20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija

Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija

Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft”

15 december 2000 – 15 december 2020: 20 jaar persoonlijke assistentie in Vlaanderen

Op 15 december 2000 verankerde de toenmalige Vlaamse Regering de wettelijke mogelijkheid om een persoonlijke assistentiebudget (PAB) aan te vragen. Met het PAB-besluit konden mensen met een handicap hun eigen budget in handen krijgen en baas worden over hun eigen ondersteuning, in plaats van afhankelijk te zijn van een aanbod van een zorgorganisatie. Van 15 december 2020 tot en met 15 november 2021 publiceert GRIP maandelijks een duo-interview met een budgethouder en zijn of haar persoonlijke assistent. Dit is de voorlaatste keer. Op 15 december 2021 sluiten we af met de publicatie van een nieuwe brochure #inclusie#persoonlijkeassistentie. GRIP wil met de interviews en de brochure bijdragen aan meer bekendheid, meer inzicht en meer positieve aandacht voor de waarde van de job.

Persoonlijke assistentie en ouderschap

Persoonlijke assistentie is immers nog te onbekend. Nochtans beschermt ze essentiële mensenrechten zoals het recht op een thuis, het recht op een gezinsleven, het recht op persoonlijke autonomie. Het recht op persoonlijke assistentie staat verwoord in artikel 19b van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Dat artikel gaat over het recht om in de maatschappij te wonen en leven, om te kunnen beslissen over je eigen leven en je ondersteuning te kunnen regelen volgens je eigen noden en prioriteiten. Persoonlijke assistentie is ook van grote betekenis in gezinssituaties met kinderen. Daar kon je eerder al over lezen in het verhaal van Monique . Artikel 23 van het VRPH gaat over het recht op gezinsleven en het recht van kinderen om niet gescheiden te worden van hun ouders omwille van de handicap. In het verhaal van Muriel komt naar voor hoe persoonlijke assistentie zowel voor haarzelf als voor haar kinderen hun recht op een eigen thuis, op autonomie en op samen leven beschermt. Daarmee houdt persoonlijke assistentie ook verband met de rechten van het kind en het Kinderrechtenverdrag.

Muriel

Ik ben Muriel, moeder van een zoon van 18 en een dochter van 17 jaar oud. Ik studeerde Romaanse filologie en werkte als leerkracht Frans en publiekswerker in kunstmusea, maar werd in 2009 zeer ziek. Een neurologische aandoening veroorzaakte verlamming van eerst aangezicht, heel veel pijn over heel mijn lichaam, en uitval van armen en benen. Ik was niet meer in staat te bewegen. Een lange tijd kon ik enkel liggen. Ik kon dus niet meer werken, en niet voor mijn kinderen zorgen. Als alleenstaande moeder werd ik volledig teruggeworpen op overleven, ook financieel.

Hoe ben je die periode doorgekomen?

Nauwelijks. Ik kon niets meer, ook niet voor mezelf, ik was voor alles op anderen aangewezen. Ik werd opgevangen door familie en vrienden van wie ik afhankelijk was voor mijn zorg én de zorg voor mijn kinderen. Ik kon ook niet buiten komen. Iedereen sprong bij om mijn kinderen naar school te brengen, naar de muziekschool, naar de scouts. Er kwam wel enkele malen per week iemand van familiehulp die boodschappen deed, kookte en poetste. Maar dat was totaal onvoldoende want ik was verlamd. Ik ben mijn familie en vrienden oneindig dankbaar voor alles wat ze voor ons gedaan hebben. Ik weet niet hoe het afgelopen zou zijn zonder hen.

Hoe heb je over persoonlijke assistentie gehoord?

Een vrouw van het ziekenfonds nam het initiatief en is bij mij thuis langsgekomen in 2012 toen ik met verlammingen in de huiskamer in een ziekenhuisbed lag en met mijn kleine kinderen probeerde te overleven. Zij heeft mij verteld over het Persoonlijke AssistentieBudget. Ik kende het niet. Ze stelde zelf voor om de aanvraag in te dienen omdat ik er volgens haar recht op had.

Er is een dossier opgemaakt en ingediend. Het werd aanvaard en ik heb de eerste financiële steun gekregen in 2014. Dat wil wel zeggen dat ik het dus toch vijf jaar alleen heb moeten redden met mijn eigen netwerk.

Ondertussen werk ik al zeven jaar met persoonlijke assistenten. De eersten zijn vijf jaren gebleven en stopten omdat ik voor mijn gezondheid buiten de stad ging wonen en dat was te ver. Het was niet makkelijk om ze te vervangen maar dat is me gelukt. Het feit dat ik beroep kan doen op eigen persoonlijke assistentie is een totale omwenteling geweest in mijn leven en dat van mijn kinderen.

Hoe vind je jouw persoonlijke assistenten?

Ik vind ze eigenlijk altijd in mijn eigen netwerk, maar het is echt niet gemakkelijk. Een keer deed ik een oproep op facebook en daar kwam iemand op af die mij nu al jaren helpt. Omdat mijn kinderen in een fijne lagere school zaten waar ik veel ouders kende en ik zelf in het onderwijs en musea werkte, had ik toen een groot netwerk. En toch waren er vele momenten dat we het allemaal niet opgelost kregen op dagen dat ik heel hulpbehoevend was. Als mijn armen heel erg beefden en verzwakten, kon ik niet zelfstandig eten bijvoorbeeld. En dan waren er de ochtenden: hoe krijg je je kinderen klaar om naar school te gaan als je alles in de rolstoel moet doen en je armen zo verzwakt zijn dat je je rolstoel niet kan voortbewegen. Dat was heel moeilijk want ik kreeg de tafel uiteraard niet gedekt. Ik kreeg de kinderen niet aangekleed. Er was hulp maar die kon er ook niet altijd zijn. Of die keren dat ouders vergaten om de kinderen met de fiets te komen oppikken en ik naar school moest bellen dat ze er niet konden geraken. Dat waren vreselijke momenten. Maar ik neem niemand iets kwalijk, zeker niet. Ze zeggen It takes a village to raise a child. Dat is bij ons heel letterlijk te nemen.

Op een dag heb ik Lus ontdekt via een jonge zieke vrouw die ik via via leerde kennen. Lus helpt me enorm. Het is een fantastische organisatie die je helpt met het verzamelen en mobiliseren van alle mensen uit je eigen netwerk. Ze helpen je om de hulpvraag helder te stellen want het is niet altijd makkelijk om te weten wat je nodig hebt. Soms is het heel tegenstrijdig wat je voelt; soms is het moeilijk om het helder te krijgen omdat je veel pijn hebt en cognitieve problemen. Lus helpt mensen uit je netwerk die willen helpen ook om zich enkel te engageren voor wat goed voelt en hun grenzen te bewaken. Het is dus een win-win situatie.  

Hoe werkt dit?

Er komt iemand van Lus voor een persoonlijk gesprek en een duidelijke toelichting over wat Lus kan en niet kan doen. Bij mij is er in eerste instantie een oproep per mail gedaan naar een grote groep mensen betrokken bij de school van de kinderen, de muziekacademie en de scouts, mijn werkomgeving enzovoort. Geïnteresseerden konden dan deelnemen aan een vergadering. Ik had met iemand van LUS besproken wat er nodig was en dat werd allemaal openlijk op tafel gelegd, soms met mij erbij en soms zonder omdat het allemaal te zwaar was. Mijn netwerk is een ongelooflijke steun voor mij. De LUS- groep heeft mee nagedacht over de juiste assistenten en meegezocht. Ik heb mijn assistenten dus gevonden via mijn netwerk, en daarna via interim of via een vrijwilligersorganisatie tewerkgesteld. Ook Freija heb ik leren kennen via mensen die in mijn netwerk zaten.

Freija

Freija: De zorgcoördinator van de school van mijn kinderen wist dat ik werk zocht en zit bij Muriel in de Lusgroep. Er was iemand weggevallen in het team doordat ze verhuisd was. Zo viel het samen. Ik ben theatervormgever, maar ben ook al lang met gezonde voeding bezig en dat is voor Muriel belangrijk. Winkelen, koken, mij daar verder in verdiepen wou ik graag doen. Ik wou dat wel proberen, in combinatie met mijn werk in de school bij de instappertjes, en in combinatie met shiatsu-terapie in bijberoep. Ik had nog niet eerder gehoord over persoonlijke assistentie, enkel over lichamelijke hulp door verpleegsters aan huis of thuiszorg. Maar dat is echt iets anders.

Ik was eerst gevraagd om te gaan winkelen, te koken. Door corona is er ook een periode geweest dat ik thuis ging koken en het haar bracht. Dat doe ik graag. Op een gegeven moment kwamen daar andere noodzakelijke boodschappen bij zoals naar de apotheker gaan, en later ook andere taken zoals de dagcontracten aanvragen bij het interimkantoor. Ik kan ook bijspringen als het nodig is in de communicatie naar de andere assistenten in het team.

Ik help Muriel om haar hoofd helder te krijgen wat nodig is, binnen wat het leven van haar vraagt. Ik help mee kijken wat prioritair is. Ik kijk mee om de kalender vorm te geven. We werken met een week- en een maandkalender.

Het zijn allemaal dingen die ik graag doe en die ik kan.

Voor mij is het heel belangrijk dat het goed klikt met Muriel. We vinden elkaar op veel verschillende gebieden, onze interesses zijn op veel vlakken gelijklopend, dat is fijn. Het voelt heel vertrouwd. Er is veel respect voor elkaar en voor elkaars grenzen en dat is belangrijk voor mij.

Muriel, wat betekent persoonlijke assistentie voor jou?

Het heeft mijn leven volledig veranderd. Het is echt een redding geweest voor mij en de kinderen. De vijf jaar zonder assistentiebudget waren heel moeilijk en chaotisch. Mijn kinderen en ik hebben daar heel erg onder geleden. Het assistentiebudget bracht meer stabiliteit voor ons en gaf ons de mogelijkheid om het co-ouderschapssysteem te hernemen. De week om week regeling was jarenlang onhaalbaar geweest omdat ik vaak in het ziekenhuis lag of bij mensen logeerde omdat ze mij dan beter dag en nacht konden verzorgen. De kinderen verbleven dan bij hun vader, grootouders en vrienden. Dat was heel moeilijk voor hen, voor mij, voor iedereen. Met het budget hadden we eindelijk de mogelijkheid om genoeg hulp bij mij thuis te voorzien zodat de kinderen een week bij mij konden verblijven. We waren terug samen. Het was heerlijk. We genoten er enorm van. Hulp van vrienden en familie bleef wel noodzakelijk. Het is niet zo dat zij niets meer doen, zij zijn heel betrokken. Maar het is meer in evenwicht en ik ben minder afhankelijk van hen. Essentiële ondersteuning wordt gedaan door de persoonlijke assistenten.

Freija: In wezen doen wij dingen die familie en vrienden ook zouden kunnen doen, zou je denken. Maar als je lang ziek bent wordt het anders om dit soort dingen altijd maar te blijven vragen van je familie en vrienden. Het gaat hier wel over continue en intensieve ondersteuning. Dat is een verschil als ondersteuningsnoden tijdelijk zijn bijvoorbeeld drie maanden omdat je je been hebt gebroken. Nu kunnen de momenten met vrienden en familie gewoon ontspannend zijn. Familie en vrienden hebben ook hun eigen leven en noden.

Muriel, wat is voor jou essentieel aan persoonlijke assistentie?

Het belangrijkste voor mij is flexibiliteit. Ik moet mijn assistentie aanpassen aan de noden van de moment. Mijn ziekte gaat op en neer. Sommige dagen ben ik volledig hulpbehoevend; andere minder. De assistenten zijn flexibel.

Wat betekenen jouw persoonlijke assistenten voor jou?

Mijn persoonlijke assistenten zijn een fundamenteel onderdeel van mijn leven, ze zijn heel erg belangrijk voor mij. Een persoonlijke assistent is een vertrouwenspersoon en iemand die mij maar ook de kinderen en mijn familie en vrienden goed kent. Vertrouwen en respect is heel belangrijk. Het is eigenlijk een heel bijzondere relatie, die ik daarvoor niet kende.

Ervaar je het als een afhankelijkheidsrelatie?

Ja en nee. Aan de ene kant: ja, absoluut, ik ben afhankelijk van mijn assistenten. Ik heb hen heel hard nodig. Maar ik kies ze natuurlijk zelf en dus passen ze goed bij mij. Alles is bespreekbaar. We bepalen wat er moet gebeuren en wat daarbij belangrijk is. Ik ben afhankelijk van hen, maar ik bepaal wel alles zelf.

Aan de andere kant is het heel anders dan afhankelijk zijn van de steun en hulp van familie en vrienden als je zo zwaar ziek ben. Dat vind ik ontzettend moeilijk omdat het hen enorm belast. Sinds ik assistenten heb, zijn mijn vrienden weer in de eerste plaats vrienden en mijn familie, familie. Alles valt terug op zijn plaats. Familie en vrienden die onder druk mantelzorgers moeten worden om mij en de kinderen te helpen overleven, hoort nu tot het verleden.

Voor welke taken heb je persoonlijke assistenten?

Dat is in de loop van de jaren heel erg verschillend geweest. De behandeling en de voeding zijn altijd belangrijke onderdelen geweest. Ziek zijn is een voltijdse bezigheid. Artsen, specialisten, verpleging, kinesitherapeuten, dagkliniek, opnames … er komt geen einde aan, dag in dag uit. Voeding was heel specifiek omdat ik door de ziekte quasi niets meer kon eten. En dan was er het huishouden en de organisatie met de kinderen. En de administratie, privé en die van het budget. In het begin was de budgetadministratie erg moeilijk voor ons. Het heeft even geduurd voor we het begonnen te begrijpen. En last but not least is er toch ook de poging om een beetje meer kwaliteit te brengen in mijn leven. Ik kwam bijvoorbeeld wekenlang niet buiten omdat ik dat zelfstandig niet kon en heel veel pijn kreeg van geluid en andere prikkels. Assistenten gingen dan wandelen met mij in de rolstoel in een rustig parkje. Er waren tijden dat ze mijn handen masseerden omdat die altijd verkrampten. Heel lang kon ik niet veel meer aan dan dat. Maar ze gingen ook kerstkadootjes kopen voor de kinderen en zorgden dat we hun verjaardag konden vieren. Toen bleek dat ik zoveel last had van de stadslucht, reed een van mijn assistenten met mij regelmatig naar zee. Dat was fantastisch.

Freija werkt bij mij sinds 2018 als persoonlijk assistente. Ze kookt en ze is ook mijn vertrouwenspersoon die meedenkt over wat er nodig is en wie we daar voor kunnen inschakelen.  Ze coördineert de andere assistenten. Ze houdt ook mee in het oog welke artsen er allemaal moeten worden geraadpleegd en alle andere vragen die te maken hebben met mijn behandeling.

Verder heb ik een assistent voor alles wat te maken heeft met administratie, organisatie, belastingen. Deze assistent regelt ook de administratie van mijn persoonsvolgend budget. Er is ook nog een budgethoudersvereniging (nu bijstandsorganisatie) die de afrekening van de budgetten doet. Mijn assistent bekijkt dit dus samen met die organisatie. Als je ziek bent, word je geconfronteerd met heel veel administratie en organisatie. Door mijn neurologische aandoening is alles wat te maken heeft met organisatie een te grote uitdaging. Ik kan dat niet meer, en vind het heel moeilijk dat ik het niet kan.

Heel moeilijk in deze context is dat ik verschillende keren ben moeten verhuizen omwille van financiële en medische redenen. Ziek worden is financieel een ramp. Ik vond het verhuizen heel erg moeilijk, elke keer weer. Gelukkig had ik elke keer iemand die dat helemaal mee met mij regelde. En opnieuw was er ook de LUS-groep die meedacht.

Ik heb ook een poetsvrouw en zijn er vrijwilligers die mij vervoeren naar dokters. Dat is via een vrijwilligersorganisatie.

Het is niet altijd mooi geregeld. Er is nu iemand weggevallen die normaal rijdt, klusjes doet, ook eens kookt, mij naar zee brengt, ziet dat de kachel daar dan werkt, enzovoort. Die persoon is nu ziek en ik zit dan met mijn handen in het haar.

Wat maakt jouw job uniek, Freija?

Freija: Je gaat mee in het leven van een ander gezin. De invulling van de job kan ook wijzigen doorheen de tijd naargelang de noden, of de gezondheid. Het is in dialoog zoeken naar hoe we de noden die er zijn best kunnen invullen. Zowel wat je doet, als de tijdsindeling kan veranderen.

Dat is voor mij persoonlijk ook leerrijk. Ik heb geleerd om flexibiliteit als een kwaliteit te zien, om mij er bewust van te worden dat mijn flexibel zijn een kwaliteit is. De ene dag is de andere niet, en je moet kunnen meegaan als er plannen wijzigen, omdat er bepaalde zaken veranderen. Ik ben me er bewust van geworden dat mij dat gemakkelijk afgaat, dat ik daar goed in mee kan gaan, dat het een kwaliteit is van mij.

Muriel geeft mij veel terug. Ik word door haar gezien in het werk dat ik doe, ik krijg er veel waardering en erkenning voor. Daardoor ben ik zelf ook gegroeid.

Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft.

Hoe zou de job volgens jou meer bekendheid kunnen krijgen?

Freija: Ik denk dat het helpt als persoonlijke assistenten over hun job praten met andere mensen, en als budgethouders zelf het ook uitleggen aan vrienden en familie hoe het in elkaar zit. En het helpt ook dat er platformen zijn zoals nu jullie website waarop er ervaringen kunnen gedeeld worden.

Wat als je het in de toekomst zonder persoonlijke assistenten zou moeten doen?

Muriel: Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Het is een verschrikkelijke gedachte. Ik heb zeer weinig energie. Geen assistentie hebben ontneemt mij vele mogelijkheden. Ik zou ook al snel extra in de problemen zitten met mijn gezondheid. Persoonlijke assistentie geeft mij een gevoel van veiligheid, neemt stress weg want je weet dat er voor je gezorgd wordt. Ik weet hoe mijn week eruitziet, ik weet wanneer Freija komt. Dat brengt rust. Als mijn persoonlijke assistenten zouden wegvallen zou ik dadelijk nog meer pijn en verkramping krijgen door zorgen en stress.  En mijn familie en vrienden zouden terug een soort van mantelzorgers worden. Door persoonlijke assistentie kunnen mijn vrienden gewoon mijn vrienden zijn.

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft Getuigen in De Standaard tonen hoe belangrijk dit is. Minister en regering draaien weg. Middenveld zwijgt. 27 mrt 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! De Actiegroep Recht op Ondersteuning maakt zichtbaar dat veel mensen het recht op ondersteuning belangrijk vinden. Doe mee! 28 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!”  Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Let op voor deadline rechtbank" "Let op voor deadline rechtbank" Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget. 08 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!" 13 okt 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be) 06 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school. 15 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 22 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu