Memorandum GRIP

Memorandum GRIP

Hoe inclusie waarmaken op vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen, welzijn, mobiliteit, media, enz? GRIP lijstte het op voor de politieke partijen die hieraan willen werken. 

Voor iedereen

Waar kunnen ALLE beleidsmakers best op letten, als ze een inclusief beleid willen voeren? We geven in ons memorandum eerst een aantal algemene aandachtspunten die belangrijk zijn voor ALLE beleidsdomeinen. 

Op de verschillende domeinen

Hoe zit dan dan voor het beleidsdomein Onderwijs? En voor dat van Werk? Gelijkekansenbeleid? Wonen? Welzijn? Het federale beleid voor tegemoetkomingen? Media? Mobiliteit? Ruimtelijke Ordening? Tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheden? 

Achtereenvolgens bespreken we in het Memorandum een aantal maatregelen die inclusie een ferme duw vooruit zouden geven op al die domeinen. We doen dat telkens aan de hand van de volgende structuur: 

  • Wat is het maatschappelijk probleem?
  • Wat is het huidige beleid en waarom is dit onvoldoende?
  • Wat zijn alternatieven die richting geven aan toekomstig beleid?

Gerelateerde artikels

Verberg submenu