Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal?

Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal?

GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap, roept op om een rem te zetten op de drang waarmee minister Ben Weyts het buitengewoon onderwijs verder uitbreidt. Het wordt duidelijk dat de maatregelen om het M-decreet bij te sturen ontaarden in een bewuste segregatiestrategie van leerlingen met een handicap. GRIP stelt de vraag in hoeverre dit onderwijsbeleid wenselijk en legaal is.

Het wordt eenvoudiger om scholen buitengewoon onderwijs op te richten.

“Meer nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs”. Overtuigd van zijn eigen beleidslijn, kondigt minister Ben Weyts aan (19 december 2021) dat hij het eenvoudiger zal maken om scholen buitengewoon onderwijs op te richten. Deze bewuste ingreep moet leiden tot meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Terwijl de minister er tevreden mee is dat het aantal plaatsen buitengewoon onderwijs in zijn regeerperiode reeds gestegen is van 47 000 naar 51 000. Hoe meer buitengewoon onderwijs, hoe beter… want volgens minister Weyts kunnen leerlingen met een leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften best terecht in het buitengewoon onderwijs omdat ze daar de gespecialiseerde zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Inclusief onderwijs volgen werd de voorbije twee jaar moeilijker.

“Het wordt eenvoudiger voor scholen om inclusief onderwijs op te zetten”, dat is hoe het zou moeten klinken. We stellen in de onderwijspraktijk juist vast dat het moeilijker wordt voor leerlingen met een handicap om inclusief onderwijs te volgen. Het verband met het gevoerde onderwijsbeleid is heel duidelijk.

Goed bewust van de nood aan nuance, legde minister Weyts bij zijn aantreden nog een zekere voorzichtigheid aan de dag. Zo verklaart hij in het najaar van 2019: “Inclusie blijft ons uitgangspunt”. En in de eerste nota van de Vlaamse regering over het nieuwe decreet dat het M-decreet moet vervangen (‘naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’) staat letterlijk: ‘… zoveel mogelijk leerlingen door zo goed mogelijk onderwijs in het gewoon onderwijs houden (niet meer leerlingen naar het buitengewoon) …’.

Maar twee jaar later blijken zijn intenties helemaal anders. In woorden en in daden toont minister Weyts zich een absolute voorstander van het buitengewoon onderwijs. Alles wijst erop dat hij een fundamentele koerswijziging doorvoert op het vlak van het onderwijs voor leerlingen met een handicap of nood aan leersteun. Deze koerswijziging zien we duidelijk in de recente uitspraak van minister Ben Weyts: “De capaciteit van het buitengewoon onderwijs zal nog toenemen. Wij gaan ervoor zorgen dat er inderdaad meer capaciteit zal komen. Sommigen vinden dat negatief, ik vind dat positief. Omdat de beste zorg net daar wordt verstrekt door het buitengewoon onderwijs” (plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, woensdag 17 november).

Het is duidelijk dat minister Weyts de motor van het inclusief onderwijs laat stilvallen. Dit is voelbaar in de onderwijspraktijk. Ouders die een kind met een handicap willen inschrijven in een gewone school, stoten terug op meer weerstanden en weigeringen, ook onder tafel. “Dit kindje zou best toch naar het buitengewoon onderwijs gaan” is de boodschap die is de boodschap die men nu, soms ongegeneerd terug krijgt. Daarbij gaan sommige scholen er helemaal aan voorbij dat het M-decreet, zolang er geen nieuw decreet is goedgekeurd, nog steeds van kracht blijft. En maatregelen om het tekort aan ondersteuning in het gewoon onderwijs weg te werken blijven uit, terwijl er keer op keer meer middelen voorzien worden om het buitengewoon onderwijs te versterken. Ouders die kiezen voor inclusief onderwijs staan met deze minister van onderwijs in de kou.

Is dit onderwijsbeleid nog legaal?

Eraan voorbij gaan dat het M-decreet, maar ook het breder wettelijke kader rond inclusief onderwijs van kracht blijft… is wat minister Ben Weyts bewust zelf ook doet. Zonder een nieuw decreet voor te leggen aan het parlement, zonder dit nieuwe decreet ook af te toetsen aan een breder rechtenkader, voert minister Weyts een forse koerswijziging door richting meer segregatie. 

Inclusie is door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap een kwestie van mensenrechten geworden. Deze mensenrechten krijgen, zoals dat hoort, meer en meer hun neerslag in wetten en decreten. Het M-decreet was bedoeld om het Vlaamse onderwijs in de richting van het vooropgestelde doel van het VN-Verdrag te laten evolueren: een inclusief onderwijssysteem voor alle leerlingen met een handicap. Het M-decreet nam inclusie als het uitgangspunt en buitengewoon onderwijs als de uitzondering. De gewone scholen kregen de opdracht om les te geven aan leerlingen met een handicap, zolang de redelijke aanpassingen proportioneel waren. De koerswijziging van Weyts maakt van buitengewoon onderwijs terug de regel en van inclusie de moeilijk te bekomen uitzondering. Hij ontslaat gewone scholen stap voor stap van de opdracht om les te geven aan leerlingen met  een handicap.

Is het legaal om het M-decreet zomaar aan de kant te schuiven, zonder dat een nieuw decreet is goedgekeurd? En hoe is de ambitie om het buitengewoon onderwijs verder uit te breiden te rijmen met het nieuwe art. 22ter van de grondwet? De grondwet geeft nu aan dat elke wetgever binnen zijn bevoegdheidsterrein, geleidelijk het recht op volledige inclusie van personen met een handicap dient door te voeren. En wat met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap? Wij horen alle juristen verklaren dat het aanhouden en verder uitbouwen van een apart systeem van buitengewoon onderwijs in strijd is met artikel 24 en dat als maatstaf het aantal leerlingen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen stelstelmatig omlaag moet. Bovendien werd Vlaanderen al meermaals op de vingers getikt voor het tekort aan inspanningen om inclusief onderwijs waar te maken.

Los van het juridisch kader dienen we er bij stil te staan dat de stap naar de school de eerste stap is die kinderen in de maatschappij zetten. Het vraagt weinig maatschappelijk inzicht om te begrijpen dat de inclusie van mensen met een handicap langs het pad van inclusief onderwijs loopt.

Steeds opnieuw horen we dat de Vlaamse regering inclusie voorop stelt. Dit is fake news. Door de koerswijziging van minister Weyts verliest de ganse Vlaamse regering haar geloofwaardigheid op het vlak van inclusie. 

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is geen voorstander van campusscholen GRIP is geen voorstander van campusscholen 06 mei 2024 / Seline Somers Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs  ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu