Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen

Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen

Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be)

Boodschap van hoop in parlement en media

Op 15 maart 2022 gaven James Van Casteren, topambtenaar bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en minister Wouter Beke een stand van zaken over de VAPH-sector. (bekijk het verslag en de presentatie van de gedachtewisseling over de persoonsvolgende financiering in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement op 15 maart 2022

“Wachtlijst voor gehandicapten wordt beetje korter”, kopte De Morgen diezelfde dag. “In één jaar tijd heeft Vlaanderen 2.211 budgetten toegekend aan meerderjarigen met een zware zorgnood, de zogeheten prioriteitengroep 1. Hierdoor is de wachttijd voor deze groep spectaculair gedaald, van bijna 3 jaar naar 1 jaar. Momenteel blijven er nog 328 wachtenden over die sinds 2020 op de wachtlijst staan. (…)

https://www.demorgen.be/politiek/wachtlijst-voor-gehandicaptenzorg-wordt-beetje-korter~b5232eb2/

Volgens minister Beke “zorgt die inspanning ervoor dat het streefdoel van 18 maanden is gehaald en dat er een “historische daling” is in de wachttijd voor de hoogste prioriteitengroep”, stelt Het Belang van Limburg. https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220315_96215284

“Tot daar het goede nieuws”, staat er echter verderop in het artikel in De Morgen. “Want voor mensen met minder dringende zorgnoden, de prioriteitengroep 2, blijft de wachtlijst nog steeds groeien. Ook de 11.000 mensen in prioriteitengroep 3 moeten nog geduld uitoefenen.”

Wat deed GRIP hiermee?

Wanneer grote uitspraken worden gedaan over een historische daling van de wachtlijst dan voelen we ons geroepen om ook de balans eens op te maken van de cijfers over “de wachtlijst”. Hoeveel wachtenden zijn er, hoe lang is de wachttijd, en hoe zijn het aantal wachtenden en de wachttijd geëvolueerd in de laatste vier jaar?

Belangrijk om voor ogen te houden: “De wachtlijst” gaat uiteraard niet enkel over de groep mensen die wacht in prioriteitengroep 1, maar ook over prioriteitengroepen 2 en 3.

Wat vinden we ook belangrijk om in perspectief te zetten: James Van Casteren maakt een balans op basis van beleidsbeslissingen die nog moeten worden uitgevoerd. De nieuwe budgetten zullen in de loop van dit jaar worden uitgedeeld. Ondertussen komen er in het komende jaar nieuwe aanvragen en wachtenden bij. Om echt duurzame evoluties en verminderingen te kunnen vaststellen moeten we de komende jaarverslagen erbij nemen. Want je moet natuurlijk geen appelen met peren vergelijken.

Het eerstkomende cijferoverzicht dat we kunnen vergelijken met voorgaande jaren zal normaal gezien een stand van zaken in cijfers geven op 30 juni 2022. We hebben dus de cijfers opgezocht van 30 juni 2021 en de drie jaren ervoor, via de jaarverslagen van het VAPH. Als er over een paar maanden een nieuw cijferoverzicht komt, dan vullen we het graag aan. Ook het cijferoverzicht van 30 juni 2023 zal belangrijk zijn, omdat daarin het resultaat te zien zal zijn van de investeringen nu, maar ook de nieuwe vragen die bij op de wachtlijst komen van nu tot dan.

Tot slot willen we ook in ’t oog houden wat er gebeurt rond prioriteitengroepen 2 en 3. Wat zullen de plannen van Wouter Beke met de 16.000 mensen in die groepen (het gros dus van de wachtlijst waarvan er een belangrijke groep zelfs al langer dan tien jaar wacht) voor beweging veroorzaken in de cijfers van de wachtlijsten? Over die plannen is GRIP trouwens heel erg verontrust! Lees hier meer over op onze website:  https://www.gripvzw.be/nl/artikel/544/wouter-beke-negeert-de-rechten-van-mensen-in-prioriteitengroepen-2-en-3

Let op: We hebben het in dit artikel enkel over de meerderjarigen en de wachtlijst voor het persoonsvolgend budget. We bekijken later ook de cijfers voor de wachtlijsten van de minderjarigen met een handicap.

We geven hieronder eerst onze algemene conclusies. Daaronder kan u de cijfers meer in detail bekijken en onze bevindingen daaruit.

Onze conclusies

Als we de evolutie bekijken, op basis van een vergelijking van de cijfers uit de vier laatste jaarverslagen, telkens op 30 juni van het jaar, dan is er geen sprake van een afbouw van de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget, maar wel een aangroei. Er is een gestage stijging van het aantal wachtenden op de wachtlijst. Die wordt veroorzaakt door een sterke aangroei van het aantal wachtenden in prioriteitengroepen 1 en 2. De lichte daling van het (nog steeds enorme) aantal wachtenden in prioriteitengroep 3 weegt daar niet tegen op.

Over de wachttijd vonden we 2 vergelijkbare metingen terug, een voor 2021 en een voor 2020. In jaarverslag 2019 werd dit nog niet weergegeven. De tendens in de wachttijd op basis van de 2 metingen is duidelijk stijgend.

Voorspellingen

De cijfers van 30 juni 2022 en van 30 juni 2023 zullen het effect van de investeringen van 2022 in prioriteitengroep 1 en de automatische toekenningsgroepen meenemen. Ook de nieuwe aanvragen worden verrekend in het resultaat. Dit zal een beter resultaat geven van de stand van zaken na de investeringen van het Zorginvesteringsplan.  

Of er een structurele en blijvende verbetering zal optreden in de wachttijd en het aantal wachtenden in prioriteitengroep 1 kunnen we nu nog niet zeggen. Dit zal onder meer afhangen van de budgetten die ook na 2022 blijvend vrijkomen voor deze groep.

Ook voor de evolutie van het aantal wachtenden en wachttijden in prioriteitengroepen 2 en 3 zullen de cijfers van 30 juni 2022 die komen interessant zijn. Zullen we een verderzetting van de tendensen zien? Een sterke breuk van die tendenzen op 30 juni 2023 moet alleszins grondig geanalyseerd worden. Als de bedoeling is om de wachtlijst in “prioriteitengroep 3” uit te zuiveren moet er sterk over gewaakt worden dat er geen PVB-noden onder de mat geveegd worden of van de radar verdwijnen. We kunnen maar hoera roepen als het aantal mensen dat nood heeft aan een PVB ook daadwerkelijk vermindert, omdat ze effectief hun PVB gekregen hebben.

De naakte cijfers

Meest recente cijfers zijn die voor midden 2021:

Aantal wachtenden:

Op 30 juni 2021 zijn 16.992 personen met in totaal 17.098 vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen (eenzelfde persoon kan in twee prioriteitengroepen voorkomen met een hoofd- en een deelvraag naar ondersteuning):

 • 1.909 vragen in prioriteitengroep 1
 • 4.424 vragen in prioriteitengroep 2
 • 10.765 vragen in prioriteitengroep 3

Wachttijden:

Binnen elke prioriteitengroep worden vragen gerangschikt volgens de prioriteringsdatum. Dat is de datum waarop een persoonsvolgend budget werd aangevraagd of herzien. De prioriteringsdatum wordt steeds vermeld in de beslissingsbrief van het VAPH. De eerstvolgende wachtende in elke prioriteitengroep heeft volgende prioriteringsdatum:

 • prioriteitengroep 1: 08.06.2018
 • prioriteitengroep 2: 01.10.2016
 • prioriteitengroep 3: 16.01.2002

Op 30 juni 2021 was de wachttijd dus:

 • in prioriteitengroep 1: 3 jaar en 1 maand
 • in prioriteitengroep 2: 4 jaar en 9 maanden
 • in prioriteitengroep 3: 19,5 jaar.

Bron: https://extranet.vaph.be/jaarverslag/2021-eerste-jaarhelft/pages/1/index.html en jaarverslag zelf: https://extranet.vaph.be/jaarverslag/2021-eerste-jaarhelft/Het-VAPH-in-cijfers-Eerste-jaarhelft-2021_23-03-2022.pdf

Cijfers van het jaar ervoor, midden 2020:

Aantal wachtenden:

Op 30 juni 2020 zijn 16.578 personen met in totaal 16.700 vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen (eenzelfde persoon kan in twee prioriteitengroepen voorkomen met een hoofd- en een deelvraag naar ondersteuning):

 • 2014 vragen in prioriteitengroep 1
 • 3473 vragen in prioriteitengroep 2
 • 11.213 vragen in prioriteitengroep 3

Wachttijden:

Binnen elke prioriteitengroep worden vragen gerangschikt volgens de prioriteringsdatum. Dat is de datum waarop een persoonsvolgend budget werd aangevraagd of een herziening werd aangevraagd. De prioriteringsdatum wordt steeds vermeld in de beslissingsbrief van het VAPH. De eerstvolgende wachtende in elke prioriteitengroep heeft volgende prioriteringsdatum:

 • prioriteitengroep 1: 20.07.2017
 • prioriteitengroep 2: 29.07.2016
 • prioriteitengroep 3: 17.09.2001

Bron: https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/16468/het_vaph_in_cijfers_-_eerste_jaarhelft_2020.pdf

In juni 2020 was de wachttijd dus:

 • in prioriteitengroep 1: 2 jaar en 10 maanden
 • in prioriteitengroep 2: 3 jaar en 10 maanden
 • in prioriteitengroep 3: 18 jaar en 9 maanden.

Jaarverslag eerste helft 2019:

Aantal vragen en wachtenden:

15.411 personen met in totaal 15.583 vragen zijn geregistreerd in de prioriteitengroepen (eenzelfde persoon kan in twee prioriteitengroepen voorkomen met een hoofd- en een deelvraag naar ondersteuning):

 • 1538 vragen in prioriteitengroep 1
 • 2233 vragen in prioriteitengroep 2
 • 11.812 vragen in prioriteitengroep 3

Bron: https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/13889/het-vaph-in-cijfers_eerste-jaarhelft-2019.pdf

Wachttijden:

Ik vind geen cijfers over de prioriteringsdata voor midden 2019 en kan dus ook geen wachttijden vaststellen.

Jaarverslag eerste helft 2018:

Aantal wachtenden:

Aantal wachtenden: 14.607 aanvragen geregistreerd in de prioriteitengroepen

 • 1050 wachtenden in prioriteitengroep 1
 • 950 wachtenden in prioriteitengroep 2
 • 12.607 wachtenden in prioriteitengroep 3

Bron: https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/4226/het-vaph-in-cijfers_eerste-jaarhelft-2018.pdf

Wachttijden:

Ik vind geen cijfers over de prioriteringsdata voor midden 2018 en kan dus ook geen wachttijden vaststellen.

De evoluties

Om antwoord te geven op de vraag “blijkt uit de cijfers dat de wachtlijst wordt afgebouwd?” zetten we voor 2018, 2019, 2020 en 2021 zowel het aantal wachtenden / vragen naast elkaar, als de wachttijden.

Aantal wachtenden

Algemeen aantal wachtenden in de wachtlijst voor persoonsvolgend budget en evolutie aantal wachtenden in totaal dus de 3 prioriteitengroepen samen:

 • 14.607 wachtenden in 2018
 • 15.411 wachtenden in 2019
 • 16.578 wachtenden in 2020
 • 16.992 wachtenden in 2021

Dit is een gestage stijging van het aantal wachtenden de voorbije vier jaar.

Conclusie: er is geen algemene afbouw van het algemeen aantal wachtenden / vragen de voorbije vier jaar maar wel een gestage aangroei.

Aantal wachtenden binnen de verschillende prioriteitengroepen en evolutie aantal vragen binnen de verschillende prioriteitengroepen:

In prioriteitengroep 1 zien we:

 • 1050 wachtenden in 2018
 • 1538 vragen in 2019
 • 2014 vragen in 2020
 • 1909 vragen in 2021

Dit is een sterke stijging van het aantal wachtenden / vragen in de voorbije vier jaar

Conclusie: er is geen afbouw van het aantal wachtenden / vragen in prioriteitengroep 1 de voorbije vier jaar maar wel een sterke aangroei

In prioriteitengroep 2 zien we:

 • 950 wachtenden in 2018
 • 2233 vragen in 2019
 • 3473 vragen in 2020
 • 4424 vragen in 2021

Dit is een sterke stijging van het aantal wachtenden / vragen in de voorbije vier jaar

Conclusie: er is geen afbouw van het aantal wachtenden / vragen in prioriteitengroep 2 de voorbije vier jaar maar wel een sterke aangroei.

In prioriteitengroep 3 zien we:

 • 12.607 wachtenden in 2018
 • 11.812 vragen in 2019
 • 11.213 vragen in 2020
 • 10.765 wachtenden in 2021

Dit is een lichte daling van het aantal wachtenden / vragen in de voorbije vier jaar.

Conclusie: er is een lichte afbouw van het aantal wachtenden / vragen in prioriteitengroep 3 in de voorbije vier jaar.

Nemen we prioriteitengroepen 2 en 3 samen dan zien we:

 • 950 plus 12.607 = 13.557 wachtenden in 2018
 • 2233 plus 11.812 = 14.045 vragen in 2019
 • 3473 plus 11.213 =  14.686 vragen in 2020
 • 4424 plus 10765 = 15.189 vragen in 2021

Dit is een gestage stijging van het aantal wachtenden / vragen in prioriteitengroepen 2 en 3 samen de voorbije vier jaar

Conclusie: er is geen afbouw van het aantal wachtenden / vragen in prioriteitengroepen 2 en 3 samen de voorbije vier jaar maar wel een gestage aangroei.

Verdere analyse nodig:

Om de lichte daling in prioriteitengroep 3 te verklaren is er wat extra onderzoek nodig. Kan het het gevolg zijn van het verschuiven van mensen van prioriteitengroep 3 naar prioriteitengroep 2? Er zijn extra gegevens nodig om de volumes van die verschuivingen in kaart te brengen. Maar dat reikt verder dan dit mini-dossier.

Wachttijden en evolutie wachttijden binnen de prioriteitengroepen:

Ik vind maar cijfers van de voorbije twee jaar en kan enkel die evolutie weergeven:

 • Voor prioriteitengroep 1 is de wachttijd gestegen van 2 jaar en 10 maanden in juni 2020 naar 3 jaar en 1 maand in juni 2021
 • Voor prioriteitengroep 2 is de wachttijd gestegen van 3 jaar en 10 maanden in juni 2020 naar 4 jaar en 9 maanden op 30 juni 2021
 • Voor prioriteitengroep 3 is de wachttijd gestegen van 18 jaar en 9 maanden in juni 2020 naar 19,5 jaar op 30 juni 2021

Conclusie: in de drie prioriteitengroepen is de wachttijd gestaag gestegen.

 

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft Getuigen in De Standaard tonen hoe belangrijk dit is. Minister en regering draaien weg. Middenveld zwijgt. 27 mrt 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! De Actiegroep Recht op Ondersteuning maakt zichtbaar dat veel mensen het recht op ondersteuning belangrijk vinden. Doe mee! 28 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Let op voor deadline rechtbank" "Let op voor deadline rechtbank" Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget. 08 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!" 13 okt 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school. 15 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft” 15 okt 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 22 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu