Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen

Werk Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen

Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse tewerkstellingsgraad voor mensen met een handicap. Als Vlaanderen voor inclusie gaat, zitten we hier met een probleem!

Op deze dag wil GRIP wijzen op de rechten voor personen met een handicap, meer specifiek op recht op écht werk. Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap die streeft naar gelijke rechten en kansen en opkomt voor een inclusieve samenleving.

De afstand tot de arbeidsmarkt is voor personen met een handicap nog steeds te groot. In 2017 bedroeg de werkzaamheidsgraad voor personen met een handicap tussen de 20 en de 64 jaar in Vlaanderen 43,3 %[1]. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van 73 % voor alle personen tussen de 20 en de 64 jaar[2].

Personen met een handicap ondervinden vele drempels om tot echt werk te komen. GRIP merkt dat er nog steeds onvoldoende maatregelen genomen worden door de overheid om deze weg te werken. Sommige technologieën worden onvoldoende terugbetaald of hernieuwd om een kans te maken op de reguliere arbeidsmarkt. Ook is de regelgeving onvoldoende flexibel om bijvoorbeeld deeltijds te werken en een uitkering te ontvangen.

‘Nochtans verschijnt er meer en meer in de media dat er koffiebars, eethuisjes, winkels, … gerund worden door mensen met een handicap.’, zegt Marleen Billen van GRIP. Deze organisaties worden naar voor geschoven als inspirerend voorbeelden van inclusieve tewerkstelling voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als we deze projecten van dichterbij bekijken dan merken we dat er geen verschil is met een dagbesteding. Dit wil zeggen dat ze geen loon krijgen en dat de personen met een handicap moeten betalen voor hun begeleiding. Dit is dus geen inclusieve tewerkstelling zoals bedoeld in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. ‘Alleen met een volwaardige tewerkstelling voor iedereen zetten we stappen richting een inclusieve maatschappij’ zegt Billen.

[1] Werkzaamheidsgraad van personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte (20-64 jaar) (Vlaams Gewest, 2017) Bron: Statbel - EAK  (Bewerking Steunpunt Werk)

[2] https://www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa

Contact

Seline Somers        0499 34 94 80        seline@gripvzw.be

Meer info

  • Hoe mensen met een handicap kijken naar echt werk kunt u lezen op de longread die hier u terugvindt. 
  • Opiniestuk Patrick Vandelanotte, coördinator GRIP, over Maud werkt in UZ Antwerpen. 
  • Opiniestuk Patrick Vandelanotte, coördinator GRIP, over Tytgat Chocolat.

Gerelateerde artikels

Werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Ook mensen met een handicap dromen van echt werk Een goede job vinden is voor iedereen een uitdaging. Als we die vinden , spreken we van een “droomjob”. Mensen men een handicap hebben dezelfde verwachting. Zij hebben ook recht op echt werk. 22 dec 2018 / Ann De Martelaer Werk Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 Save the date: tweede inspiratiedag (op weg naar) echt werk: maandag 18 februari 2019 19 dec 2018 / Seline Somers Werk Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zor ... 26 nov 2018 / Seline Somers Werk Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. 24 sep 2018 / Seline Somers Werk Dromen over echt werk Dromen over echt werk GRIP nodigt jongeren uit om hun toekomstdromen over “werk” met ons te delen. Deze dromen werken we uit in een ‘digital story’ 28 jun 2018 / Ann De Martelaer Werk "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" "Ik heb de job die ik altijd wilde hebben" Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker. 30 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk [Op weg naar] Echt werk [Op weg naar] Echt werk ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap. 28 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 Inspiratiedag [op weg naar] echt werk - 28 mei 2018 09 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Mensenrechten Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt Tijd voor positieve acties op de arbeidsmarkt 7 mei 2018 - GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de arbeidsmarkt. 07 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Werk Maud werkt in het UZ Antwerpen Maud werkt in het UZ Antwerpen In het VRT-journaal van zondag 28 januari zat een reportage over Maud Ysebaert, een jonge vrouw met Downsyndroom die tewerkgesteld is in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. 29 jan 2018 / Patrick Vandelanotte Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op. 11 dec 2017 / Patrick Vandelanotte Actie 2017 - Echt werk Actie 2017 - Echt werk Op weg naar echt werk GRIP maakte de longread 'Op weg naar echt werk' en kwam tot de vaststelling dat mensen met een handicap het moeilijk hebben om aan 'echt werk' te geraken. Met 'echt werk' bedo ... 01 dec 2017 / Marie Aeles Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Werk Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Arbeidsintegratiejobs: gewoon werken en je tegemoetkoming behouden Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen? Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. 26 jul 2016 Werk Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers Boekbespreking: Werknemers met een handicap: Gids voor werkgevers In Vlaanderen is momenteel slechts een beperkt aantal personen met een arbeidshandicap aan het werk. De laatst beschikbare cijfers hebben het over 42,7%. Dat is een tewerkstellingskloof van ongeveer 3 ... 19 feb 2016 / Jos Wouters
Verberg submenu