12 eieren voor de volgende regeringen

12 eieren voor de volgende regeringen

In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 

In een inclusieve samenleving staan zelfbeschikking en evenwaardige behandeling voorop. De drempels voor volwaardige participatie zijn weggewerkt.

Dat we vandaag nog niet leven in een inclusieve samenleving merken we aan talloze getuigenissen. Door een niet inclusieve kijk op handicap en een gebrek aan toegankelijkheid, ondersteuning en aanpassingen belanden wij, personen met een handicap, nog vaak in aparte voorzieningen.

GRIP roept alle politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 2019, in de regeerakkoorden en in de beleidsnota’s van de nieuwe ministers een pakket maatregelen op te nemen die een inclusief beleid stevig op de rails zetten.

Een dozijn speerpunten

 1. ALGEMEEN REGERINGSBELEID: Opmaak en start uitvoering van een plan voor deïnstitutionalisering en inclusie dat alle domeinen omvat.
 2. GELIJKEKANSENBELEID: Heroprichting en financiering van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voor beleidsvoorbereidend academisch onderzoek
 3. GELIJKEKANSENBELEID: De Vlaamse adviesraad Handicap opnemen in de wetgeving (met inbegrip van een verplichte betekenisvolle consultatie bij relevante ontwerpregelgeving)
 4. ONDERWIJS: Volwaardige ondersteuning voor elk kind en leerkracht zodat inclusief onderwijs mogelijk is
 5. WELZIJN: Realisatie van een recht op ondersteuning : toegang verzekeren tot een persoonlijk budget voor persoonlijke assistentie en een budgetverhoging wanneer nodig
 6. WERK: Invoering van een kader voor individueel maatwerk waardoor er voldoende ondersteuning en aanpassingen zijn bij tewerkstelling
 7. WONEN: Quotum van 10% voor aangepaste en 20% voor aanpasbare sociale woningen
 8. MOBILITEIT: Een plan voor een echte inhaalbeweging op vlak van toegankelijkheid openbaar vervoer (waaronder garantie op assistentie bij gebruik openbaar vervoer)
 9. RUIMTELIJKE ORDENING: Plan voor gefaseerde aanpassing in functie van integrale toegankelijkheid van bestaande gebouwen en openbare ruimte
 10. BINNENLANDS BESTUUR: Quota voor tewerkstelling personen met een handicap bij de overheid en haar instellingen
 11. MEDIA: Streefcijfer voor schermzichtbaarheid van personen met een handicap bij de VRT
 12. FEDERAAL BELEID TEGEMOETKOMINGEN: verhoging van de loonsvervangende tegemoetkomingen tot aan de Europese armoedegrens

Wie voelt zich aangesproken?

Dit zijn de 12 “eieren” die de volgende regering wat GRIP betreft moet leggen. Bovenal en om inclusie waar te maken hebben we hiervoor ministers nodig die inclusie in hun hart dragen. En een minister-president die hier heel sterk zijn of haar schouders onder zet en deze omwenteling trekt. Welke partijen en welke politici kunnen en willen zich hiervoor engageren?

 

Wat doet GRIP?

 • In het najaar gingen we in gesprek met de studiediensten van zes politieke partijen over deze voorstellen.
 • We bezorgden hen ook ons Politiek Memorandum.
 • De komende maand verwachten we dat ze ons laten weten of ze achter onze 12 speerpunten staan of niet.
 • We zullen daarna ook kijken wat er in de verkiezingsprogramma's werd opgenomen.
 • Op 27 april organiseren we een panelgesprek in Flanders Expo waarin u politici van de partijen aan het woord kan horen over hun plannen voor inclusie. Houd onze website en facebookpagina in het oog!  

Gerelateerde artikels

Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Reactie tegen blinde besparingen sociaal middenveld Open brief in de pers vandaag, ondertekend door 118 organisaties, waaronder ook GRIP. De huidige besparingen brengen een inclusieve samenleving niet dichterbij, integendeel! 21 nov 2019 / Katrijn Ruts Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? Wat vindt GRIP van het regeerakkoord? "In welke mate zal de nieuwe Vlaamse Regering de inclusie van personen met een handicap ondersteunen dan wel afremmen?" 21 okt 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord Reactie GRIP op vragen vóór publicatie regeerakkoord 14.15u GRIP wordt sinds deze ochtend gevraagd om een reactie te geven op de berichten in de pers dat er een aanpassing aan het M-decreet zou gebeuren. Lees ons antwoord hierop. 30 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" "Politici, zet inclusie in het regeerakkoord" Persbericht GRIP 11 juni 2019 - Personen met een handicap roepen onderhandelaars op om inclusiekoers te varen 16u – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw heeft deze middag ... 11 jun 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiepolitici aan het woord Inclusiepolitici aan het woord Op het Grote Inclusiedebat brachten de deelnemende politici een thema naar keuze voor. We maakten er zes korte filmpjes van. 23 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Visietekst inclusief beleid Visietekst inclusief beleid GRIP verwacht van de volgende regeringen een omslag naar een beleid voor inclusie. Onze visietekst hierover kan beleidsmakers hierbij ondersteunen. 16 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei Het Grote Gelijke Kansen Debat: 8 mei GRIP, çavaria, Minderhedenforum, Vrouwenraad, furia, ella en RoSa nodigen u van harte uit in de KVS in Brussel. 03 mei 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusiedebat herbekijken Inclusiedebat herbekijken Wie het politiek debat van zaterdag 27 april niet kon bijwonen, kan dit via facebook herbekijken. 30 apr 2019 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Tijd voor inclusie ! Tijd voor inclusie ! "Niet meer apart" -  "Wij horen erbij"  -  "Inclusie NU"  - "Gelijke rechten"  - "Gelijke kansen" - "Kom op voor inclusie" 12 apr 2019 / Katrijn Ruts Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Het grote inclusiedebat #verkiezingen 2019 Met John Crombez (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Jos D’haese (PvdA), Jimmy Koppen (Open VLD), Katrien Schryvers (CD&V) en Evita Willaert (Groen) Moderator is Jan Vanlangendonck 14 mrt 2019 / Marie Aeles Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Memorandum Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid verkiezingen 2019 Het memorandum van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die ze de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek. 20 feb 2019 / Seline Somers Memorandum GRIP Memorandum GRIP Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 21 jan 2019 / Katrijn Ruts
Verberg submenu