Memorandum GRIP

Memorandum GRIP

Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 

Voor iedereen

Waar kunnen ALLE beleidsmakers best op letten, als ze een inclusief beleid willen voeren? We geven in ons memorandum eerst een aantal algemene aandachtspunten die belangrijk zijn voor ALLE beleidsdomeinen. 

Op de verschillende domeinen

Hoe zit dan dan voor het beleidsdomein Onderwijs? En voor dat van Werk? Gelijkekansenbeleid? Wonen? Welzijn? Het federale beleid voor tegemoetkomingen? Media? Mobiliteit? Ruimtelijke Ordening? Tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheden? 

Achtereenvolgens bespreken we in het Memorandum een aantal maatregelen die inclusie een ferme duw vooruit zouden geven op al die domeinen. We doen dat telkens aan de hand van de volgende structuur: 

  • Wat is het maatschappelijk probleem?
  • Wat is het huidige beleid en waarom is dit onvoldoende?
  • Wat zijn alternatieven die richting geven aan toekomstig beleid?

Gerelateerde artikels

12 eieren voor de volgende regeringen 12 eieren voor de volgende regeringen In mei gaan we naar de stembus. Wat verwacht GRIP van de politieke partijen komende jaren? Welke eieren moeten ze leggen om inclusie op de rails te zetten? 21 jan 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Op 30 mei 2016 organiseerde de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) een studiemoment over de armoedetoets met Hilde Linssen van het Netwerk tegen armoede. Zij gaf een toelichting voor werkg ... 15 jun 2016 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiespiegel Vlaanderen Inclusiespiegel Vlaanderen Hoe staat het met de inclusie van personen met een handicap? Om dat te vatten zijn er in de eerste plaats de juiste cijfers nodig! GRIP deed in 2006 een voorzet met haar Inclusiespiegel Vlaanderen en ... 16 nov 2015 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Uw VRIND 2014? - welke vrind? Uw VRIND 2014? - welke vrind? Eind november publiceerde de Vlaamse overheid een overzicht van alle beschikbare cijfers rond de ontwikkeling van Vlaanderen in 2014. Deze publicatie heet Vlaamse Regionale Indicatoren 2014, dus VRIND ... 15 dec 2014 / Katrijn Ruts
Verberg submenu