Werking

Toon submenu

GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.

 

GRIP is een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving.

Wat doet GRIP?

Het beleid beleid beïnvloeden en sensibiliseren

GRIP doet studiewerk en schrijft voorstellen uit voor de overheid. We lobbyen en voeren actie om het Vlaamse en federale beleid te beïnvloeden.

We werken aan beeldvorming waar niet de handicap centraal staat, maar de participatie in de samenleving. Dit doen we door sensibiliserende acties, debatten, getuigenissen, ... aan te bieden en samen te werken met de media.

Het VN-Verdrag waarmaken

GRIP waakt er over dat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geen dode letter blijft, maar stap voor stap wordt waargemaakt.

Lees hier het beleidsplan 2022-2026

Lees hier het beleidsplan 2022-2026 in word

Artikel over het beleidsplan 2022-2026

 

Verberg submenu