk Een project van GRIP, Ouders voor Inclusie en GTB 12 mrt 2020 / Seline Somers Werk Standpuntnota: Echt werk Standpuntnota: Echt werk Met deze nota beogen we een dialoog te stimuleren over inclusieve tewerkstelling voor alle personen met een handicap. 10 dec 2019 / Seline Somers
Verberg submenu