Medewerkers (vrijwilligers)

Toon submenu

GRIP is een mensenrechtenbeweging ontstaan vanuit mensen met een handicap zelf. Ervaringsdeskundigheid is de motor van de organisatie. Mensen met een handicap zijn actief op verschillende terreinen vanuit hun eigen interesses en talenten. Enkele medewerkers vertellen waarom ze zich inzetten voor een organisatie als GRIP.

Foto van Ans Janssens

Ans Janssens Netwerken kijk op handicap

Door een verkeersongeval in 2007 zit ik in een rolstoel. Getroffen door de hindernissen die er nog steeds zijn voor personen met een beperking, wil ik niets liever dan me inzetten om hier verbetering in te brengen. Vrijwilliger zijn zie ik als een stap in de goede richting! Hoewel alle netwerken mij aanspreken, sluit ik aan bij het Netwerk Kijk op Handicap, een thema waar ik in mijn dagelijkse leven het vaakst mee bezig ben en dus ook de meeste actuele kennis over bezit. Hopelijk kunnen we samen veranderingen teweegbrengen. Want, geef toe, na duizenden jaren beschaving, mag de samenleving stilaan inclusief en voor iedereen toegankelijk zijn! 

Foto van Brent Basyn

Brent Basyn Netwerken onderwijs, ondersteuningsbeleid en getuigen

Ik kom op voor een inclusieve samenleving. Ik wil onze rechten als personen met een beperking verdedigen. Ik inspireer graag mensen door over mijn leven en inclusie te vertellen.

Foto van Kristof De Keyser

Kristof De Keyser Netwerk werk

Ik werk voltijds als opvoeder. Opvoeder zijn is een job die ik met hart en heel veel passie doe. In mijn vrije tijd vind je me vooral bezig met fotografie en als ik er niet mee bezig ben dan lees ik erover. Ik heb besloten om mijn steentje bij te dragen binnen GRIP omdat ik besef dat er nog veel werk aan de winkel is betreffende een volwaardige inclusieve samenleving. Inclusie kan, en moet, maar het is een constante dialoog waarbij het belangrijk is het woord "maar" te leren weg te laten. Ik sluit me aan bij het Netwerk Werk omdat ik hiermee het meeste persoonlijke ervaring heb maar ook omdat het recht op een inclusieve job onontbeerlijk is om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Foto van Cedric Maeyninckx

Cedric Maeyninckx Netwerk werk

Ik ben Cedric en ik werk al 6 jaar in een lakkerij. Ik ben een begeleid werker, dat betekent dat ik deelneem aan het 'echt' werken maar ik word niet betaald. Toch droom ik ervan écht te gaan werken, maar ik heb die stap (nog) niet durven zetten uit angst mijn uitkering kwijt te geraken en het ‘etiketje’ moeilijk is om werk te zoeken en te behouden. Binnen GRIP ben ik vooral actief in het Netwerk Werk.

Foto van David Meulemans

David Meulemans Netwerk werk

Mijn GRIP-verhaal begon in mei 2021 als ervaringsdeskundige in het netwerk Werk. Ik werk al bijna 25 jaar als administratief bediende, wat mij perfect in staat stelt te weten welke obstakels er zijn voor werkende mensen met een beperking in de privésector. Naast mijn professionele activiteiten reizen zowel mijn vriendin als ikzelf zeer graag! Als het kan en als het budget dat toelaat natuurlijk, mag het voor ons wat verder zijn. 

Foto van Didier Peleman

Didier Peleman medewerker

Ik schrijf heel graag gedichten en verhalen. Ik wil mensen vertellen dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Het is belangrijk dat mensen met een beperking hun rechten kennen. GRIP is een organisatie die dat ook belangrijk vindt. Mijn gedicht ‘Inclusie werk’ staat in de brochure #inclusie#werk. Ik ben ook actief bij Onze Nieuwe Toekomst en de politiek in Gent.

Foto van Eddy Schelfhout

Eddy Schelfhout Netwerk ondersteuningsbeleid

Foto van Geoffrey Nauwelaers

Geoffrey Nauwelaers Netwerk werk

Momenteel ben ik actief als keukenmedewerker bij een brasserie. Maar heb een parcour van vallen en opstaan meegemaakt op vlak van werk, grootste deel vallen, maar goed, positief blijven. Het is ook voor deze reden dat ik vrijwilliger ben geworden bij GRIP voor het Netwerk Werk. Goed wetende hoe moeilijk het kan zijn en is om in de huidige maatschappij een gepaste job te vinden als persoon met een beperking. In mijn vrije tijd ben ik bezig met koken en politiek en sociaal engagement in Mechelen.

Foto van Herman Hillen

Herman Hillen Bestuur, netwerken getuigen en kijk op handicap

Foto van Hermi Ombelets

Hermi Ombelets Netwerken getuigen en werk

Foto van Inge Ranschaert

Inge Ranschaert Netwerk onderwijs

"Inclusie en meer specifiek inclusief onderwijs kleurt al mijn ganse leven. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat kinderen en jongeren in diversiteit samen kunnen leren en van daaruit ook samen leren leven. GRIP zet inclusief onderwijs hoog op de agenda, ik ben blij dat ik aan de realisatie van inclusief onderwijs via GRIP kan bijdragen vanuit mijn ervarings- en professionele deskundigheid."

Foto van Katrien Van den Bosch

Katrien Van den Bosch Netwerken werk en mensenrechten

Ik ben Katrien, en woon sinds 2008 in Vigo, Spanje. Ik vul mijn week voornamelijk met vrijwilligerswerk: praatgroep Engels en Engelse les; vertegenwoordigster bij een onderzoeksproject over ASS. En nu dus ook bij GRIP binnen de thema’s werk en VN Verdrag. Verhuizen van België naar Spanje met ons bijzondere gezin heeft ons zelf doen ervaren wat inclusie echt kan betekenen en hoe belangrijk het is om er voor te blijven vechten.

 

Foto van Lies Vanpeperstraete

Lies Vanpeperstraete Netwerken inkomen, onderwijs, werk, kijk op handicap

Ik werk aan de Arteveldehogeschool als docente. Samen met GRIP vecht ik voor een meer inclusieve maatschappij. Het is mijn overtuiging dat mensen met een handicap dezelfde rechten en plichten hebben zoals mensen zonder handicap. Sinds jaar en dag moet ik steeds meer verlof zonder wedde nemen om mijn integratietegemoetkoming te kunnen behouden. Deze tegemoetkoming is noodzakelijk voor mij want die vergoedt  mijn handicap-gebonden kosten, gecombineerd met een aantal sociale voordelen. Het telkens verlof zonder wedde moeten nemen, voel ik aan als een discriminatie. Ik geloof zeer sterk dat we via de sterke organisatie van GRIP heel veel beleidsbeïnvloeding kunnen doen.

Foto van Litse Depuydt

Litse Depuydt Netwerk kijk op handicap

Als zus van iemand met downsyndroom sluit ik me aan bij het Netwerk kijk op handicap. Ik woon in Gent, studeer sociaal werk en draag de inclusievisie van GRIP al haal lang in mijn hart mee. Daarom neem ik ook deel aan dit netwerk. 

Foto van Marleen Billen

Marleen Billen Netwerken werk en getuigen

"Er is nog een hele weg af te leggen voor er sprake kan zijn van evenredige vertegenwoordiging van PMH op de arbeidsmarkt. Ik zie 'mijn casus' als een soort van proef: de VDAB, mijn werkgvever, is bij uitstek geschikt als laboratorium. Naast handicap moeten we ook aandacht hebben voor andere vormen van achterstelling en discriminatie. Samen één strijd."

leer Marleen beter kennen

 

Foto van Nadia Hadad

Nadia Hadad Bestuur, Netwerk ondersteuningsbeleid

"Beleidsparticipatie is één van de belangrijkste instrumenten waarmee we invloed kunnen uitoefenen en effectief een verschil kunnen maken. Het feit dat GRIP hiervoor lobbyt en er ervaringsdeskundigheid aan koppelt, toont voor mij aan dat dit een strikte "vereiste" is om vanuit mensenrechtenperspectief op te komen voor alle personen met een handicap."

Foto van Paul Pasteels

Paul Pasteels Netwerk ondersteuningsbeleid

Ik werk in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden als tuinman. Ik woon nu alleen in mijn appartement. Ik ben vrijwilliger geworden bij GRIP om nieuwe mensen te leren kennen. Ik wil een meerwaarde zijn binnen GRIP en opkomen voor de rechten van mensen met een beperking. Mensen met een beperking moeten hun stem laten horen. Bij Onze Nieuwe Toekomst werk ik als vrijwilliger. Daar doe ik vooral bureauwerk.

Foto van Piet Devos

Piet Devos Netwerk kijk op handicap

Ik ben schrijver en literatuurwetenschapper en volg de campagnes van GRIP al jaren met veel sympathie. Ik ben blind sinds mijn vijfde, maar mijn belangstelling voor het leven met een beperking gaat veel verder dan mijn eigen situatie. Zo werkte ik een jaar lang, aan een Canadese universiteit, samen met disability-onderzoekers en –activisten. Sindsdien schrijf ik ook veel over de rol van mensen met een beperking in kunst, literatuur of ons collectief verleden. Daarnaast meng ik me ook graag in actuelere debatten. Een goed voorbeeld daarvan is een serie video-interviews waarin ik, vanuit een kritisch disability-perspectief, inga op prenatale screening.

 Leer meer over Piet 

 

Verberg submenu