Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF

GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap'

Het decreet persoonsvolgende financiering moet volgens de Vlaamse regering het ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap hervormen. Vzw Iedereen beZORGd stapte echter een maand geleden naar het Grondwettelijk Hof om dit decreet aan te vechten. Volgens de vzw is het decreet strijdig met onze grondwet.

Burgerrechtenorganisatie GRIP treedt vandaag dit verzoek bij en dient een juridisch dossier met bijkomende opmerkingen in bij het Grondwettelijk Hof.

'Met het nieuwe decreet trekt de Vlaamse overheid zich terug. Het recht op ondersteuning wordt afgekalfd, de term 'inclusie' misbruikt. Het is noodzakelijk dat het Grondwettelijk Hof de toets doet in hoeverre de sociale grondrechten van personen met een handicap erop achteruit gaan met dit decreet'.

Recht op ondersteuning onder druk

Katrijn Ruts, woordvoerster van GRIP: 'Personen met een handicap hebben recht om menswaardig te leven en om volwaardig te participeren in de samenleving. Ze hebben ook recht op de ondersteuning die ze hiervoor nodig hebben. Maar het decreet persoonsvolgende financiering vernauwt die rechten. Het beperkt de groep mensen die aanspraak kunnen maken op financiering van hun ondersteuningskosten.

De overheid voorziet pas financiering voor je ondersteuning als je niet op je familie, buren en vrienden of op reguliere diensten beroep kan doen. Voorheen had je recht op ondersteuning op basis van je ondersteuningsnood en los van de mogelijkheden van je netwerk en de beschikbaarheid van reguliere diensten. Personen met een handicap worden dus nu teruggeworpen op zichzelf, hun naasten en de algemene voorzieningen. Daarbij komt dat familie en vrienden doorgaans al veel doen en dat reguliere diensten niet op maat werken.'

Vzw Iedereen beZORGd terecht bezorgd

'Wij begrijpen de bezorgdheden van iedereen beZORGd vzw zeer goed. Net als GRIP zien zij de wachtlijsten met lede ogen aan. De Vlaamse overheid blijkt nog steeds niet in staat een minimum aan perspectief te bieden aan personen met een handicap. Ze heeft niet eens meer de ambitie om de wachtlijsten weg te werken. De overheid maakt er zich van af door te stellen dat ze niet alles kan betalen en schuift haar verantwoordelijkheid door naar de Vlaamse burgers onder de noemer 'vermaatschappelijking van de zorg'. Ze verwacht dat alle burgers op vrijwillige basis ondersteuning opnemen voor hun familie, vriend, kennis, buur of collega met een handicap en een structurele, langdurige ondersteuningsnood.

Al eerder protest

Het decreet persoonsvolgende financiering werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement helemaal aan het eind van de vorige legislatuur. De reacties uit het middenveld waren gemengd; er kwam duidelijk protest vanuit (organisaties van) personen met een handicap en hun ouders. Ook vanuit de eigen politieke meerderheid waren er bezwaren. Het decreet werd echter toch gestemd en de nieuwe regering gaat het nu uitvoeren, ook al maakt ze het nodige budget niet vrij.

Vlaanderen kan beter doen

Een echt maatschappelijk debat over dit thema ontbreekt in Vlaanderen. GRIP wil zo'n debat aanwakkeren. Onze belastingsdruk is hoog in vergelijking met andere landen. Toch kunnen we de sociale grondrechten van personen met een handicap niet garanderen.

De stap naar het Grondwettelijk Hof

Een procedure voor het Grondwettelijk Hof bijtreden, is geen kleine stap. Ruts: 'Net als vzw Iedereen beZORGd zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. We volgden dit decreet vanaf de eerste versies. We brachten onze bedenkingen over via officiële overlegorganen, publieke actie en spraken in de parlementaire hoorzitting over het decreet.. Dat mocht allemaal niet baten.

Wij blijven stellen dat de fundamentele rechten van personen met een handicap erop achteruit gaan met dit decreet. Wij grijpen de kans die het verzoekschrift van Iedereen beZORGd ons biedt om onze stelling dat dit decreet ongrondwettig is, kracht bij te zetten. Het is goed dat het Grondwettelijk Hof zich hierover zal uitspreken. Als het Grondwettelijk Hof Iedereen beZORGd gelijk geeft, moet het decreet worden herbekeken. 'We moeten niet wachten op de uitvoeringsbesluiten. Die zullen de zaak niet rechttrekken. Een huis bouw je niet op wankele fundamenten', besluit Ruts.

Meer informatie

  • Contactpersoon: Katrijn Ruts, katrijn@gripvzw.be; 0499/ 62.27.39
  • Advocaat: Mr. Elke Cloots, elke.cloots@demospubliclaw.be; 0478/33.13.91.

Wie is GRIP?

  • GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. Het staat ook voor 'grip hebben op het eigen leven'.
  • GRIP is een burgerrechtenorganisatie van personen met een handicap.
  • GRIP streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap.
  • GRIP vertegenwoordigt geen bepaalde groep personen met een handicap, maar verdedigt wel de mensenrechten van personen met een handicap.
  • GRIP spreekt vanuit expertise, ervaringen en een visie op inclusie.
  • GRIP tracht het beleid te beïnvloeden en de samenleving te sensibiliseren.
  • Met de memorie die GRIP indient willen we in de eerste plaats het recht op ondersteuning verdedigen.

Voorzitter GRIP: Leon Verelst, leon.marjan@belgacom.net; 0476/41 66 06

Gerelateerde artikels

Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts
Verberg submenu