Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort

Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort

Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op vrijdag 10 maart 2023, wordt het ontwerpdecreet besproken in de Commissie onderwijs op donderdag 30 maart 2023.

Voor GRIP is het nog maar eens duidelijk dat deze Vlaamse Regering weinig ambitie vertoont om inclusief onderwijs waar te maken. “Dit decreet schiet tekort. De nodige hefbomen om inclusief onderwijs waar te maken ontbreken”, stelt Kjartan Heynderick, woordvoerder van GRIP.

Inschrijvingsrecht blijft zoals vastgelegd in het M-decreet

Maar laat ons beginnen met het belangrijkste: het inschrijvingsrecht blijft behouden zoals het werd vastgelegd in het M-decreet. Dit veranderd niet.

Minister Ben Weyts benadrukt dat de klassenraad zal kunnen aangeven wanneer het echt niet lukt om een bepaalde leerling op te nemen. Hij lijkt te vergeten dat ook binnen het kader van het M-decreet de klassenraad zich kon uitspreken over een inschrijving van een leerling met een verslag buitengewoon onderwijs, en indien aangewezen een inschrijving kon ontbinden. Steeds wel op basis van een correcte procedure en een toetsing van de (dis)proportionaliteit van de redelijke aanpassingen.

“Laat ons stoppen met te verkondigen dat het M-decreet wordt afgeschaft. Er wordt gewoon verder gebouwd op het M-decreet. Maar met te weinig ambitie om echt werk te maken van inclusief onderwijs. Voor de leerkrachten en de kinderen verandert er heel weinig. Het decreet mikt op een betere organisatie van de ondersteuners, die zullen werken binnen de nieuwe leersteuncentra. Niet meer dan dat, terwijl er veel meer nodig is om inclusief onderwijs op het juiste spoor te zetten”, zegt Kjartan. “Bovendien is duidelijk dat het overleg met alle partijen moeizaam is. Dit is een compromis-akkoord waarin echte stappen vooruit vermeden worden. Inclusie met de handrem op."

Vervanging M-decreet door decreet Leersteun

Bij het begin van de legislatuur (oktober 2019) verkondigde Minister Ben Weyts meteen dat het M-decreet moest verdwijnen en zou vervangen worden door een nieuw decreet. Het was oorspronkelijk de bedoeling om dit in te voeren op 1 september 2021. Maar er kwam keer op keer uitstel en nu pas wordt een ontwerpdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement. De bedoeling is om de maatregelen van dit decreet Leersteun in te voeren vanaf het schooljaar 2023-2024.

We zien bij deze Vlaamse Regering, en ook in dit decreet, een koerswijziging ten opzichte van het M-decreet. Het M-decreet schoof het principe naar voren “eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon onderwijs”. Deze Vlaamse Regering veranderde naar “gewoon onderwijs waar het kan, buitengewoon waar het moet”. Dit is een duidelijke verlaging van de ambitie om inclusief onderwijs aan te bieden aan leerlingen met een handicap. Voorop staat nu "de beste plaats zoeken voor elke leerling, met welke beperking ook". Vanuit dit principe komt men vaker en vlugger tot een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs.

Wat vindt GRIP van het decreet over leersteun?

Versterken basiszorg en oprichting leersteuncentra

GRIP staat achter de stappen die gezet worden om de basiszorg te versterken en achter de oprichting van de leersteuncentra.

Toch heeft GRIP bedenkingen bij de manier over hoe de basiszorg versterkt zal worden. Er wordt een Kenniscentrum Leerpunt opgericht. Dit is een "onafhankelijk kenniscentrum dat waardevolle inzichten uit de wetenschap en effectieve lesmethodes vertaalt en verspreidt naar de klasvloer". Zijn er voldoende middelen uitgetrokken om deze inzichten onder begeleiding door de scholen te implementeren? (Over de taken en ambities van het kenniscentrum “Leerpunt”: een interview met Pedro de Bruyckere | DUURZAAM ONDERWIJS)

 

Pakket ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Wat evenwel niet verandert – en dit is het grote pijnpunt – is het pakket aan ondersteuning. Voor veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijft de ondersteuning binnen het gewoon onderwijs ondermaats. Zo is er in dit decreet bijvoorbeeld niets te vinden over samenwerking met het domein welzijn. Wat daar tegenover staat binnen het buitengewoon onderwijs overtreft dit. Dit heeft alles te maken met het feit dat ook deze Vlaamse Rregering voorrang geeft aan doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. België was in 2018 in Europa het land met het grootste aantal gesegregeerde leerlingen. Dit cijfer is blijven stijgen, het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen.

 

Progressieve realisatie inclusief onderwijs met stappenplan

Het beleid omtrent leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften sluit aan binnen het kader van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag verbindt ook Vlaanderen aan de progressieve realisatie van inclusief onderwijs. Progressieve realisatie betekent een concreet stappenplan dat leidt tot één inclusief onderwijssysteem en de inzet van alle beschikbare middelen. Met het decreet Leersteun bevestigt de Vlaamse Regering op papier het principe van inclusie. Maar GRIP oordeelt dat de stappen die gezet worden niet beantwoorden aan de verwachtingen van progressieve realisatie zoals voorgeschreven door de VN. We zien bovendien dat de negatieve framing van de minister er nu al toe leidt dat scholen opnieuw, al dan niet onder tafel, het recht op inschrijving en inclusief onderwijs weigeren.

 

Geen ambitie op het vlak van inclusief onderwijs

Deze Vlaamse Regering heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze geen ambitie vertoont op het vlak van inclusief onderwijs. Er is eerder ingezet op de uitbreiding van het buitengewoon onderwijs, wat tegen het VN-Verdrag ingaat en waarover we dus reactie verwachten van het VN-comité.

Kan de Commissie inclusief onderwijs het tij nog keren?

Er wordt een onafhankelijke commissie opgestart die zal nadenken over een langetermijnvisie voor onderwijs. We hopen dat ze de voorbeelden van de buurlanden (die veel verder zitten dan België omtrent inclusie) zullen bekijken en zich hierop zullen baseren. Maar op zich is dit natuurlijk veel te laat. Deze commissie moest aan dit decreet vooraf gegaan zijn, in het begin van de legislatuur. Niet op het einde wanneer de minister van onderwijs reeds zijn bureau aan het opruimen is.

Handvaten inclusief onderwijs

Ouders voor Inclusie en GRIP zetten in september 2022 de handvaten voor inclusie eens op een rij. Ze kunnen de Commissie inclusief onderwijs misschien inspireren.

Inclusief onderwijs werkt

Voor wie nog twijfelt of inclusief onderwijs in het huidige systeem haalbaar is, maakte GRIP de mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’. Hiermee willen we zowel ouders, scholen als politici inspireren om de sprong te wagen en te geloven in kwalitatief inclusief onderwijs.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is geen voorstander van campusscholen GRIP is geen voorstander van campusscholen 06 mei 2024 / Seline Somers Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs  ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu