Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon...

Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon...

vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard ten nadele van personen met een handicap die van zo'n uitkering leven.

Waar gaat het over?

Op dit moment hebben personen met een handicap die leven van een inkomensvervangende tegemoetkoming een inkomen dat lager is dan het leefloon. Deze situatie is ontstaan op 1 april 2016: de federale regering besliste vorig jaar om wel de leeflonen op te trekken met 2% op 1 april 2016, maar niet de inkomensvervangende tegemoetkomingen. Nochtans waren die in het verleden altijd even hoog geweest.

Kwam er protest tegen?

Reken maar! Vanuit GRIP hebben we actie ondernomen, maar ook de verenigingen van personen met een handicap KVG en VFG reageerden duidelijk negatief. Bovendien deed ook Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia een duit in het zakje. Het is immers duidelijk dat door de maatregel de inkomenspositie van personen met een handicap niet zou verbeteren maar wel verslechteren. We voerden aan dat artikel 28 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap voorschrijft dat personen met een handicap een menswaardig inkomen moeten hebben. Een inkomen dat door een regeringsbeslissing lager dan een leefloon wordt, kan je moeilijk verdedigen.

Wat is er nu beslist?

De sociale partners hebben op woensdag 11 januari 2017 een nieuw ‘Interprofessioneel Akkoord 2017-2018’ gesloten. Ze hebben hierin de federale regering onder meer aanbevolen om vanaf 1 september 2017 de inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog te maken als het leefloon.

Wat vindt GRIP?

GRIP is enerzijds opgelucht. Het kon toch niet blijven voortduren dat personen met een handicap minder inkomen hadden dan het leefloon! Want bovendien mogen we niet vergeten dat zij vaak ook nog eens extra kosten hebben die te maken hebben met hun handicap. De inkomensvervangende tegemoetkoming niet optrekken en het leefloon wèl betekende een structurele achterstelling voor de groep personen met een handicap.

Anderzijds is GRIP verbouwereerd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid niet nam om een inkomen ter hoogte van het leefloon te garanderen. Ze heeft haar verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de vakbonden en werkgeversorganisaties. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Elke Sleurs is er niet in geslaagd een andere beslissing af te dwingen binnen de regering.

Onbegrijpelijk blijft bovendien dat de personen met een handicap die tussen 1 april 2016 en 1 september 2017 minder inkomen dan een leefloon hebben gekregen, hier niet voor vergoed worden. Er zal 33 miljoen euro niet uitgegeven worden. In de praktijk heeft de regering dus een pijnlijke besparing gerealiseerd ten nadele van de toch al dunne portemonnee van personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming.

GRIP verwacht van deze en volgende federale regeringen dat ze dezelfde fout niet meer opnieuw maken. Als de regering beslist de leeflonen op te trekken moet ze ook de inkomensvervangende tegemoetkoming evenveel optrekken!

Meer informatie

Voor mensen met een handicap wordt ook CAO 105 verlengd. Die cao bepaald dat personen met een handicap en ernstige lichamelijke problemen nog steeds beroep kunnen doen op SWT. Dat is de nieuwe vorm van brugpensioen. Zij kunnen als ze ontslagen worden als ze ouder zijn dan 58 jaar, en een loopbaan van 35 jaar achter de rug hebben een werkloosheidsvergoeding combineren met een bedrijfstoeslag. Deze cao wordt verlengd tot eind 2018.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over loonstijgingen en actiepunten, zoals maatregelen om burn-out te vermijden. Een mooi overzicht van het akkoord kan je vinden op de website van de VRT.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu