Leefloon onafhankelijk van integratietegemoetkoming

Inkomen VN-Verdrag Leefloon onafhankelijk van integratietegemoetkoming

Goed nieuws en een rechttrekking van wat krom was, vindt GRIP. 

De integratietegemoetkoming, die wordt toegekend aan personen met een handicap, wordt niet langer in aanmerking genomen in de berekening van hun leefloon. Dat is beslist door de federale regering op initiatief van minister Karine Lalieux. De maatregel gaat in op 1 januari 2022. 

Karine Lalieux: "Deze integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die door hun mindere autonomie te maken krijgen met extra kosten. Dit is een tegemoetkoming gekoppeld aan hun handicap, en dus geen volwaardig inkomen. Voortaan zal deze dus geen neerwaartse impact hebben op de hoogte van het leefloon. Dat werd tijd."

In het Koninklijk Besluit staat de maatregel als volgt omschreven:

"Dat de regering, om de wetgeving te harmoniseren en gelijke behandeling te waarborgen, heeft besloten om bij de berekening van de bestaansmiddelen voor het recht op maatschappelijke integratie geen rekening te houden met de integratietegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar die als gevolg van een vermindering van hun zelfstandigheid met extra kosten worden geconfronteerd."

Wat vindt GRIP? 

GRIP vindt dit een belangrijke maatregel. De vorige situatie was volgens GRIP niet verdedigbaar. Mensen kregen minder leefloon om hun woon- en leefkosten van te betalen omwille van hun integratietegemoetkoming. Dat klopte niet. De integratietegemoetkoming kan inderdaad niet beschouwd worden als een inkomen dat mee in rekening kan worden genomen bij de berekening van een leefloon. Nee, mensen kunnen een integratietegemoetkoming aanvragen en krijgen juist omdat ze éxtra kosten hebben, bovenop de 'gewone' kosten om te wonen en leven. De bedoeling van de integratietegemoetkoming is die niet becijferbare meerkosten door handicap te bekostigen. 

Het is volgens GRIP ook een stap vooruit in de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Het brengt het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming zoals beschreven in artikel 28 van het VRPH wat dichterbij. 

Meer info: 

De aankondiging van de maatregel door minister Lalieux

De link naar het Koninklijk Besluit dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad

Gerelateerde artikels

Europees rapport vermeldt aanbevelingen GRIP Europees rapport vermeldt aanbevelingen GRIP Een Europese onderzoeksgroep bekeek hoe het staat met de Sociale Bescherming van mensen met een handicap. We interviewden de onderzoekers. 06 mrt 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Signalen van onderbescherming: prijs van de liefde Signalen van onderbescherming: prijs van de liefde Gelijke kansen onder druk …. alarmerende mails over de prijs van de liefde. 14 feb 2023 / Katrijn Ruts Werk Mensenrechten Prijs van de arbeid en van de handicap verlaagd! Prijs van de arbeid en van de handicap verlaagd! Minister Lalieux neemt tweede horde in betere toegang tot de integratietegemoetkoming. 14 mrt 2022 / Katrijn Ruts Inkomen België hinkt op twee benen België hinkt op twee benen Lies Vanpeperstraete klaagt in een open brief aan minister Karine Lalieux terecht de archaïsche regelgeving integratiegemoetkoming aan. 23 sep 2021 / Katrijn Ruts Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Standpuntnota Menswaardig inkomen Standpuntnota Menswaardig inkomen In 2018 schreef GRIP een standpuntnota over het recht op een menswaardig inkomen. Doel: beleidsmakers inzicht geven in de problemen en aanzetten tot actie. 25 jan 2019 / Katrijn Ruts Inkomen GRIP stelt voor: #inkomen GRIP stelt voor: #inkomen Personen met een handicap hebben recht op voldoende inkomen. Maar tal van drempels verhinderen dat. Het is hoog tijd om die weg te werken! GRIP's nieuwe publicatie wijst waar de pijnpunten zitten. 04 jun 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Ondersteuning Ik betaal mijn ondersteuning zelf Ik betaal mijn ondersteuning zelf Anonieme persoonlijke tekst over door de mazen van het ondersteuningsnet vallen en de weerslag op het inkomen. 02 okt 2016 / Katrijn Ruts
Verberg submenu