Daarom steunt GRIP de Woonzaak

Daarom steunt GRIP de Woonzaak

Met de Woonzaak werken diverse organisaties samen om de wooncrisis te stoppen. Ook GRIP heeft zich aangesloten.  

Wat is de Woonzaak?

De Woonzaak verdedigt het recht op wonen. Op de website www.woonzaak.be kan je meer lezen over hoe de Woonzaak dit wil doen en welke organisaties erachter staan. De organisaties leggen ook elk vanuit hun werking uit waarom dit voor hen belangrijk is.

Lees hieronder waarom GRIP de Woonzaak steunt, ook te lezen op https://www.woonzaak.be/blog/  

Dáárom steunt GRIP de Woonzaak

Als mensenrechtenorganisatie zet GRIP zich in voor een inclusieve samenleving, gelijke rechten en gelijke kansen. Zo verdedigt GRIP ook het recht op een betaalbare en toegankelijke woning voor iedere persoon met een handicap. Met ‘toegankelijk’ bedoelen wij een woning die aangepast is aan de persoonlijke noden.

Het begrip handicap is breed en behelst een grote en diverse groep. Iedereen kan een handicap of chronische ziekte krijgen. Je dochter, een goede vriend, een vader, een buurman kunnen een handicap hebben of krijgen. Een woonbeleid dat rekening houdt met mensen met een handicap is een woonbeleid dat goed is voor iedereen. GRIP ziet drie grote beleidsuitdagingen :

  • Tekort aan betaalbare en toegankelijke woningen opvullen; 
  • Recht op wonen onafhankelijk maken van keuzes rond ondersteuning; 
  • Discriminatie en ongelijke behandeling tegengaan.  

In onze standpuntnota over een inclusief woonbeleid staan 10 speerpunten om deze uitdagingen aan te pakken.

De wooncrisis

De wooncrisis heeft telkens grotere gevolgen voor een telkens grotere groep mensen. Sommige bevolkingsgroepen worden onevenredig hard getroffen. De groep personen met een handicap is een van die groepen. Personen met een handicap zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers en hebben vaak extra noden door hun handicap. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoeltoegankelijke woning, aandacht voor een prikkelarme omgeving, een extra slaapkamer om een ondersteuner te laten slapen, enzovoort.

De blijvende krapte op de private huurmarkt, zeker in het goedkoopste segment, maakt het ook voor veel personen met een handicap vaak enorm moeilijk om een betaalbare en geschikte woonst te vinden. Sociale woningen zijn er veel te weinig en bovendien zijn er veel te weinig aangepaste sociale woningen. Vaak is er zelfs de verplichting om zorg in te kopen bij een welbepaalde zorgaanbieder.

De wooncrisis zet het recht op wonen, maar ook alle hiermee verbonden mensenrechten zwaar onder druk. Een goede thuis is ook de basis om stappen te zetten voor participatie aan de samenleving op tal van domeinen en voor volwaardig burgerschap. Het is de basis voor een inclusieve samenleving waarin iedereen een eigen plaats kan innemen. Het uitblijven van een beleid dat de wooncrisis aanpakt, brengt een inclusieve samenleving dan ook niet dichterbij, integendeel, het doet er van wegdrijven. Het doet de kloof tussen bevolkingsgroepen  en de kansenongelijkheid  toenemen.

Deïnstitutionalisering

Artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, geratificeerd door België in 2009, beschrijft specifiek het recht op wonen waar en met wie je wil. Het VN-Comité in Genève dat de implementatie van het verdrag opvolgt, heeft België al in 2014 gewezen op het zeer groot aantal mensen dat in woonzorginstellingen leeft. Om mensen toe te laten in de maatschappij te leven is het cruciaal dat zij toegang hebben tot een goede woning, tot ondersteuning en voldoende inkomen overhouden. Een inclusief woonbeleid krijgt in dit licht dus een extra dimensie.    

De Woonzaak

Er is veel werk aan de winkel, maar er ontbreekt een daadkrachtig beleid. Een aantal oplossingen is al vele jaren bekend maar wordt niet of te weinig in gang gezet. Daarom is de Woonzaak nodig.

GRIP steunt de Woonzaak omdat het hoog tijd is voor meer daadkracht van beleidsmakers om een inclusief woonbeleid te voeren. De noden zijn duidelijk, maar het gevoel van urgentie schijnt te ontbreken bij onze beleidsmakers. Een inclusief woonbeleid moet hoger op de politieke agenda komen te staan.

De Woonzaak verdient alle steun, zodat het recht op wonen meer prioriteit krijgt en zodat we een inclusief woonbeleid krijgen dat de betaalbaarheid op de private huurmarkt verbetert, dat zorgt voor fors meer sociale woningen en dat discriminatie en ongelijke behandeling aanpakt. We pleiten voor een beleid met een visie op Universeel Ontwerp bij woningen en een loskoppeling van voorwaarden om een bepaald zorg-of ondersteuningspakket te aanvaarden om toegang te krijgen tot een woning.

Gerelateerde artikels

Wonen VN-Verdrag "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" Woordvoerder Reinhart Niesten legt uit welk advies de Vlaamse Adviesraad NOOZO gaf aan de Vlaamse Regering. 19 okt 2023 / Katrijn Ruts Toegankelijkheid Inkomen Mensenrechten Wonen Effect wooncrisis op mensen met een handicap Effect wooncrisis op mensen met een handicap Met prof. Pascal De Decker brengen we op Sociaal.Net alarmerende cijfers, knelpunten maar ook oplossingen. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Wonen Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Razend interessant en inspirerend...over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie 16 feb 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen De Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen geeft diepe kloof aan tussen personen met en zonder handicap. 23 dec 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Veranderingen in het woonlandschap Veranderingen in het woonlandschap In dit artikel vind je informatie over wat sociale verhuurkantoren zijn en een paar reflecties van GRIP op de actualiteit. 28 jul 2022 / Katrijn Ruts Wonen Afsluiter interviewreeks wonen 2021 Afsluiter interviewreeks wonen 2021 In 2021 kon je op onze website 7 interviews lezen over het recht op wonen. Die reeks ronden we nu af met een terugblik en een laatste gesprek. 25 jan 2022 Wonen "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" Paul Pasteels vertelt waarom het zo belangrijk is om een eigen woonplek te hebben waarin hij zelf zijn leven kan leven. 08 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken. 03 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft? 25 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt? 10 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" In deze interviewreeks brengen we de knelpunten in kaart van het woonbeleid voor personen met een handicap. Dat het recht op wonen niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos. 16 sep 2021 / Lynn Formesyn Toegankelijkheid Wonen Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Waar zitten de handicaps in ons huidig woonbeleid? GRIP sprak erover met Koen Hermans. 04 mei 2021 / Lynn Formesyn Wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen GRIP-collega Ans Janssens (27) getuigt over hoe woelig de weg naar een eigen woonst verloopt, ook al vindt ze zichzelf nog behoren tot de gelukzakken. 07 apr 2021 / Lynn Formesyn Recht op wonen in 't kort Recht op wonen in 't kort Wat is het recht op wonen? Hoe is het gesteld in ons land? Hoe kan het beter? Lees erover in onze korte tekst in eenvoudigere taal! 17 jan 2021 / Katrijn Ruts Mensenrechten Discriminatie huurmarkt Discriminatie huurmarkt Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?" 10 dec 2020 / Katrijn Ruts Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Dit opiniestuk op knack.be pleit voor een beleid dat een leven in de maatschappij ten volle ondersteunt. Het kwam tot stand in samenwerking  met mensen uit het Netwerk Ondersteuningsbeleid van GRIP. 15 jun 2020 / Katrijn Ruts Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 31 jan 2020 / Katrijn Ruts Wonen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Iedereen heeft recht op een eigen woonplek midden in de maatschappij. Jan en Léticia, Guny, Dominiek, Geert, Thomas en Katy vertellen hun ervaring met het realiseren van hun woondroom. Inspirerende ge ... 06 mrt 2018 / Katrijn Ruts Wonen Een huis, een thuis, maar geen tehuis Een huis, een thuis, maar geen tehuis In onze nieuwste publicatie #inclusie#wonen laten we 5 mensen aan het woord. Zij vertellen hoe ze inclusief wonen waarmaken in de praktijk. 11 dec 2017 / Katrijn Ruts Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid Nog veel werk voor het woonbeleid Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe pers ... 30 apr 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu