Maud werkt in het UZ Antwerpen

Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen
Maud werkt in het UZ Antwerpen

In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.

Door zelf iemand in dienst te nemen met het Syndroom van Down hoopt het ziekenhuis een voorbeeld te stellen. Het is immers zo dat mensen met een handicap, en specifiek ook mensen met Downsyndroom, weinig op een inclusieve manier ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt.

Bij de inleiding in het journaal werd verwezen naar gegevens van GRIP:

"Uit cijfers van GRIP, de vzw voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, blijkt dat slechts 4 op de 10 mensen met een beperking aan de slag is op onze arbeidsmarkt. Bij mensen zonder handicap ligt dat op bijna 8 op de 10."

Meten is weten: de inclusiespiegel van GRIP wijst op segregatie in plaats van inclusie

De "cijfers van GRIP" waar naar verwezen wordt, vind je in de Inclusiespiegel 2016. De VRT rondt wat af, maar de cijfers waar GRIP over beschikt geven aan dat 43% van de personen met een handicap werkt, tegenover 77% bij personen zonder handicap.

Met de Inclusiespiegel 2016 brengt GRIP de situatie en evolutie van personen met een handicap op het vlak van inclusie in beeld. We stellen een tekort aan inclusie vast, want personen met een handicap wonen, werken, leren, leven en sporten nog te vaak op plaatsen die speciaal voor hen zijn gemaakt. Dit is geen inclusie, maar segregatie.

Echt werk voor personen met een handicap

Bij de situatie die in het VRT journaal in beeld werd gebracht, is het de vraag of dit om volwaardig betaald werk gaat. Met andere woorden: is er een arbeidscontract? Nee dus. Het betreft hier vrijwilligerswerk, begeleid vanuit iNKLÙS de dienst begeleid werken van het orthopedagogisch centrum Katrinahof. Dit doet geen afbreuk aan de waarde van deze vorm van tewerkstelling, maar omwille van de maatschappelijke positie van personen met een handicap is het belangrijk om aan te geven dat dit vrijwilligerswerk is en geen betaalde job.

Vanuit GRIP roepen wij op om werk te maken van echt werk. Dus werk in de reguliere economie, met loon naar werk en de vereiste ondersteunende maatregelen voor werknemer en werkgever.

Dit gaven we eerder reeds weer in een reactie op Tytgat Chocolat.

 

Even meegeven nog dat er op GRIP een werkgroep - wij noemen dat een netwerk - actief is over het thema echt werk. Dit jaar werken we aan een stevige beleidsnota met voorstellen om te komen tot echt inclusief werk. Wie hierbij wenst aan te sluiten kan contact opnemen met patrick@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Redelijke aanpassingen Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Unia biedt brochure aan over redelijke aanpassingen op de werkvloer. 19 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu