Hoorzittingen PVF in parlement

Deze weken buigt  de Commissie welzijn van het Vlaams parlement zich over het decreet persoonsvolgende financiering. Op 25 en 26 februari mochten 10 organisaties uit het middenveld zich uitspreken over het decreet.

Volgende organisaties mochten hun zeg doen: 

  • Op 25 februari: Absoluut, Platform Werk de Wachtlijsten Weg, Federatie van Sociale Ondernemingen, GRIP vzw, Vlaams Welzijnsverbond, Handicap Zelfstandig Ondernemend.
  • Op 26 februari: Onafhankelijk Leven, CGKR, vzw Pegode en GIPso, Jean-Pierre Van Baelen.

Er waren voor- en tegenstanders. Een aantal organisaties had fundamentele kritieken maar vond het decreet toch een stap vooruit.

Voor GRIP is het decreet geen stap vooruit. De huidige PAB- en PGB-decreten maken al zorgvernieuwing mogelijk. Die worden echter vernietigd door het PVF-decreet. We stellen vast dat het decreet PVF het recht op ondersteuning en de keuzevrijheid inperkt.  

Samen met NEMA, HAZO en Ouders voor Inclusie hielden we daarom de dag voor de hoorzittingen een symbolische actie bij de partijbureaus van de meerderheid (sp.a, CD&V en N-VA).

Lees het persbericht bij de start van de actie. Lees het persbericht na afloop van de actie.

Enkele opvallende uitspraken

  • De heer Jozef De Witte (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) stelt dat het basisondersteunings-forfait maatschappelijke uitsluiting en isolement zal bevorderen als het bedrag niet op maat is van de ondersteuningsnood van de persoon en als de toegang tot trap 2 niet verzekerd is. 

GRIP besluit dus dat het BOB en het tweetrappensysteem tot uitsluiting en isolement zal leiden: de toegang tot trap 2 is duidelijk niet verzekerd voor een heleboel mensen en er zullen wachtlijsten blijven bestaan. Het BOB is een forfait: een vaststaand bedrag, los van hoeveel je nodig hebt.

  • Voor de heer De Witte is het vanuit het VN-verdrag aanbevolen dat met het VAPH-budget (in trap 2) ondersteuning uit alle cirkels mogelijk moet zijn zodat mensen een combinatie kunnen maken. Bijvoorbeeld kunnen inkopen bij reguliere of VAPH-diensten, aanwerven van mensen uit het netwerk. De huidige mogelijkheden van het PAB en PGB moeten behouden blijven.    

Het huidige decreet voorziet dit alles niet, hoewel dit essentieel is voor ondersteuning op maat! De politieke partijen die een decreet met deze inhoud goedkeuren, stemmen de teloorgang van de huidige mogelijkheden.

  • De heer Bies Henderickx (directeur voorziening) veronderstelt dat persoon A die voor een voucher kiest meer ondersteuning zal kunnen krijgen dan persoon B die een cash budget kiest. De voorziening moet evenveel betalen voor beide personen. Maar een voucher zal waarschijnlijk een grotere geldwaarde vertegenwoordigen, omdat het de ancienniteit van het personeel meeneemt. Daardoor kan er discriminatie ontstaan.   

GRIP maakt dezelfde analyse. Als de parlementsleden niet zorgen dat in het decreet een gelijke geldwaarde voor voucher en cash wordt gebetonneerd, zit de discriminatie in het decreet ingebakken. Bovendien zullen mensen in de praktijk worden gedwongen voor voucher te kiezen omdat ze anders te weinig ondersteuning kunnen krijgen. Geen vrije keuze dus.

  • De heer Jean-Pierre Van Baelen (voorzitter task force die de uitvoeringsbesluiten voorbereidt) vindt GRIP een 'relevante en belangrijke organisatie die van het begin tot het einde alles heeft kunnen volgen'.

GRIP nodigt de beleidsmakers dan ook uit om onze bedenkingen over PVF zeker goed te overwegen. GRIP en ook andere kritische organsiaties zoals Nema, Ouders voor Inclusie en HAZO, zijn niet over 1 nacht ijs gegaan om een negatief advies te geven. 

  • De heer Van Baelen stelt duidelijk dat het VAPH bij PVF enkel de 'resterende ondersteuningsnood' zal financieren. Dit is de ondersteuningsnood die niet door de eerste 4 cirkels kan worden opgenomen: dus wat de persoon niet zelf of met zijn gezinsleden, zijn breder sociaal netwerk en allerhande reguliere diensten kan regelen. Reguliere diensten zijn diensten zoals thuiszorg, dienstencheques, poetshulp,... 

Bij PAB en PGB krijgt de persoon een budget dat gebaseerd is op de hele ondersteuningsnood. Of de persoon met zijn budget nu gaat inkopen bij VAPH-voorzieningen, thuiszorg en dergelijke, externe persoonlijke assistenten aanwerven of mensen uit het netwerk als persoonlijke assistent verkiest, dat maakt niet uit. Dat geeft echte keuzevrijheid en daarom vindt GRIP PAB en PGB beter dan PVF.

Bekijk de bijdragen van de verschillende sprekers:

Jozef de Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding deelde geen tekst uit. Lees het advies van het Centrum over het decreet PVF.

Jean-Pierre Van Baelen (ex-veranderingsmanager, momenteel directeur van een voorziening, voorzitter van het Raadgevend Comité van het VAPH en de Taskforce binnen het VAPH die de uitvoeringsbesluiten voor het decreet voorbereidt) sprak ter persoonlijke titel en deelde geen tekst uit.

 

Gerelateerde artikels

Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Eindelijk eerste stappen richting recht op PAB! Gabria (19) zal na 16 jaar wachten haar PAB krijgen. Minister Vandeurzen kent voor het eerst PAB's toe aan de langst wachtende kinderen. 22 mrt 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Bedenkingen GRIP bij witte woede Bedenkingen GRIP bij witte woede 22 februari 2019 - de drie vakbonden van de non-profit betogen in Brussel. Ze willen geen persoonsvolgend budget voor kinderen met een handicap. We leggen uit waarom we dit betreuren op www.dewereldmo ... 22 feb 2019 / Katrijn Ruts Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Laatste kans voor Jo Vandeurzen? Er komt véél plaats vrij in internaten: ter waarde van 28 miljoen euro. Genoeg om ervoor te zorgen dat geen kind nog langer dan 2 jaar op de wachtlijst staat. Maar heeft hij de politieke moed? 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Paul kreeg vleugels door het PAB Paul kreeg vleugels door het PAB Het Nieuwsblad praatte met Hetty en Paul Pasteels. Paul kon dankzij zijn PAB op zichzelf gaan wonen. Hetty legt de link naar de witte woede van 22 februari. 21 feb 2019 / Katrijn Ruts Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn an ... 22 jul 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Het Nederlandse PGB Het Nederlandse PGB Jan Troost is een mensenrechtenactivist in Nederland. Hij strijdt al jaren voor het recht op inclusie en zelfbeschikking. Hij vertelt ons hoe het staat met het persoonsgebonden budget in Nederland. 07 sep 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn PVF-decreet goedgekeurd door meerderheid commissie welzijn Nee, het is geen aprilgrap, maar bittere ernst. Op 1 april keurden de parlementsleden van de regeringspartijen (CD&V, sp.a en N-VA) het decreet persoonsvolgende financiering goed. De parlementsleden v ... 02 apr 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog acties tegen decreet PVF Nog acties tegen decreet PVF GRIP, Nema, Ouders voor Inclusie en Hazo zijn niet de enige die actie voeren tegen het decreet PVF. 14 mrt 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen PVF: 10 bezorgdheden en aanbevelingen Vanuit de actiegroep RIP PAB PGB protesteren GRIP, HAZO, NEMA en Ouders voor Inclusie tegen het decreet PVF. Ons nieuw beleidsdossier moet de politici duidelijk maken waarom ze het decreet beter niet ... 28 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Beleefde ontvangst bij partijbureaus voor rouwstoet handicap - Actiegroep RIP PAB PGB vraagt om bezinning Op 24/02/2014 voerden GRIP, Ouders voor Inclusie, HAZO en Nema een symbolische publieke actie over het decreet persoonsvolgende financiering. Lees het persbericht na de actie. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actie rouwstoet in de pers Actie rouwstoet in de pers TV, radio, papieren en online pers berichtten over de actie 'RIP ondersteuning & keuzevrijheid' op 24 februari 2014. 25 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Rouwstoet bij sp.a, CD&V en N-VA Op 25 februari 2014 start in het parlement het debat over het decreet 'persoonsvolgende financiering'. Dat verandert wie recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. Volgens GR ... 24 feb 2014 / Katrijn Ruts Ondersteuning Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Decreet Persoonsvolgende financiering naar parlement Vrijdag 31 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering goed. Het decreet is nu klaar om te worden besproken in het Vlaams Parlement. 03 feb 2014 Ondersteuning Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen Kritiek op decreet PVF vanuit Centrum voor gelijkheid van kansen De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet over persoonsvolgende financiering een eerste keer "principieel" goedgekeurd. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding le ... 30 sep 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Reactie GRIP op conceptnota PVF Reactie GRIP op conceptnota PVF Op 15 mei 2013 maakte Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de conceptnota persoonsvolgende financiering bekend. 15 jul 2013 Ondersteuning Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Minister Vandeurzen over PVF in Commissie Welzijn Op 2 juli debatteerde de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over de conceptnota persoonsvolgende financiering (PVF). Minister Vandeurzen wil met PVF het hele ondersteuningsbeleid voor personen ... 12 jul 2013 / Katrijn Ruts Ondersteuning Minister Vandeurzen hervormt Minister Vandeurzen hervormt Dit voorjaar werkt Minister van Welzijn Jo Vandeurzen de toekomstige financieringswijze van de ondersteuning van personen met een handicap uit. GRIP zette 10 aandachtspunten voor de toekomstige financ ... 22 feb 2013 / Katrijn Ruts
Verberg submenu