Samen voor inclusief werk

Werk Samen voor inclusief werk

Ontdek het beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid.

Handicap en Arbeid is een open beleidsplatform van verenigingen van personen met een handicap en chronische ziekte. Handicap en Arbeid zet zich in voor het recht op inclusief werk en doet dit voornamelijk door beleidsparticipatie in het domein Werk en Werkgelegenheid.

GRIP is als voortrekker voor inclusief werk een actief lid van Handicap en Arbeid.

Als vertegenwoordigers van mensen met een handicap of chronische ziekte werkte Handicap en Arbeid een krachtig beleidsmemorandum uit. Het bevat 30 concrete actiepunten. Je leest ze hier.

Samen voor inclusief werk

Personen met een handicap of chronische ziekte maken een belangrijke groep uit van de Vlaamse bevolking. Velen onder hen kunnen en willen werken. Toch zijn er 35% minder aan de slag dan personen zonder een handicap of chronische ziekte. We zien dus een grote handicapkloof. Vlaanderen behoort daarbij samen met België tot de slechtste leerling van de EU-klas: de kloof ligt in Vlaanderen 14% hoger dan het Europese gemiddelde (21,4% in 2022). Onderzoek stelt bovendien dat personen met een handicap of chronische ziekte meer knelpunten ervaren op het vlak van werkbaar werk. Daarbij wordt gekeken naar de balans tussen werk en privé, de motivatie, leermogelijkheden en ervaren werkstress. In een context van arbeidsmarktkrapte en superdiversiteit roepen die vaststellingen om een nieuw inclusief werkgelegenheidsbeleid. 

Waar we samen voor willen gaan is simpel: een duurzame inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt waar iedereen graag werkt. GRIP en Handicap en Arbeid geloven dat een volledige toepassing van het VN-Verdrag Handicap een grote hefboom kan zijn om die inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Maak kennis met 10 acties uit het memorandum.

Wil je meteen aan de slag? Maak dan kennis met de volgende 10 acties uit het memorandum.  

1. Garandeer dat werken in elke situatie loont. Matig de financiële impact op het totale gezinsinkomen en de inkomstenbelastingen voor personen met een handicap of chronische ziekte die de stap naar werk zetten in het stelsel van gedeeltelijke werkhervatting.

2. Zorg voor betrouwbare kennis over de stap naar werk. Investeer in één centraal toegankelijk infopunt waar personen in een situatie van handicap of chronische ziekte en hun breed ondersteunend netwerk terecht kunnen met al hun vragen over inclusief werken, belastingen en studeren.

3. Stimuleer inclusieve werkvloeren in de reguliere economie. Zet vanuit de Vlaamse overheid blijvend in op verschillende concrete outreachende acties om werkgevers in het normaal economisch circuit te sensibiliseren en te ondersteunen bij het realiseren van diverse en inclusieve werkvloeren met personen in een situatie van handicap of chronische ziekte.

4. Focus op maatwerk. Zet verder in op het optimaliseren van het aanbod van individueel maatwerk en tewerkstellingsondersteunende maatregelen, op een adequate toepassing van het recht op redelijke aanpassingen en krachtgerichte begeleidingstrajecten.

5. Bevorder de naleving van het recht op redelijke aanpassingen. Voorzie bij de formele procedure voor verzoeken om redelijke aanpassingen in een incentive voor het beantwoorden van de aanvragen binnen de vooropgestelde termijnen.

6. Zet werkbaar werk hoger op de agenda. Onderzoek welke instrumenten een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de werkbaarheid van het werk voor personen met een handicap. Vertrek daarbij vanuit de ervaringen en ervaringskennis van de betrokkenen.

7. Versterk het kwalitatief aanbod in loopbaanbegeleiding. Focus op duurzame loopbaanontwikkeling voor personen in een situatie van handicap of chronische ziekte. Onderzoek de mogelijke drempels die de participatie belemmeren.

8. Verhoog de gekwalificeerde uitstroom vanuit het gewoon en hoger onderwijs voor jongeren met een handicap of chronische ziekte. Investeer in de uitbouw van de leersteun, het aanbod in ondersteuning op maat via persoonsgebonden financiering, redelijke aanpassingen en studiekeuzebegeleiding.

9. Verbeter de ondersteuning bij de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ondersteun jongeren met een handicap of chronische ziekte bij hun overstap naar de arbeidsmarkt door in laagdrempelige kennisoverdracht en informatie te voorzien om hun rechten en plichten te leren kennen.

10. Geef het goede voorbeeld. Ga voor een divers personeelsbestand met personen in een situatie van handicap of chronische ziekte binnen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en onderwijsinstellingen. Maak werk van gelijke kansen- en diversiteitsplannen met een strategische en regelgevende onderbouw, ambitieuze streefcijfers en een permanente monitoring. Doe dit in samenwerking met de gelijkekansenorganisaties. 

Meer info

  • Neem een duik in het Beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid. 
  • Wil je graag van gedachten wisselen over het memorandum? Neem contact met Handicap en Arbeid. Stuur een mail naar: gisele@handicapenarbeid.be.
  • Wil je meer weten over de beleidsvoorstellen van GRIP? Met een verkiezingsdossier voedt GRIP de politieke partijen voor een beleid waarin mensenrechten en inclusie voorop staan.

Gerelateerde artikels

Werk Individueel maatwerk: laat je horen Individueel maatwerk: laat je horen Deel tot en met vrijdag 12 april jouw ervaringen 29 mrt 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Inclusieve ijsjes zijn de beste Inclusieve ijsjes zijn de beste inclusief werk bij nieuw ijssalon Julietta 30 apr 2023 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Werk Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' 24 mrt 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. 29 jan 2023 / Seline Somers Werk Individueel maatwerk: wat is dat nu? Individueel maatwerk: wat is dat nu? 30 nov 2022 / Seline Somers Werk Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap 22 nov 2022 / Sofie Willems Werk Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? 21 nov 2022 / Seline Somers Werk Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” Mensen met een handicap meer kansen geven op tewerkstelling: een van de eisen van de Freedom Drive 2022. 11 okt 2022 / Katrijn Ruts Werk 1 uit de 1000 1 uit de 1000 GRIP steunt de campagne die oproept om mensen met een handicap tewerk te stellen 21 mei 2022 / Patrick Vandelanotte Werk Gelijke kansenbeleid Loont het om te werken? Loont het om te werken? GRIP krijgt regelmatig de vraag of werken loont. We beantwoorden hier enkele van die vragen. 01 mei 2022 / Seline Somers Werk GRIP op de REVA-beurs GRIP op de REVA-beurs Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 11 apr 2022 / Seline Somers Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Werk GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen 20 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Werk REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 07 feb 2022 / Seline Somers Werk Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? 03 feb 2022 / Seline Somers Werk Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis 08 nov 2021 / Erik Samoy Werk Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling 26 aug 2021 / Seline Somers Werk Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? 13 jul 2021 / Seline Somers Werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk 22 jun 2021 / Seline Somers Werk Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld 02 jun 2021 / Seline Somers Werk Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? 21 mrt 2021 / Seline Somers Werk Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? 15 mrt 2021 / Seline Somers Werk Ben jij een hands-on werkgever? Ben jij een hands-on werkgever? 17 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Werk Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) 16 dec 2020 / Seline Somers Werk Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Erik Samoy – Leuven - 2020 04 dec 2020 Werk Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen 26 nov 2020 / Seline Somers Werk Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' 16 nov 2020 / Seline Somers Werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk 22 okt 2020 / Seline Somers Werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitg ... 07 okt 2020 / Seline Somers Werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk 11 sep 2020 / Seline Somers Werk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk 22 jul 2020 / Seline Somers Word vrijwilliger in het Netwerk Werk Word vrijwilliger in het Netwerk Werk 10 jun 2020 / Marie Aeles Werk Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) 02 apr 2020 / Seline Somers Werk 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 23 mrt 2020 / Seline Somers Werk Ik 'verdien' werk Ik 'verdien' werk Een project van GRIP, Ouders voor Inclusie en GTB 12 mrt 2020 / Seline Somers Werk Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? 08 mrt 2020 / Seline Somers Werk Standpuntnota: Echt werk Standpuntnota: Echt werk Met deze nota beogen we een dialoog te stimuleren over inclusieve tewerkstelling voor alle personen met een handicap. 10 dec 2019 / Seline Somers
Verberg submenu