Medewerkers

Toon submenu

GRIP is een mensenrechtenbeweging ontstaan vanuit mensen met een handicap zelf. Ervaringsdeskundigheid is de motor van de organisatie. Mensen met een handicap zijn actief op verschillende terreinen vanuit hun eigen interesses en talenten. Enkele medewerkers vertellen waarom ze zich inzetten voor een organisatie als GRIP.

Foto van Marleen Billen

Marleen Billen Getuigennetwerk en Netwerk Werk

"Er is nog een hele weg af te leggen voor er sprake kan zijn van evenredige vertegenwoordiging van PMH op de arbeidsmarkt. Ik zie 'mijn casus' als een soort van proef: de VDAB, mijn werkgvever, is bij uitstek geschikt als laboratorium. Naast handicap moeten we ook aandacht hebben voor andere vormen van achterstelling en discriminatie. Samen één strijd."

 

Foto van Nadia Hadad

Nadia Hadad lid van de RvB, actief binnen Ondersteuningsnetwerk

"Beleidsparticipatie is één van de belangrijkste instrumenten waarmee we invloed kunnen uitoefenen en effectief een verschil kunnen maken. Het feit dat GRIP hiervoor lobbyt en er ervaringsdeskundigheid aan koppelt, toont voor mij aan dat dit een strikte "vereiste" is om vanuit mensenrechtenperspectief op te komen voor alle personen met een handicap."

Foto van Inge Ranschaert

Inge Ranschaert Netwerk Inclusief Onderwijs

"Inclusie en meer specifiek inclusief onderwijs kleurt al mijn ganse leven. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat kinderen en jongeren in diversiteit samen kunnen leren en van daaruit ook samen leren leven. GRIP zet inclusief onderwijs hoog op de agenda, ik ben blij dat ik aan de realisatie van inclusief onderwijs via GRIP kan bijdragen vanuit mijn ervarings- en professionele deskundigheid."

Verberg submenu