Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon...

Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon...

vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard ten nadele van personen met een handicap die van zo'n uitkering leven.

Waar gaat het over?

Op dit moment hebben personen met een handicap die leven van een inkomensvervangende tegemoetkoming een inkomen dat lager is dan het leefloon. Deze situatie is ontstaan op 1 april 2016: de federale regering besliste vorig jaar om wel de leeflonen op te trekken met 2% op 1 april 2016, maar niet de inkomensvervangende tegemoetkomingen. Nochtans waren die in het verleden altijd even hoog geweest.

Kwam er protest tegen?

Reken maar! Vanuit GRIP hebben we actie ondernomen, maar ook de verenigingen van personen met een handicap KVG en VFG reageerden duidelijk negatief. Bovendien deed ook Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia een duit in het zakje. Het is immers duidelijk dat door de maatregel de inkomenspositie van personen met een handicap niet zou verbeteren maar wel verslechteren. We voerden aan dat artikel 28 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap voorschrijft dat personen met een handicap een menswaardig inkomen moeten hebben. Een inkomen dat door een regeringsbeslissing lager dan een leefloon wordt, kan je moeilijk verdedigen.

Wat is er nu beslist?

De sociale partners hebben op woensdag 11 januari 2017 een nieuw ‘Interprofessioneel Akkoord 2017-2018’ gesloten. Ze hebben hierin de federale regering onder meer aanbevolen om vanaf 1 september 2017 de inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog te maken als het leefloon.

Wat vindt GRIP?

GRIP is enerzijds opgelucht. Het kon toch niet blijven voortduren dat personen met een handicap minder inkomen hadden dan het leefloon! Want bovendien mogen we niet vergeten dat zij vaak ook nog eens extra kosten hebben die te maken hebben met hun handicap. De inkomensvervangende tegemoetkoming niet optrekken en het leefloon wèl betekende een structurele achterstelling voor de groep personen met een handicap.

Anderzijds is GRIP verbouwereerd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid niet nam om een inkomen ter hoogte van het leefloon te garanderen. Ze heeft haar verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de vakbonden en werkgeversorganisaties. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Elke Sleurs is er niet in geslaagd een andere beslissing af te dwingen binnen de regering.

Onbegrijpelijk blijft bovendien dat de personen met een handicap die tussen 1 april 2016 en 1 september 2017 minder inkomen dan een leefloon hebben gekregen, hier niet voor vergoed worden. Er zal 33 miljoen euro niet uitgegeven worden. In de praktijk heeft de regering dus een pijnlijke besparing gerealiseerd ten nadele van de toch al dunne portemonnee van personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming.

GRIP verwacht van deze en volgende federale regeringen dat ze dezelfde fout niet meer opnieuw maken. Als de regering beslist de leeflonen op te trekken moet ze ook de inkomensvervangende tegemoetkoming evenveel optrekken!

Meer informatie

Voor mensen met een handicap wordt ook CAO 105 verlengd. Die cao bepaald dat personen met een handicap en ernstige lichamelijke problemen nog steeds beroep kunnen doen op SWT. Dat is de nieuwe vorm van brugpensioen. Zij kunnen als ze ontslagen worden als ze ouder zijn dan 58 jaar, en een loopbaan van 35 jaar achter de rug hebben een werkloosheidsvergoeding combineren met een bedrijfstoeslag. Deze cao wordt verlengd tot eind 2018.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over loonstijgingen en actiepunten, zoals maatregelen om burn-out te vermijden. Een mooi overzicht van het akkoord kan je vinden op de website van de VRT.

Gerelateerde artikels

vraag en antwoord: inkomen vraag en antwoord: inkomen Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen: groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Person ... 14 nov 2023 / Marie Aeles Inkomen Mensenrechten Houd mensen met een handicap uit de armoede Houd mensen met een handicap uit de armoede Internationale dag van personen met een handicap: GRIP verwacht maatregelen die de financiële situatie van mensen met een handicap verbeteren. 03 dec 2019 / Patrick Vandelanotte Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Nog steeds ervaren personen met een handicap drempels om te werken en door te groeien in hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat ze (meer) handicapkosten zelf moeten betalen. 07 jan 2019 / Katrijn Ruts Inkomen Meer integratietegemoetkoming Meer integratietegemoetkoming Goed nieuws: er wordt aan de prijs van de liefde gesleuteld. Daardoor krijgen binnenkort 1391mensen eindelijk hun integratietegemoetkoming en zien 1764 mensen de hunne verhoogd. 06 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen "Ons land is rijk genoeg" "Ons land is rijk genoeg" Opiniestuk van GRIP op sociaal.net: over de prijs van de liefde, van de arbeid, van de handicap. En een oproep... 02 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Met deze sensibilisatieactie willen we de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven. 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Waarom hebben we dit filmpje gemaakt? 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi is 41 jaar en woont alleen. "Ik kan mijn woonkosten bijna niet meer betalen. Ik doe mijn verhaal omdat er iets moet veranderen. Wij verdienen dit niet.” 27 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Van een goed loon naar de armoededrempel Van een goed loon naar de armoededrempel Eefje is 40 jaar en woont met haar dochter van 9 jaar in een bescheiden huisje. Door haar ziekte belandde ze van de éne op de andere dag heel dicht bij de armoededrempel. 10 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen De prijs van Gerda's handicap De prijs van Gerda's handicap Door alle niet gedekte handicapkosten gaat al het spaargeld en de erfenis van Gerda en haar familie eraan. Hoe moet dat verder gaan? 16 mrt 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Onder moeders paraplu Onder moeders paraplu Ben is 38 jaar en woont nog bij zijn ouders. “Ik zou liever op eigen benen staan, maar dat lukt niet. Ik geraak niet aan een vaste job. Met mijn inkomensvervangende tegemoetkoming kom ik niet rond.” 26 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Handicap maakt inkomen kwetsbaar Handicap maakt inkomen kwetsbaar “We hebben niets tekort en mogen niet klagen”, zeggen Katleen en Nicolas. Toch hebben ze het duidelijk moeilijker dan hun studiegenoten van vroeger. En dat heeft te maken met de handicap van Katleen. 09 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Patrick heeft het niet breed Patrick heeft het niet breed En met hem vele andere mensen met een handicap. 14 jan 2018 / Katrijn Ruts
Verberg submenu