Netwerken en Werkgroepen

Toon submenu

De standpunten die we binnen GRIP ontwikkelen en de acties die we opzetten, vertrekken vanuit ervaringsdeskundigheid. Daartoe werken we met thematische netwerken die ervaringsdeskundigen en andere experten samenbrengen rond een specifiek thema. Voor de organisatie van bepaalde initiatieven en campagnes kunnen er tijdelijke en beperkte werkgroepen worden opgezet. Iedereen die achter de doelstellingen van GRIP staat, kan bij één of meerdere netwerken aansluiten.

Verberg submenu