Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend

Ondersteuning Cijfers jaarverslag jeugdhulp beschamend

Heb je een minderjarig kind met een handicap? Dan is het 6 keer moeilijker om een PAB te krijgen om je kind bij jou te laten opgroeien dan een plaats in internaat of semi-internaat. Dat moet én kàn anders!

Duidelijke cijfers

Kinderen en jongeren met een handicap op de wachtlijst voor een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) wachten gemiddeld 5 jaar. Bij wie wacht op een plaats internaat of semi-internaat is dat 'maar' 9 maanden. Dat staat in het Jaarverslag Jeugdhulp dat in juni werd gepubliceerd door het Agentschap Jongerenwelzijn.

Politieke aandacht

De enorme wachttijd voor PAB viel ook het Vlaams Parlement op. Zowel vanuit de politieke meerderheid (Martine Open VLD) als vanuit de oppositie (Elke Van den Brandt, Groen en Bart Van Malderen, sp.a) werd minister van Welzijn Jo Vandeurzen hierover bevraagd op 4 juli. Wat gaat de minister hier aan doen? We hoorden geen concrete oplossingen. Lees het verslag van de parlementaire gedachtewisseling over het Jaarverslag Jeugdhulp.   

Ook de pers gaf aandacht aan deze problematiek, met onder meer een artikel op 7 juli op de voorpagina van het Nieuwsblad .

En bovendien...

Wat blijkt nog uit het jaarverslag? In 2016 kregen slechts 14 kinderen en jongeren een PAB. Maar liefst 2666 kinderen jongeren startten een traject op in een voorziening niet rechtstreeks toegankelijke hulp voor minderjarigen met een handicap. 

Van de 14 kinderen die een PAB kregen, waren er een paar die al langer dan 10 jaar wachtten!

Lees het Jaarverslag Jeugdhulp 2016.

Wat vindt GRIP?

Het is onaanvaardbaar dat we in Vlaanderen kinderen met een handicap en hun gezinnen zo lang zonder de nodige ondersteuning laten. Dit zijn allemaal minderjarigen van wie de overheid al na een omstandige procedure heeft vastgesteld dat ze recht hebben op een PAB. Maar in de praktijk is een recht op een plaats op de wachtlijst het enige wat ze krijgen. 

Voorts is het niet goed te praten dat het perspectief op PAB uitzichtloos is terwijl een traject in internaat of semi-internaat een reële mogelijkheid is. Op die manier worden kinderen en gezinnen nog steeds richting een instelling geduwd.

Geen vrije keuze

Dit is wat GRIP al een hele tijd aanbrengt en wat uit talloze getuigenissen van ouders naar voren komt. Zij krijgen te horen: "PAB? Niet haalbaar. Als je het niet meer uithoudt, vraag dan hulp van een voorziening." Op die manier ontnemen we tot op vandaag kinderen de kans om in hun gezin op te groeien.

Als gezinnen vandaag een plaats in een voorziening vragen voor hun kind, is dat dan een vrije keuze? GRIP vindt van niet, omdat er vaak geen echt alternatief is.

Trek uw plan in de gewone school

De geblokkeerde toegang tot PAB zorgt ook voor een tekort aan ondersteuning in de gewone school. Sommige kinderen hebben persoonlijke assistentie nodig in de klas, of om naar school te gaan, voor uitstappen, buitenschoolse opvang. Niet alles kan en moet van Onderwijs verwacht worden.

Zie ook het filmpje van GRIP over assistentie in het gewoon onderwijs #mijnassistent

Zolang echter het kind op de wachtlijst staat voor PAB moeten de ouders (vaak de moeder), andere kinderen, broertjes of zusjes, vrijwilligers en stagiairs die ondersteuning geven. Of met andere woorden: wanneer Welzijn niet over de brug komt met PAB's, komt ook het recht op inclusief onderwijs in het gedrang. Is het niet hoog tijd dat minister Crevits van Onderwijs eens met minister Vandeurzen van Welzijn overlegt hierover?

Wat wil GRIP?

GRIP eist dat hier onmiddellijk iets aan gedaan wordt. Men heeft lang genoeg getalmd om het recht op ondersteuning voor inclusie waar te maken.

De discussie gaat niet enkel over extra geld uit de regering. Om de wachttijden tussen PAB en (semi)-internaten gelijk te trekken zijn er andere mogelijkheden:

Elk jaar komen er honderden plaatsen vrij in voorzieningen. Dat zie je aan het hoge aantal nieuwe trajecten in voorzieningen dat opgestart wordt (bv vorig jaar 2666). Er is al heel veel geld in 'de sector'. 
De minister zou kunnen beslissen om die plaatsen om te zetten in persoonlijke budgetten. Hij zou kunnen beslissen die budgetten aan de langst wachtende kinderen te geven.

Op die manier zou op korte termijn de wachttijd voor PAB heel sterk naar beneden kunnen gaan, en zouden deze kinderen en gezinnen eindelijk een perspectief krijgen.

Gerelateerde artikels

Ondersteuning Wachttijd voor PAB vier keer langer Wachttijd voor PAB vier keer langer ... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp. 09 okt 2018 / Katrijn Ruts Alle beloftes ten spijt Alle beloftes ten spijt 10 juli 2018, Vlaams Parlement: de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen komt er NIET deze legislatuur. Zelfs een engagement om de lang wachtende kinderen hun PAB te geven blijft uit. 12 jul 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning "Wij kunnen niet staken" "Wij kunnen niet staken" Gabria is 18 jaar en wacht al 15 jaar op een PAB. Zij heeft geen grote lobby-organisaties zoals instellingen of vakbonden achter zich. "Als ik in de keuken op de grond ga zitten, heeft enkel mijn doch ... 17 mei 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning Alarm kinderrechten / PAB ! Alarm kinderrechten / PAB ! Crisisvergadering dinsdag 24 april 18u bij GRIP. Kom af, we hebben je nodig! Oproep aan iedereen die bezorgd is over de ellenlange wachttijden voor persoonlijke assistentie voor inclusie van onze kind ... 16 apr 2018 / Katrijn Ruts Ondersteuning PAB-loterij voor kinderen start weer PAB-loterij voor kinderen start weer Binnenkort kunnen kinderen met een dringende ondersteuningsnood hun kans weer wagen. Wint Janneke van Mieke? En wie vertrekt voor een tweede decennium op de wachtlijst? 12 dec 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Ondersteuning Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Garandeert vermaatschappelijking van de zorg onze rechten? Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP ... 24 mrt 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Monique bepaalt zelf Monique bepaalt zelf Het verhaal van Monique Van den Abbeel illustreert dat een PAB geen luxe is maar een opstap naar inclusie. Een interview op sociaal.net 30 jan 2017 / Nancy Lievyns Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Een realiteitsstage voor Inge Vervotte Voormalig Vlaams minister van welzijn en huidig grote baas van Emmaüs-groep Inge Vervotte gaf afgelopen weekend een interview in de krant De Morgen. Voor dit interview krijgt ze van GRIP een trofee vo ... 25 jan 2017 / Katrijn Ruts Ondersteuning Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet Juristen kritisch over uitspraak Grondwettelijk Hof PVF-decreet In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in d ... 10 jun 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen PVF-decreet In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren ... 18 mrt 2016 / Katrijn Ruts Ondersteuning Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Eén jaar Bourgeois I: Welzijn Een dik jaar geleden startte een nieuwe Vlaamse Regering. We bekeken het welzijnsbeleid vanuit een handicap-gelijkekansenbril. 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I Korte samenvatting Welzijn na 1 jaar Bourgeois I De Vlaamse Regering werkt onder leiding van Minister Vandeurzen hard aan de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering dat eind vorige legislatuur gestemd werd. 5 uitvoeringsbesluiten zi ... 01 dec 2015 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF Persbericht GRIP over procedure Grondwettelijk Hof PVF GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsvolgende financiering. 'Vlaamse overheid moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen met een handicap' 05 mei 2015 / Katrijn Ruts
Verberg submenu