Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar

Ondersteuning VN-Verdrag Vlaams Mensenrechteninstituut noemt wachtlijsten ontoelaatbaar

"De Vlaamse Regering moet de nodige budgetten ter beschikking stellen"

Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) kreeg het mandaat om op te volgen hoe de Vlaamse regering het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap uitvoert. Het allereerste advies van het Vlaams Mensenrechteninstituut, opgericht door de huidige Vlaamse regering, is nu gepubliceerd. In dit advies buigt het VMRI zich over de rechten van personen met een handicap binnen het huidige systeem van het persoonsvolgend budget.

Het advies noemt de wachtlijsten voor het persoonsvolgend budget ontoelaatbaar en maant de Vlaamse regering aan om de nodige budgetten ter beschikking te stellen.

Reactie van GRIP

GRIP feliciteert het Vlaams Mensenrechteninstituut met dit advies dat broodnodig is.

1.We zijn verheugd dat het Vlaams Mensenrechteninstituut al zo snel na haar oprichting tot een advies komt over de wachtlijsten voor ondersteuning van personen met een handicap. GRIP stelt al lang dat de wachtlijsten een grove schending zijn van de mensenrechten van personen met een handicap. Duizenden personen met een handicap voeren een dagelijks gevecht en dragen de gevolgen van grote ondersteuningstekorten. Dit advies is een enorme opsteker voor al deze mensen.

2.We zijn ook verheugd dat het VMRI tot gelijkaardige vaststellingen komt als GRIP. Het VMRI erkent het jarenlange wachten op de nodige ondersteuning als een schending van de mensenrechten. Het erkent ook de bijkomende moeilijkheid dat de overheid geen duidelijkheid geeft over wanneer mensen het budget zullen krijgen. Tot slot hekelt het VMRI dat de regering bij recente maatregelen waarbij mensen plots minder budget kregen dan hen was beloofd, onvoldoende heeft gekeken wat het effect is op de mensen.

3. GRIP roept de Vlaamse regering op om het advies en de aanbevelingen van het VMRI ernstig te nemen en te komen tot een echte beleidsverandering die het recht op ondersteuning waarmaakt. Voor nu betekent dit: de nodige budgetten vrijmaken om al wie op de wachtlijst staat hun budget te geven. Voor de toekomst betekent dit: als de overheid je een PVB toekent, moet je het ook krijgen, onverminderd, en niet op een wachtlijst gezet worden.

Extra uitleg:

Katrijn Ruts, beleidsmedewerker bij GRIP: “Dit is vooral een wake-upcall voor de Vlaamse regering. Het maakt duidelijk waar de regering in gebreke blijft om het recht op ondersteuning zoals vastgelegd in het VN-verdrag uit te voeren. Het zou maar erg zijn als de regering, die zelf aanstuurde op de oprichting van dit VMRI, al meteen zo’n belangrijk advies naast zich zou neerleggen. De wachtlijsten moeten en kunnen verdwijnen. Het is een kwestie van politieke prioriteiten waar men in investeert.”

De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren de rechten van de overgrote meerderheid van de wachtenden genegeerd, stelt GRIP. “Er zijn mensen die al 20 jaar wachten. Het budget om de huidige wachtlijst voor persoonsvolgend budget weg te werken kan geschat worden op een 540 miljoen euro. Men weet dit, maar heeft ervoor gekozen het niet in de begroting in te schrijven. Laten we bovendien niet vergeten dat ook honderden kinderen en jongeren wachten op de uitbetaling van hun persoonlijke assistentiebudget. Als we niet voorkomen dat ouders hun kind naar een internaat brengen omdat ze de nodige ondersteuning thuis ontberen, waar zijn we dan mee bezig?”

Dat dit advies juist nu komt, bij de start van het laatste regeringsjaar, kan volgens GRIP opnieuw aandacht opeisen voor wat de regering bij de begrotingsbesprekingen te veel links liet liggen. Ruts: “We blijven bovendien aandringen op een rechtzetting van de budgetverminderingen door de actualisering. We lieten het berekenen: de Vlaamse regering spaarde vorig jaar en dit jaar in totaal 11,5 miljoen euro uit op de persoonsvolgende budgetten van wie in 2021 en 2022 een persoonsvolgend budget kreeg. Zonder rekening te houden met de gevolgen voor wie minder budget kreeg. We vinden het erg dat dialoog met de regering niet mogelijk was en we naar de Raad van State moesten stappen. We wachten nog steeds op de uitspraak."

Tot slot hoopt GRIP dat het advies van het VMRI er ook kan toe bijdragen dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert en stopt met experimenteren met halve budgetten. Zo’n 1100 mensen met een handicap die al 6 jaar op de wachtlijst stonden kregen slechts de helft van hun budget. Ze weten tot op vandaag niet of en wanneer ze de andere helft gaan krijgen. Ruts: “Samen met verenigingen van personen met een handicap drongen we er bij de ministers op aan dat ze dit deze regeerperiode rechtzetten. Maar we stootten op dovemansoren. En in de begroting voor 2024 werden de nodige middelen niet ingeschreven. Kan de regering die 20 miljoen euro echt niet vinden? Onzin. Er worden tal van beleidsmaatregen genomen waar men wel geld voor vindt. Ondertussen blijven de mensenrechten geschonden.”     

In verband met de cijfers die we noemen:

540 miljoen euro. Het parlement besprak eind november het voorstel van de regering voor de begroting voor 2024. Parlementsleden kunnen daarvoor cijfers opvragen. Ann de Martelaer, parlementslid voor Groen, vroeg op hoeveel geld er nodig is om alle mensen die in prioriteitengroep 2 en 3 staan een budget te geven. Dat zijn de twee groepen mensen die jarenlang op de wachtlijst blijven staan, tot 20 jaar. De meeste mensen die een budget aanvragen, belanden in die groepen. Op basis van de mensen die in juni van dit jaar geregistreerd stonden in die prioriteitengroepen kost dit ongeveer 540 miljoen euro, was het antwoord van de administratie. Kort gezegd: dit zijn cijfers van de Vlaamse overheid zelf. Ze zijn opgevraagd in het kader van de begrotingsbesprekingen voor 2024. De regering weet dus hoeveel geld er nodig is om die structurele wachtlijst weg te werken, maar kiest ervoor om de middelen níet in de begroting in te schrijven. Zie pagina 5 van het document met de vragen vanuit parlement en de antwoorden van administratie / minister Crevits

11,5 miljoen euro: Dankzij het studiewerk van expert Jos Huys weten we hoeveel de regering al bespaard of uitgespaard heeft door het toepassen van de actualisering op de groep personen met een handicap die in 2021 en 2022 een persoonsvolgend budget kregen. Dit is al opgelopen tot 11,5 miljoen euro en dit cijfer zal de komende jaren steeds blijven oplopen. Meer info over die berekening vind je hier: Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei - Grip (gripvzw.be)

20 miljoen euro: dit is een ruwe inschatting die we zelf, maar ook anderen (bijvoorbeeld parlementsleden), maken over wat nodig is om de 1100 langstwachtende mensen in prioriteitengroep 2, die bij wijze van experiment slechts de helft van hun budget kregen, de andere helft ook te geven. Let wel: er zijn ook mensen die het halve budget weigerden.  Aangezien het belangrijk is om die mensen ook mee te nemen zal er waarschijnlijk nog wat meer geld nodig zijn.  

VN-Comité

Het Vlaams Mensenrechteninstituut verwijst in haar advies naar het feit dat volgend jaar het VN-Comité een beoordeling zal doen van België. Maakt België voldoende vooruitgang om de rechten uit het VN-Verdrag waar te maken?

De wachtlijsten zullen ook in het schaduwrapport van GRIP aangekaart worden als een schending van het art. 19. Lees hierover het artikel op de website van GRIP: Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap - Grip (gripvzw.be)

Daar schrijven we  onder meer : “De voornaamste mensenrechtenschendingen die GRIP zal aanklagen bij het VN-Comité zijn:

* Omdat de Vlaamse regering onvoldoende budget beschikbaar maakt voor ondersteuning, blijft het probleem van de wachtlijsten aanhouden. Ongeveer 20.000 volwassenen en minderjarigen staan op een wachtlijst bij het VAPH, met wachttermijnen die oplopen tot 20 jaar. “

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen Bruispunt Brugge: ontmoetingscafé verkiezingen zaterdag 2 maart - van 14u tot 17u (met ONT) 02 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Draag je mensenrechten een warm hart toe? Draag je mensenrechten een warm hart toe? En wil je onze werking financieel ondersteunen? Leg dan eens wat mensenrechten onder je kerstboom! 14 dec 2023 / Hayat Adahchour Mensenrechten Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap Drie december is geen feestdag voor mensen met een handicap GRIP schijft een schaduwrapport … en merkt veel pijnpunten bij inclusie en mensenrechten voor personen met een handicap. 01 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Hoe kan de volgende regering aan inclusie werken? Met een verkiezingsdossier voedt GRIP de politieke partijen voor een beleid waarin mensenrechten en inclusie voorop staan. 28 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun GRIP bij juridische acties Steun GRIP bij juridische acties Vind jij ook dat mensen met een handicap recht hebben op een menswaardig leven en zelf keuzes maken? Ja? Steun onze juridische acties voor het recht op ondersteuning! 13 dec 2022 / Hayat Adahchour Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Visies op handicap “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” Persephone: op het kruispunt tussen gender en handicap. 29 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning 27 september 2022: betogen voor onze rechten! 27 september 2022: betogen voor onze rechten! Morgen is het zo ver! Voor de tiende keer trekt de Freedom Drive door Brussel. Jij komt toch ook? 13 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Doe energie en inspiratie op via ontmoetingen, workshops, conferentie en een krachtige optocht voor het recht op een onafhankelijk leven. Elke persoon telt! 16 aug 2022 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op 01 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Themareeks over inclusie Themareeks over inclusie GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap. 08 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Als zelforganisatie van mensen met een handicap is GRIP in het bijzonder bezorgd om de mensen met een handicap in Oekraïne. 06 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Persbericht Inclusie in de Grondwet Persbericht Inclusie in de Grondwet De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) roept de volksvertegenwoordigers op om inclusie in te schrijven in de Grondwet. 03 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles "We have a dream" "We have a dream" 400 mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa en zelfs van daarbuiten (Pakistan, Australië, Japan) stonden klaar in het Jubelpark te Brussel. 02 okt 2019 / Katrijn Ruts Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Morgen is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering. 11 feb 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu