Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs.

Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs.

Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement.

Als de rook om je hoofd is verdwenen?

Op vrijdag 20 april 2018 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed over verdere bijsturing aan het M-decreet. Deze nota vind je online.

Hiermee bekrachtigt de Vlaamse regering een aantal maatregelen die reeds klaar lagen in een voorstel van wijzigingsdecreet. Maar tot ieders verbazing worden holderdebolder nog een aantal “bijkomende maatregelen genomen”. Het is duidelijk dat dit het rechtstreekse gevolg is van het spierballengerol tussen Koen Daniëls (N-VA) en minister Crevits van de voorbije weken. Maar welke richting zal het nu uitgaan met het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Vooruit? Achteruit? Of “surplace”?  Momenteel is er heel wat rook waar het moeilijk is om doorheen te kijken. De nota bevat verschillende maatregelen, maar met heel wat ruimte voor interpretatie. En met veel vraagtekens over wat het effect ervan zal zijn. Op donderdag 3 mei staat er een bespreking van het M-decreet op de agenda van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. Zullen we daar wat meer duidelijkheid krijgen? Mogen we hopen dat de zon feller zal schijnen als de rook om ons hoofd is verdwenen?

De eerste optie is gewoon onderwijs. Ja toch?

Als principe stelde het M-decreet: “De eerste optie is gewoon onderwijs”. En het was heel duidelijk dat “het antwoord op de noden van de leerlingen in de eerste plaats in het gewoon onderwijs ligt”. Het lijkt ons aangewezen dat de minister van onderwijs op dit moment, om verwarring te vermijden, dit principe heel sterk bekrachtigt. “De eerste optie is gewoon onderwijs” geeft aan dat we met gans het onderwijssysteem – gewoon- en buitengewoon onderwijs - kiezen voor inclusief onderwijs als de norm en buitengewoon onderwijs als de uitzondering.

Tekort aan ondersteuning mag geen reden zijn om van koers te veranderen.

Met het nieuwe ondersteuningsmodel werd bij de start van dit schooljaar nog een structurele aanpassing doorgevoerd (zij het heel onhandig bij de opstart) om meer ondersteuning binnen het gewoon onderwijs te voorzien. Zo hoort het ook: inclusief onderwijs is niet zomaar gewoon onderwijs. Om inclusief onderwijs waar te maken moet men de middelen voor ondersteuning verschuiven van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs en binnen het gewoon onderwijs de nodige expertise opbouwen. Met andere woorden: alles wat een leerling nodig heeft voorzien binnen de gewone school, zodat er geen enkele reden meer is om een leerling omwille van zijn handicap naar een speciale school door te verwijzen. En ja, dat is haalbaar. Nu merken we echter dat er nog heel wat tekorten zijn op het vlak van de ondersteuning. Het blijft ook zo dat er meer middelen voor ondersteuning voorzien worden binnen het buitengewoon onderwijs dan binnen het gewoon onderwijs. In het algemeen is er ook meer omkadering in het buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld door een regeling voor logo en kiné en door de samenwerking met de semi-internaten en internaten (MFC’s). Ja... waar blijven de PAB's?

Het lijkt er nu sterk op dat de tekorten aan ondersteuning, én het terecht ongenoegen die deze tekorten oproepen bij scholen, leerkrachten én ouders, een belangrijke drijfveer vormen om van koers te veranderen. Zo klinkt het toch in de media: vlugger doorverwijzen naar het buitengewoon onderwijs… in plaats van de tekorten op te lossen in het gewoon onderwijs. En het buitengewoon onderwijs verder uitbouwen, om daar de leerlingen die niet terecht kunnen in het gewoon onderwijs op te vangen?

In dit verband is het ook pijnlijk om vast te stellen dat de inzet van competentiebegeleiders wordt teruggeschroefd. Deze competentiebegeleiders spelen immers een belangrijk rol in het versterken van de inclusieve werking van de gewone scholen.

Waar blijft het plan?

GRIP stelde een paar weken geleden nog - gesterkt door een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten - dat Vlaanderen te weinig werk maakt van het recht op inclusief onderwijs. Het is dus nodig om een versnelling hoger te schakelen. En wat zien we nu? We vrezen dat de huidige bijsturingen niet in de richting gaan van de verwachtingen die het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap stelt.

Daarom herhalen we onze vraag aan de Vlaamse Regering om een strategisch plan op te stellen voor de realisatie van inclusief onderwijs voor alle leerlingen in Vlaanderen, met duidelijkheid over de timing en de inzet van middelen. Een degelijk strategisch plan voorkomt juist dat men de weg kwijt geraakt en jaarlijks grote debatten moet voeren om wijzigingen en bijsturingen te voorzien. Duidelijk benoemen wat er in het VN-Verdrag staat, waar we naartoe moeten en hoe we daar naartoe moeten, is een verantwoordelijkheid die een minister van onderwijs niet langer mag ontlopen.

GRIP doet drie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering en aan de minister van onderwijs:

  1. Bekrachtig heel duidelijk het principe van het M-decreet: de eerste optie is gewoon onderwijs.
  2. Investeer meer in de ondersteuning en de ontwikkeling van expertise in het gewoon onderwijs.
  3. Maak een strategisch plan op voor de realisatie van inclusief onderwijs.

 

Gerelateerde artikels

Onderwijs School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap Primeur in Vlaanderen: rechter doet uitspraak over het niet naleven van het M-decreet. 13 nov 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Open brief ouders Maxim Open brief ouders Maxim Dat er nog een lange weg te gaan is om inclusief onderwijs waar te maken wordt duidelijk uit de brief van de ouders van Maxim aan de leerkrachten van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten. GRIP ... 28 mei 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu