12 eieren voor de volgende regeringen

12 eieren voor de volgende regeringen

In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 

In een inclusieve samenleving staan zelfbeschikking en evenwaardige behandeling voorop. De drempels voor volwaardige participatie zijn weggewerkt.

Dat we vandaag nog niet leven in een inclusieve samenleving merken we aan talloze getuigenissen. Door een niet inclusieve kijk op handicap en een gebrek aan toegankelijkheid, ondersteuning en aanpassingen belanden wij, personen met een handicap, nog vaak in aparte voorzieningen.

GRIP roept alle politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 2019, in de regeerakkoorden en in de beleidsnota’s van de nieuwe ministers een pakket maatregelen op te nemen die een inclusief beleid stevig op de rails zetten.

Een dozijn speerpunten

 1. ALGEMEEN REGERINGSBELEID: Opmaak en start uitvoering van een plan voor deïnstitutionalisering en inclusie dat alle domeinen omvat.
 2. GELIJKEKANSENBELEID: Heroprichting en financiering van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voor beleidsvoorbereidend academisch onderzoek
 3. GELIJKEKANSENBELEID: De Vlaamse adviesraad Handicap opnemen in de wetgeving (met inbegrip van een verplichte betekenisvolle consultatie bij relevante ontwerpregelgeving)
 4. ONDERWIJS: Volwaardige ondersteuning voor elk kind en leerkracht zodat inclusief onderwijs mogelijk is
 5. WELZIJN: Realisatie van een recht op ondersteuning : toegang verzekeren tot een persoonlijk budget voor persoonlijke assistentie en een budgetverhoging wanneer nodig
 6. WERK: Invoering van een kader voor individueel maatwerk waardoor er voldoende ondersteuning en aanpassingen zijn bij tewerkstelling
 7. WONEN: Quotum van 10% voor aangepaste en 20% voor aanpasbare sociale woningen
 8. MOBILITEIT: Een plan voor een echte inhaalbeweging op vlak van toegankelijkheid openbaar vervoer (waaronder garantie op assistentie bij gebruik openbaar vervoer)
 9. RUIMTELIJKE ORDENING: Plan voor gefaseerde aanpassing in functie van integrale toegankelijkheid van bestaande gebouwen en openbare ruimte
 10. BINNENLANDS BESTUUR: Quota voor tewerkstelling personen met een handicap bij de overheid en haar instellingen
 11. MEDIA: Streefcijfer voor schermzichtbaarheid van personen met een handicap bij de VRT
 12. FEDERAAL BELEID TEGEMOETKOMINGEN: verhoging van de loonsvervangende tegemoetkomingen tot aan de Europese armoedegrens

Wie voelt zich aangesproken?

Dit zijn de 12 “eieren” die de volgende regering wat GRIP betreft moet leggen. Bovenal en om inclusie waar te maken hebben we hiervoor ministers nodig die inclusie in hun hart dragen. En een minister-president die hier heel sterk zijn of haar schouders onder zet en deze omwenteling trekt. Welke partijen en welke politici kunnen en willen zich hiervoor engageren?

 

Wat doet GRIP?

 • In het najaar gingen we in gesprek met de studiediensten van zes politieke partijen over deze voorstellen.
 • We bezorgden hen ook ons Politiek Memorandum.
 • De komende maand verwachten we dat ze ons laten weten of ze achter onze 12 speerpunten staan of niet.
 • We zullen daarna ook kijken wat er in de verkiezingsprogramma's werd opgenomen.
 • Op 27 april organiseren we een panelgesprek in Flanders Expo waarin u politici van de partijen aan het woord kan horen over hun plannen voor inclusie. Houd onze website en facebookpagina in het oog!  

Gerelateerde artikels

Verberg submenu