Standpuntnota Menswaardig inkomen

Standpuntnota Menswaardig inkomen

In 2018 schreef GRIP een standpuntnota over het recht op een menswaardig inkomen. Doel: beleidsmakers inzicht geven in de problemen en aanzetten tot actie. 

De kwetsbare inkomenssituatie van personen met een handicap is een van de factoren die inclusie bemoeilijken en maatschappelijke achterstelling bevorderen. Handicap speelt negatief in op deze inkomenspositie.

In deze standpuntnota verkennen we de problematiek vanuit het recht op een menswaardige inkomenspositie. We geven de voornaamste problemen aan en doen voorstellen voor politieke maatregelen om deze problemen weg te werken.

We onderscheiden vier hoofdthema's om aan te werken: 

 • prijs van de handicap
 • prijs van de liefde
 • prijs van de arbeid
 • menswaardige uitkeringen

en binnen deze hoofdthema's 8 speerpunten:

 • Volledige terugbetaling van de meerkost van de handicap
 • Behoud van de integratietegemoetkoming als je een vervangingsinkomen krijgt
 • Geen verlaging van de inkomensvervangende tegemoetkoming als je gaat samenwonen met iemand die geen inkomen uit loon heeft
 • Behoud van de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming als je gaat samenwonen met iemand die inkomen uit loon heeft
 • Behoud van de integratietegemoetkoming als je gaat werken
 • Behoud van de inkomensvervangende tegemoetkoming als je deeltijds gaat werken
 • Optrekken van de inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Optrekken van de ziekte- en invaliditeitsuitkering

Meer weten? 

Deze nota is een van de acties binnen doelstelling 3 van het Meerjarenplan 2014-2019 van GRIP: “OD3. Recht op een menswaardige leven: we komen op voor voldoende inkomen voor iedere persoon met een handicap.”

Gerelateerde artikels

Europees rapport vermeldt aanbevelingen GRIP Europees rapport vermeldt aanbevelingen GRIP Een Europese onderzoeksgroep bekeek hoe het staat met de Sociale Bescherming van mensen met een handicap. We interviewden de onderzoekers. 06 mrt 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Signalen van onderbescherming: prijs van de liefde Signalen van onderbescherming: prijs van de liefde Gelijke kansen onder druk …. alarmerende mails over de prijs van de liefde. 14 feb 2023 / Katrijn Ruts Werk Mensenrechten Prijs van de arbeid en van de handicap verlaagd! Prijs van de arbeid en van de handicap verlaagd! Minister Lalieux neemt tweede horde in betere toegang tot de integratietegemoetkoming. 14 mrt 2022 / Katrijn Ruts Inkomen VN-Verdrag Leefloon onafhankelijk van integratietegemoetkoming Leefloon onafhankelijk van integratietegemoetkoming Goed nieuws en een rechttrekking van wat krom was, vindt GRIP. 22 feb 2022 / Katrijn Ruts Inkomen België hinkt op twee benen België hinkt op twee benen Lies Vanpeperstraete klaagt in een open brief aan minister Karine Lalieux terecht de archaïsche regelgeving integratiegemoetkoming aan. 23 sep 2021 / Katrijn Ruts Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen Word vrijwilliger in het Netwerk Inkomen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Inkomen GRIP stelt voor: #inkomen GRIP stelt voor: #inkomen Personen met een handicap hebben recht op voldoende inkomen. Maar tal van drempels verhinderen dat. Het is hoog tijd om die weg te werken! GRIP's nieuwe publicatie wijst waar de pijnpunten zitten. 04 jun 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Ondersteuning Ik betaal mijn ondersteuning zelf Ik betaal mijn ondersteuning zelf Anonieme persoonlijke tekst over door de mazen van het ondersteuningsnet vallen en de weerslag op het inkomen. 02 okt 2016 / Katrijn Ruts
Verberg submenu