Brochure "JA zeggen, JA doen"

VN-Verdrag Brochure

De GRIP brochure "JA zeggen, JA doen": een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Op 2 juli 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Een VN-Verdrag ratificeren is één iets, het moet ook uitgevoerd worden. In Vlaanderen worden daartoe stappen gezet, denk maar aan het M-Decreet dat ervoor moet zorgen dat leerlingen met een handicap recht hebben op inclusief onderwijs. Maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Nog te vaak leven mensen met een handicap in Vlaanderen ‘naast’ de echte wereld doordat ze doorverwezen worden naar buitengewoon onderwijs of voor de nodige ondersteuning enkel terecht kunnen bij instellingen. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geeft aan dat mensen met een handicap recht hebben op een gelijkwaardige participatie aan de samenleving en een kwaliteitsvol bestaan.

Een reisgids

GRIP wil de parlementsleden en alle beleidsmakers aanmoedigen en ondersteunen om werk te maken van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Daarom een brochure in de vorm van een reisgids. De ‘reisgids’ focust - naast algemene informatie over het VN-verdrag - op thema’s als toegankelijkheid, gelijkheid voor de wet, zelfstandig wonen, deel uitmaken van de maatschappij, onderwijs en werkgelegenheid. Naast een beschrijving van de situatie in Vlaanderen wordt telkens vermeld wat beleidsmakers kunnen doen om een bepaald artikel te implementeren in het Vlaamse beleid.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu